Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner
Osud končí

(pokračování Duše démona)

Prolog

„Otče, myslíš že to Valgaav zvládne?“

„Nevím synu.“

„A neměli by jsme mu pomoct, já s nimi mám nevyřízené účty.“

„Ne, temný pán si to nepřeje.“

„Ale otče, já si to chci s nimi vyřídit.“

„Jako malý si zasvětil svůj život Sairaagovy, jako já. Neuposlechnout ho, je velezrada.“

„Ale..“

„Už nic neříkej, tvůj čas nadejde“

Kapitola první

„Jsme již blízko, cítím to“ řekl Drak.

„To je dobře nebo špatně?“ ptá se Glorin.

Jata se jenom zasmál, protože věděl že to myslí ironicky.

„ Jenom tak ze zvědavosti máte vy Draci jména?“ zeptal se Jata.

„ Ano máme, já se jmenuji Fedrios, tak mi tak prosím říkej“ odpověděl Drak.

„Jak si přeješ“ řekl Jata.

V tu se před nimi objevil záblesk.A pak jen viděli jak několik Draků v předu padá k zemi.

„ Co to bylo? „ zeptal se Jata.

„ Cítím jí, energii Prastarých draků, a energii Oblud. Může to být jedině…“prohlásil Fedrios.

„ Kdo?“ zeptal se Glorin.

„Budu vás muset vysadit, zde již není bezpečno“ řekl Fedrios a slétl k zemi. Tam je vysadil a znovu vzlétl.

Ve vzduchu naproti Drakům, stála osoba, muž s černými dračími křídli které byli propojeny s tělem.Jeho vlasy sahaly k ramenům a byly červeně rudé.

„ Má pomsta se naplní“ řekla tajemná osoba.

„Valgaave“ řekl jeden z draků.

„Ano, Valgaav tak se jmenuji. Že si to ještě pamatujete!! Vy zrádci!!!“ řekl Valgaav.

„ Prodal jsi svou duši rodu Oblud, jen pro pomstu“ řekl jeden z Draků.

Valgaav se hlasitě zasmál a prohlásil „Nech» každý zrádce který je tu přede mnou zemře!“

Na ty slova se roztrhla krutá bitva. Spíše masakr. Draci padaly z nebe, jeden po druhém, neměli nejmenší šanci proti Valgaavovy moci. A pak spadl na zem i Fedrios. Jata a Glorinem k němu rychle běžely.

„Fedriosi!“ zakřičel Glorin.

„Utečte, svět se řítí do záhuby, zabraňte tomu, Valgaav, Prastarý drak, vi vid vidím to teprve teď Glor Glo, Hellmaster“ dořekl Fedrios a zemřel.

„Co to mnělo znamenat?“ zeptal se Jata.

„Kéž bych to věděl“ odpověděl Glorin.

Náhle ticho bitvy utichlo, poslední Drak spadl, a Valgaav hleděl na mrtvé Draky. A pak uviděl Jatu a Glorina.

„Třeste lidé, má pomsta je dokonána, jste na řadě“ prohlásil Valgaav.

Na ty slova se Valgaav snesl k zemi a vražedným pohledem hleděl na Jatu a Glorina.

Natáhl ruku a řekl: „Zemřete“.

Z ruky mu vyšlehl velký paprsek energie. Ten zasáhl Glorina, projel ním a zmizel. Glorin měl díru v hrudníku skrz naskrz. Jata se na něj podíval, a ten pohled nesnesl. Glorin padá k zemi, mrtvý.

„Ó, né. Né.“ prohlásil Jata. Ale zachoval klid. Vytáhl amulet Mrtvých duší.

„Tak co na mě chystáš. Ukaž jakou sílu má amulet mrtvých duší!“ zakřičel Valgaav a Jata začal říkat zaklínadlo: „ Duše co nebe neznáte, duše co peklo vídáte, duše který pouze smutek máte, já vás volám nech» sílu mám“ . Jatovy stoupla hladina duchovní energie.

„Teď se rozhodne“ prohlásil Jata a začal hromadit do rukou duchovní energii.

„Ano, rozhodne“ odpověděl Valgaav.

Valgaav a Jata vyslaly naproti sobě ohromné víry energie. Ty se srazili a přetlačovaly. Jata se držel jak nejlépe mohl ale Valgaavovu sílu neudržel a ta ho smetla. Nastal velký výbuch. Když zář po výbuchu ustala, Valgaav viděl, že Jata tam není. Pomyslel si že ho rozdrtil, ale za ním se ozval hlas.

„Byl jsi moc pomalý“ prohlásil Glorin který měl na rameni Jatu.

„Glorine“ řekl Jata kterého právě Glorin položil.

Valgaav se otočil a zařval nenávistně.

„Jak je to možné!!!“

„Viděl jsem toho tolik, prastarou válku, utrpení, zrady. Viděl jsem syna Ferose, který otce zradil a přidal se k obludám kde přijmul jméno Hellmaster. Hellmasterovy potomci byly stále míšeni s jinými druhy, až nakonec s člověkem. A z něho jsem vzešel já, potomek Hellmastera.“ řekl Glorin.

„ Takže Hellmasterův potomek. Proč se k nám nepřidáš?“ zeptal se Valgaav.

„ I když se má krev proměnila v krev Oblud a Bohů, pořád ve mně zůstala špetka lidskosti. Připrav se Valgaave, teď zemřeš!“ prohlásil Glorin.

„Víš, my jsme vlastně stejní, já sem hybrid z rodu Draků a oblud, a ty zase z rodu Oblud a Bohů.“ řekl Valgaav.

„Ne, nejsme, ty jsi jenom zrůda!!“ zařval Glorin a vrhl se na Valgaava.

Mezi Valgaavem a Glorinem, potomkem Hellmastera, vypukl hořký boj. Bojovali jak nejlépe mohli, vysílali na sebe paprsky energie, mlátili se pěstmi, až nakonec Glorin povolal sílu svého předka: „Jáma hlubší než nejhlubší jezero, krev rudá jako temnota, pane týraných duší, sílu tvou já povolávám do mých dlaní!! Èepel duší!!“ dořekl Glorin zaklínadlo, a v ruce se mu objevila energetická čepel, z které šla mrtvá energie.

„Tvůj osud teď skončí Valgaave!!“ zakřičel Glorin a rozběhl se na Valgaava. Vylgaav se snažil uprchnout, ale síla Glorina byla větší, než si myslel. Dohonil ho jako nic, a zapíchnul do Valgaava čepel. Mrtvá energie se mu rozprostřela do celého těla.

„ Zklamal jsem, pane.“ To byla poslední slova Valgaava.

Kapitola druhá

Takže ty jsi potomek Hellmastera?“ ptá se Jata.

„ Ano, měl větší sílu než Obludy protože měl ještě krev Bohů. Když se krev Bohů a krev Oblud spojila, vznikla neuvěřitelná síla. Možná nebyl tak silný jako Sairaag, ale jeho síla byla neuvěřitelná. I sám Xellos se před ním třásl.“ odpověděl Glorin.

„ No měli by jsme jít.“ řekl Jata.

„Opravdu chceš jít se mnou?“ ptá se Glorin.

„Slyšel jsi Fedriose, je čas lidí, je čas abychom se postavili svému osudu.“ odpoví Jata.

„Dobře“ řekne Glorin.

A tak uběhly hodiny, a Jata s Glorinem, šli dál, měli štěstí, po tom co se stal Glorin na půl Bohem a na půl Obludou, cítil koncentraci energie stejně jako Draci. A tak došli nakopec z kterého to viděli.

„ Jejich moc.“řekne Jata.

„ To je jedno, už o nás vědí.“ řekne Glorin „ Vycítili mou energii.“ pokračuje Glorin.

„Tak jo Glorine, teď nebo nikdy, do nich!“ zakřičí Jata.

Na ty slova seběhli kopec, běželi přímo k rozbouranému chrámu kde byli Obludy.

„ Jsou tu.“ řekne Xellos „ tvůj čas nadešel Jetro.“.

„Jistě….otče.“ odpoví Jetro a vyběhne ven.

„Stuj Jato“ zakřičí Glorin „ tak se opět setkáváme Jetro.“

„Ano, opět, ale teď to nepřežijete. I když se z tebe stal pravý potomek Hellmastera, nemáš jeho sílu!“ zakřičí Jetro. A na ty slova se na Glorina vrhl. Neuvěřitelnou rychlostí přiběhl ke Glorinovi a dal mu pěstí nabitou energií blesků. Glorin byl odmrštěn několik metrů, ale Jata rychle zareagoval a nabyl své ruce energií kterou pak vyslal na Jetra. Ale Jetro stačil vztyčit energetický štít. Duchovní síla do něj narážela ale štít neprolomila. Jata rychle přesunul energii do energetického štítu, protože věděl že mu nezbývá než se bránit. Jetro rychle nabil ruce energií, chtěl jí vystřelit, ale v tu ho srazila ohnivá energie Glorina a odmrštila ho několik metrů. Jata rychle dokud měl čas vytáhl amulet Duší a začal říkat zaklínadlo na posílení: : „ Duše co nebe neznáte, duše co peklo vídáte, duše který pouze smutek máte, já vás volám nech» sílu mám“. Jatova duchovní energie rychle stoupla.

Mezitím se Jetro vzpamatoval z rány kterou dostal a přiběhl ke Glorinovi a Jatovi.

„ To nebylo špatné, Hellmasterův potomku. A ty Jata jsi odvážný ale každá bitva má svůj konec.“ řekl Jetro a začal nashromažďovat energii do svých rukou, to samé udělali Jata a Glorin.

„Teď se rozhodne!“ zakřičel Glorin. Jetro natáhl obě ruce, jednu k Jatovi a jednu ke Glorinovi. Z rukou vyslal energii, to samé udělal Glorin a Jata. Energie se střetli a přetlačovali. Jetrovy už docházeli síly, byli silnější než si myslel. Už je dál nemohl udržet. Povolil, a to byl rozhodující okamžik. Glorinova energie rychle přetlačila Jetrovu a smetla ho.

Jetro tam ležel beznadějně zraněn.

„ Jste si siln silnější než sem s si mys myslel.“ řekl Jetro a zemřel.

Kapitola třetí

„Jetro!“ zakřičí smutně Xellos. Ucítil totiž jak Jetrova energie zmizela. Vyjde ze své komnaty k oltáři kde byli tři Sairaagovi části a okolo nich další dvě Obludy.

„Reinaagu, Ridotine, ten potomek Hellmastera, mě už začíná štvát, zabil my syna, spolu s tím jeho přítelem, pojďte mi pomoct je zničit!“

„Jak si přeješ Xellosi“ odpoví Ridotin.

Vyjdou ven z chrámu kde uvidí jak Jata a Glorin stojí a ošetřují si rány.

„Ty parchante!!“ zakřičí Xellos.

Jata s Glorinem se na ně podívají protože si nevšimli že tam jsou.

„Jata, vypadni, proti nim nemáš šanci, ten uprostřed je Xellos.“ řekne Glorin.

„Ale Glorine, budu stát po tvém boku i kdybych měl zemřít, lidé musí vzít osud do svých rukou.“ odpoví Jata,

Ozve se hlasitý smích: A jaký osud chcete vzít do svých rukou, když oosud lidí právě končí!“ řekne Reinaag.

Okolo Glorina se zavíří vzduch, a Glorin vzlétne, to samé udělá Xellos, Reinaag a Ridotin.

Jata použil kouzlo Levitace což Obludy nemusí, dokážou se vznést pomocí energie. Když byli všichni ve vzduchu roztrhla se velká bitva. Xellos neustále útočil na Glorina který se mohl jen bránit. S takovou rychlostí se ještě nesetkal. Jata bojoval s Ridotinem, ale též se pouze bránil, neměl sílu se postavit Obludě. Reinaag se přidal k Xellosovi a pomáhal mu zničit Glorina. Glorin nevěděl co dělat, a tak se celý nabil energií.

„Běž k zemi Jato!“ zakřičel Glorin. Jata ho ihned uposlechl i když se přitom musel vyhýbat útokům Ridotina. Jata se úplně nabyl energií, a ta pak explodovala. Na nebi šel vidět ten výbuch míle daleko. K Jatovi spadl Reinaag. Když se na něj Jata podíval zjistil že je mrtev. Podíval se kde je Ridotin a všiml si že je též na zemi, ne mrtvý ale hodně vyčerpaný. Lapal po dechu jak to jenom šlo, Jata věděl že je to jeho chvíle, začal říkat zaklínadlo Boha Rena, jednoho z posledních Bohů, a je taky jeden z posledních který má duši tak silnou že lidé můžou vyčarovávat jeho kouzla.

Světlo jasnější než slunce, trávo jenž rosteš na louce, nebe jenž nás pozoruješ, já volám tvou sílu do mých rukou, nech» se sílá tvá stane mou!! Renův křik!!!“ Z Jatových rukou vyletěla energie zvuku, byla nevyzpytatelná, nedala se vydržet, Ridotina z toho bolela hlava, držel si uši ale nijak mu to nepomohlo. Po chvíli jeho tělo explodovalo. Jata spadl únavou k zemi.

Mezitím na nebi probíhala strašlivá bitva, boj Xellose a Glorina. Ta bitva byla šílená. Glorin nemohl zranit Xellose a Xellos Glorina. Oba se dobře kryli a také útočily.

„Jsi dobrý, ale já ti teď ukážu mou pravou sílu!“ zakřičel Xellos a velkou rychlostí přiletěl k Glorinovy, nabil ruce energií blesků. Glorin vztyčil energetický štít. Ale nepomohlo to. Xellos štít prorazil a dal Glorinovy pěstí. Ta ho odmrštila k zemi. Glorin tam jenom ležel, bylo to jako by se jeho síla vypařila. Xellos letěl na Glorina opět nabyl ruce energíí. Dával Glorinovy jednu ránu za druhou. V tom se Glorinovy ozval ten hlas.

„Styď se, můj synu mých synů a dcer.“

„Hellmastere“

„Máš mou sílu jako já mám tvou,“

„Cože“

„Jsi stejný jako já.“

,Jak to myslíš?“

„Přijmi všechnu mou sílu, ty můžeš, ale lidská stránka ti v tom brání.“

„Hellmastere“

„Styď se, máš mou sílu a ještě si nevyhrál!“

V tom okamžiku Glorin ucítil jak se mu krev v těle ohřívá. Jeho oči zčervenaly.Xellos do něj stále mlátil.

„Ty jeden!!“ zakřičel Glorin a dal Xellosovy pěstí. Ta ho odmrštila. Ale něco se změnilo, Vlasy měl červené a po celém těle měl tetování. Šlo vidět díky roztrhanému tričku které se mu roztrhlo při bitvě.

„To není možné, ty jsi Hellmaster!“ řekl Xellos.

„ V jistém smyslu ano.“ odpověděl Glorin „To je pro tebe zlý.Velice zlý.“

Glorin se vrhl na Xellosose. Neuvěřitelnou rychlostí se k němu přiblížil a dával mu jednu rána za druhou nepřestával do něj mlátit. Xelloss neměl nejmenší šanci. Bitva pro něj byla jasně prohraná.

„ Teď to skončim!“ zakřičel Glorin a vrazil Xellosovy ránu nabytou ohnivou energií. Xellos spadl na zem. Již nedýchal. Byl mrtev.

Epilog

„Glorine“

„Ano, temný vládce, můj pane.“

„Je čas Glorine. Temný řád musí být znovu nastolen.“

„Jistě….pane.“

Konec

 

Autor: Glorin

 

  Komentáře
Jméno:

 

Text:

 

Ochrana proti spamu:
Napište číslici osm:
 

bcgroi - 31.01.2009 | 09:46

hm, nic moc. je to jakési předstírání akce, která tam fakt není. sorry, ale i těch chyb je tam celkem dost a jednotlivé výrazy mají úplně jiný význam, než by měly mít. používáš slova zcela jinak a chaoticky.

Xinji - 12.07.2008 | 10:32

Tedy ty hrubky, to je fakt něco :D Naše češtinářka by Tě nejspíš přizabila :D
To unknown: Na tohle Slayeři nestačí, tohle potřebuje fantazii. I když, zabils mi oblíbenou postavu :D

Ondra - 22.01.2008 | 10:25

mně se to nelíbí. Hledej nápady v sobě a ne v jiných knihách a seriálech. A přijde mi to odbyté. Jakože aby už to bylo hotový, ten udělá tohle, ten tohle a mocné obludy a draci a kouzla... hmmmm. Všinchi jsou vážní a ani jeden nechodí na záchod

unknown - 07.10.2007 | 19:19

Tak to dopadá, když se někdo kouká na Slayery. :-D

- 26.02.2007 | 16:00

nuda

Pavla - 23.12.2006 | 14:43

blaznivy vladik

Glorin - 14.12.2006 | 13:36

to Mchaelaaa: Ano jsou z Liny postrach banditů :)

Phekda - 23.11.2006 | 18:11

chlape, udělej něco s tim pravopisem. je to šílený, v jedný větě takovejch hrubek..přečti si to po sobě.

Mchaelaaa - 17.11.2006 | 16:05

zajimavy, znam try jmena odtud, a vsechny jsou z jednoho serialu...

michal - 11.11.2006 | 11:40

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jó dobrá povídka

pajzlík - 14.10.2006 | 19:46

srandičky... sradičky...

Glorin - 28.08.2006 | 12:02

Adepte jak to myslíš že jsem zlej? a kdo vůbec si?

Adept - 27.08.2006 | 22:45

Glorin ty pacholku jaktoze ses zlej a ja ti tak fandil :D
mas slusny povidky posli mi je pak na ICQ :D
rad si poctu ;)

Glorin - 27.08.2006 | 13:14

Njn, já dělám další povídku Ztraceni, a už má osm stránek a je to teprve takový začátek.

FireDragonka - 25.08.2006 | 21:26

Hezký příběh, jenže občas trochu nečitelný :-/

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum