Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Pradémon z Ashanu

 

Prolog

Všichni byli mrtví.Okolo byla roztrhaná těla, jejich části se všude povalovaly, vnitřnosti jim vylézaly ven. Brodil sem se v potoku krve, vyděl sem ho byl blízko, východ, byl jsem u něj, avšak li před ním my začalo mrazit v zádech. Náhle sem ucítil tu hořkou bolest. Padal sem k zemi a svět se mi před očima proměňoval v tmu.

 

Kapitola 1

„Utíkej, Earone, vezmi Hera a odvez svou sestřičku do bezpečí!!“ křičela matka z povzdálí na své ho  16 letého syna.

„Obloha zrudla.“ řekl Earon slabým hlasem.

Jeho matka se podívala na horu, zůstala stát nehnutá jako by se z ní stala socha. Sklopila hlavu a podívala se na syna.

„ Proč stojíš?! Běž honem!!!“ na ty matčiny slova se Earon rozběhl do stájí kde čekala jeho malá sestřička. Stáje byli pod kopcem na kterém byla Earonova rodná vesnice. Náhle za sebou slyšel daleký svištění něčeho velkého. Pak uslyšel ten velký náraz a výbuch.Ucítil to teplo které mu omývalo záda. Otočil se, uprostřed vesnice, tedy toho zbytku co tam stál, hořel kámen velký asi jako tři vesnické chalupy. Tlaková vlna kterou po dopadu způsobil rozbořila všechny domy co tam stály. Earon věděl že nemá čas, že brzy přijde to zlo, již ho cítil, rozběhl se tedy ke stájím.

   O pár minut později k nim doběhl, sestřička stála skrčená v rohu jedné přehrady na koně. Vzal svou sestřičku do rukou a posadil ji na koně Hera. Poté na něj nasedl i on. Vyjeli ze stájí, a velkou rychlostí ujížděly na sever. Hero byl kůň z rodu Rychlokopytníků což byli nejrychlejší koně v Erlonském království.Jeho srst byla světle bílá, slabá bílá hříva se tyčila na krku koně.

 

Kapitola 2

Earon jel co nejrychleji mohl Ternberským lesem do Ternberské pevnosti, což byla jedna ze strážních pevností která kouřem z velké věže měla dávat signál že nepřítel je na blízku. Earon doufal že tam najde záchranu. Náhle nad ním prolétlo nějaké stvoření.Earon se podíval na horu, a zjistil že nad ním letí stejní draci kteří napadli jeho vesnici, pak odletěli, a za nimi přišla červená obloha a ten velký kámen. Draci byli zbarvení černě. Øíkalo se že černí draci přinášejí smrt, což mohl Earon pouze potvrdit. Otočil směr nebo» myslel že jdou po Earonovy a jeho sestřičce. Sestřičku pevně držel aby nespadla. Earon již neslyšel křik draků, tak se podíval na oblohu. Zjistil že draci letí na západ, přímo na Ternberskou pevnost.

„Tak tam už nemůžeme.“ při těch slovech Earon vytáhl z vaku zavěšeným na pravé straně koně mapu. Podíval se na ni a po její prostudování zjistil že na sever od lesa jsou hned dvě velká města. To první se jmenovalo Rolls a druhé Na velké hoře. Na východě by se dostal do Pustých hor kde přebývají barbaři. Musel tedy do jednoho ze dvou měst na severu. Rozhodl se na Rolls nebo» bylo blíž jim.

„ Jedeme Hero!“ řekl Earon a popohnal svého koně. Věděl že je asi tak 40 km od konce lesa, a tak svého koně popohnal nebo» se mělo brzy stmívat.

   Tma již pomalu zakrývala světlo a Earon byl již venku z lesa, dostal se na pláně Tenberu.

Zpomalil koně nebo» věděl že zde je víc v bezpečí než v lese. Earon při cestě do Rollu přemýšlel na ty slova které mu řekl jeho otec mág.

„Cítím ho, je tu, je mocné, nedokážeme ho zastavit.“

Při běhu ke stájím ucítil zlo které asi myslel otec. Bylo velmi silné, ucítil by ho i obyčejný smrtelník. Tyto myšlenky se Earonovy honily hlavou než na obzoru uviděl Roll. Popohnal koně a aniž by si toho všiml zvedala se za ním červená obloha. Earon jel co nejrychleji mohl a náhle si všiml červené oblohy za ním a v jejím předu černé draky.Byli několik kilometrů za ním ale šli dobře vidět. Popohnal znovu Hera. Draci neúprosně letěli za ním.Byl již před branami Rollu,když slyšel zvonek který má ohlásit nebezpečí a rychlou pohotovost. Když  brána byla několik metrů od Earona brána se začala otevírat. Jakmile vběhl do města brána se začala zavírat. Vojáci už byly na svých místech. V jejích očích byl strach. Earon hnal koně do pevnosti uprostřed města. U brány do pevnosti ho zastavila stráž.

„ Běž domů chlapče,schovat se copak si neslyšel zvon???“

„ Můj domov zničili ti draci, pane!!“

„Cože?!“

„Ano a myslím že zničili víc než jen moji vesnici, již den před tím než napadli naši vesnici jsme viděli ohně na jihu!!“

„ A odkud jsi?“

„ Z vesnice jménem Habr.“

„A to si před draky dojel až sem?“

„ Můj cíl byl Ternberská pevnost, avšak li viděl jsem draky jak letěli směrem k ní, tak sem jel sem, tím sem získal náskok.“

„ No neboj, pokusíme se je zničit.“

„ Ale pane oni nezničili mou vesnici, tedy ne celou.“

„ A co tedy?“

„ To ta červená obloha.“

„ Cože?“

„ Pane nemám čas na vysvětlování, vezměte lidi a odjeďte z města, vezměte mě za slovo, v mé vesnici uletěli dřív než přišla ta červená obloha!!“

„ Co tím máš na mysli.“

„ Já nevím, ale možná se jí bojí!“

„Jak to všechno víš?“

„ To můj otec!! Ale pane nemáme čas musíte odjet.“

Na ty slova Earon popohnal koně a ten se rozjel k severní bráně, nemohl jet moc rychle nebo» se před něj motaly lidé zděšení z draků a oblohy. Než dorazil k severní bráně, draci již byli nad městem.Vrhali se na lidi a žrali je. Ale Earon si všiml něčeho divného. Viděl před ním slétnout draka přímo před jakousi paní s dítětem. Ale nesežral jí, obešel jí a sežral nějakého starého pána na druhé straně ulice. Earon se tomu udivil ale neměl čas a tak musel jet dál. Když dorazil k severní bráně, viděl že je otevřená a obsluha utíká daleko k Ternberským močálům. Jeho otec říkal že v Ternberských močálech je opuštěná věž Bílého mága, která chrání před zlem. Ale Earon neměl namířeno tam, ale víc západně od močálů, do města Na velké hoře. Při jízdě vzpomínal na ty otcova slova které slyšel za dveřmi otcovy pracovny když mluvil s matkou.

„ Cítím to Sheano, síla které se bojí i draci, utíkají před ní.“

 

 

Kapitola 3

„ Stalo se to co se stát nemělo.“

„ Ano, bohužel.“

„ Musíme to říct králi!“

„ Ne to nemůžeme, musíme nechat draky dodělat své dílo.“

„ Pokud někoho neupozorníme, spoustu lidí zemře.“

„ Pradémon opět povstal! A to je problém, ale bude ještě větší pokud draci své dílo nedodělají.“

„ Gerede, nevíme kolik lidí s čistým srdcem zůstalo. Celá Ashanská říše může být vylidněna!“

„ Musíme doufat, nic jiného nezbývá.“

„ To nedopustím, jdu za králem.“

„ Liku, ne!! Stůj!“

„ Je pozdě!! Herese, pochop to.“

„ Liku stůj.“

„ Jdu za králem.“

„ An echo uf es rico.“ Po těch slovech z Geredových rukou vyletěl černý plamen který zasáhl Lika.

„ Promiň Liku.“

„ Herese zavedl jsi nás do záhuby.“ Na to Lik zemřel.

 

 Earon slezl ze svého koně aby se napili z Ternberského potoka,  byla to řeka několik metrů široká, vede od Bruselského jezera až k Mrtvému oceánu. Naklonil se nad vodu a v odlesku viděl jak jeho sestřička zírá do džungle.

„ Earone, něco tam je.“

„ Možná nějaká prase, či jakákoliv šelma která zde žije.“

„ Ne to bylo něco jiného.“

„ Jak to myslíš.“

„ Vyzařovalo to zlou auru.“

Earon to také cítil ale nedával nic najevo, nebo» si pamatoval otcův výcvik, že jakmile dáte něco najevo, démon zesílí.

„ Emily pojď.“ Øekl a posadil sestřičku na koně. Plácl do Hera, a ten se rozjel, ale Earon sám na něj nenaskočil. Pouze vytáhl meč z pochvy, a zahleděl se do džungle. Byl klidný.

Vpravo od něj zakřupaly větvičky, Earon tam nejdříve naklonil hlavu, a pak celé tělo.

Ozval se hluboký výkřik. Na to se něco hnalo křovím směrem k Earonovy.

Po chvíli to vyděl. Vypadalo to jako nějaká opice ale bylo to větší, a srst to mělo rudou.

Vyskočilo to z křovin a vrhlo se na Earona. Earon uskočil jeho řadě prudkých výpadů, a pak se rozhodl pro protiútok.Máchl mečem a zasáhl démona, do krku. Ten se svalil na zem, a krvácel.

Po malé chvilce, se znovu ozval ten samý křik, ale tentokrát jich bylo víc.Earon neměl na výběr. Věděl že nemůže utéct. Jen stál a čekal. Z křoví vylézali další démoni. Earon již zjistil že jsou to Hrukové, stvoření syna, Kleotose, což byl syn Milošův, který byl synem Ordrekara, jenž byl synem boha Jericha.

„Es tes aru ne da lea!!!“ vyslovil Earon a vyšlehl velkou energii okolo sebe kterou vše zničil.

 

„Honem Hero, rychle, již se to opět blíží.“ říká  Earon na koni, který uhání před hrozivou červenou oblohou a draky před ní.

„Již ho vidím.přidej Hero, přidej!!“

Město Na velké hoře opravdu bylo na velké hoře,proto bylo dobře vidět z dálky.Earon na Herovy jede přímo tam, ale již nemá čas bude muset projet městem aniž by varoval lidi.

„Stejnak“ pomyslel si Earon „stejnak jim to bude jasné.“

Již vyjížděli obrovský kopec když draci před nimi přelítli s ohromnou lehkostí. Na to se ozvalo několik ran Rány byly jasné. Sem tam spadla nějaká budova nebo vybouchl cealumit ( výbušný nerost).Když přijel k městu žádná brána tam již nestála. Skoro nic z hradeb nezbylo. Celé město hořelo. Bylo tiché. Vypadalo to jako kdyby někdo nepřežil.

 

Earon projíždí městem. Slyší praskající prkna z domů a spadnutí pater v barácích. Okolo něj je spoustu mrtvol. Při tomto pohledu se mu chtělo brečet. Ještě neviděl že by draci takhle zdevastovali město. Ze všech koutů města vylézaly krysy a běžely pryč od ohně.Náhle Earon uslyšel zvuk který připomínal sténání. Běžel za ním. Doběhl k hromadě spadlých trosek z nichž čouhala ruka. Trosky odvalil a v nich ležel muž, který nemá daleko k tomu umřít.

„Neměl jsem ho zabíjet, neměl jsem zabít Lika!“

 

---------------------------

Pokračování v povídce Soudný den

 

Autor: Glorin

 

  Komentáře
Jméno:

 

Text:

 

Ochrana proti spamu:
Napište číslici osm:
 

fawalik - 21.06.2012 | 15:56

Děj byl dobrej, ale ty pravopisný chyby...a potom ta část s těmi syny boha Jericha či co. Jinak se mi to docela líbilo:)

Makop - 10.03.2011 | 19:54

lidi ve středověku znali kilometry?????

bcgroi - 20.12.2008 | 21:38

pokud má za 5 z češtiny, tak to teda oceòuji, že vůbec dokážeš něco takového vytvořit. Ale je fakt, že by sis mohl trochu dát pozor na chyby a stylizaci...

Jew - 12.12.2007 | 15:07

Tolik čestinářských chyb - vydela? no ale jinak super

Unguru - 15.02.2007 | 12:15

Mno celkem dobrý, dík že si mi poslal to co jsi ji ž napsal z druhé povídky, kdybych to měl hodnotit tak ta první má 60% a ta druhá zatím z těch šesti stránek má tak 100%. Vybral si variantu rovnou k věci žádné zdlouhavé popisování krajiny,jak člověk vypadal atd. Je to pak víc zábavnější když to popíšeš na dva max tři řádky a jdeš rovnou k věci která lidi nejvíc zajímá.

clovek - 14.02.2007 | 16:13

ser na pravopis

Glorin - 30.01.2007 | 15:04

Hmm kdo by to jenom mohl být :D

Czernovski - 29.01.2007 | 21:06

Já vznám někoho, kdo by měl ty chyby opravovat...ale ten dotyčný bohužel nemá čas a za to se všem omlouvá...

Glorin - 26.01.2007 | 21:53

děkuji ti jarine, neboj již vrzy přijde pokračování.

jarin - 23.01.2007 | 11:57

vynikajuce !!! clovece ty len pis, pis pis... pravopisne chyby davaj opravovat inym ....

Jurien - 13.01.2007 | 10:25

Jeaa, thats cool! Dobrá práce.

Glorin - 12.01.2007 | 09:25

Jeditte za
a) Propadám z češtiny.
b) Mám dizgrafické a dyzlektické potíže.

Jeditte - 10.01.2007 | 15:50

no jo ušlo to ale co ty pravopisný chyby??? neříkám že se the best ale stáje byli??? ty stáje!!! takže stáje byl Y. neumíš pravopis????

Peťulka - 02.01.2007 | 10:01

Nebá to být tak trochu parodie na Eragona?

LastKnight - 01.01.2007 | 23:06

Zatím nejlepší povídka na HC. Konečně nějaká povídka která není jenom o zabíjení, ale také o vztazích.

Kat - 01.01.2007 | 16:27

jj, je to dobrá povídka;)

Glorin - 31.12.2006 | 01:11

Ukázku na pokračování(ano já dělám ukázky ke všemu) si ,ůžete stáhnout na www.heroes3.websnadno.cz v sekci Novinky.

Lama - 30.12.2006 | 20:03

Skvělá povídka již se těším na pokračování.

Ryder - 29.12.2006 | 17:40

Super povídka

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum