Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Jednotky >> Tvrz

Řadové  •  Elitní  •  Šampioni

ŘADOVÉ

Bijec

Portrét jednotky Bijecartwork

Těžce vyzbrojení, lehce obrnění. Skřetí bijci jsou základní jednotkou prvních linií hord tvrze.

Jejich obvyklou taktikou je jednoduše naběhnout přímo na nepřítele a spoléhat se na početní převahu, rychlost, krutost a tvrdost při probíjení nepřátelskými řadami.

Jejich těžké štíty nejsou jen na ozdobu, ale slouží také k odrážení přilétávajících střel, nevyhnutelně vystřelovaných z nepřátelských řad.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack6 (4-8) Initiative25 Živá, Zaštítěný, Démonské pokolení, Chuť krve
Magic Attack- Movement5
Might Defense9% Luck6
Magic Defense9% Morale5
Hit Points30 Range-

Drtič

Portrét jednotky Drtičartwork

Drtiči jsou mezi skřetími bijci zvláštní kastou, která si vytvořila instinktivní bojový smysl.

Když se ponoří do bitvy, daří se jim díky vizím zahlédnout úmysly nepřátel.

Říká se, že se jedná o dar od jejich patrona, Nebeského otce. Jiní tuto schopnost přičítají chaotickým silám, které lze vysledovat v jejich démonské krvi.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack6 (4-8) Initiative30 Živá, Zaštítěný, Démonské pokolení, Chuť krve, Zteč
Magic Attack- Movement6
Might Defense11% Luck6
Magic Defense11% Morale6
Hit Points34 Range-

Goblin

Portrét jednotky Goblinartwork

Goblini jsou "degenerovaní" skřeti, kteří byli původně označováni za "odpad" experimentu se skřety. Zrodili se z krve menších démonů (hlavně rarachů).

Jejich rozmnožovací schopnosti jsou nepřímo úměrné jejich fyzickým a intelektuálním možnostem, a tak se množí jako králíci.

Goblini jsou malí, vychrtlí, fyzicky slabí, ale velmi rychlí a agilní.

Jsou mazaní a zbabělí, a proto neútočí, pokud si nejsou jisti svou početní převahou. Preferují útoky ze zálohy a spoléhají se na (špatně postavené) pasti. Pokud jim nepřítel ukáže sílu, rychle se stahují.

Ve skřetích armádách goblini plní roli sluhů, průzkumníků a lehkých jednotek.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack3 (2-3) Initiative40 Živá, Démonské pokolení, Ochromující pasti
Magic Attack- Movement5
Might Defense7% Luck5
Magic Defense7% Morale4
Hit Points19 Range50%

Goblin traper

Portrét jednotky Goblin traperartwork

Gobliní trapeři jsou ti goblini, kteří jsou dost chytří, aby v divočině přežili bez cizí pomoci.

Nezávislé kmeny goblinů se nachází v lesích Irrolanu, ve stepích na východě nebo na Ostrovech Pao.

Společný cíl je někdy přiměje, aby se zapojili do řad skřetů.

Gobliní trapery není radno podceňovat. Vynikají zejména v dorážení načatých nepřátelských sil.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack4 (3-5) Initiative45 Živá, Démonské pokolení, Ochromující pasti, Podlý úder
Magic Attack- Movement6
Might Defense9% Luck6
Magic Defense9% Morale4
Hit Points22 Range50%

Harpyje

Portrét jednotky Harpyjeartwork

Roku 340 letopočtu Sedmého draka stvořili čarodějové ze Sedmi měst hybridy zvířat a lidí jako své stráže, služebníky a "hračky".

Napůl lidmi a napůl dravými ptáky, Harpyje byly původně v armádách čarodějů používány jako zvědi, poslové a záškodníci.

Svou svobodu si vybojovali spolu se skřety, kteří je přijali za své spojence a považují je za oblíbence Nebeského otce.

U Harpyjí zrozených z tak odlišných druhů jako jsou havrani, orly nebo supi, se vyvinuly velmi různorodé charakteristické rysy.

Harpyje, které se usídlili na ostrovech Pao, byly stvořeny z různých druhů tropického ptactva, kterým jsou východní džungle domovem, což vysvětluje jejich pestře zbarvené opeření.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack5 (4-6) Initiative45 Živá, Úder a únik
Magic Attack- Movement6
Might Defense5% Luck7
Magic Defense5% Morale7
Hit Points29 Range-

Fúrie

Portrét jednotky Fúrieartwork

Fúrie jsou ty harpyje, které přežily dostatek bitev, aby stačily ovládnout mistrovství náletů. Jejich útok se nedá oplácet, jelikož jsou velmi rychlé a obratné.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack7 (5-9) Initiative50 Živá, Úder a únik, Bez oplácení
Magic Attack- Movement7
Might Defense7% Luck7
Magic Defense7% Morale7
Hit Points33 Range-

ELITNÍ

Poutník snů

Portrét jednotky Poutník snůartwork

Skřeti se modlí k Matce zemi a Nebeskému otci, ale poutníci snů jsou ve skutečnosti hlasem kmenových předků.

Aby se šaman stal poutníkem snů, musí nejprve podstoupit snovou výpravu do Duchovního světa, kde se setká se svými předky. Na této cestě do vlastního nitra se musí poutník snů vypořádat s vlastním démonským odkazem a zničit Chaos ve svém nitru.

Mnoho poutníků snů během této zkoušky zemře. Ti, kdo přežijí, se vrátí do přeměněného těla zdeformovaného při zápolení s chaotickou krví. Jejich mysl je však posílena o znalosti o magii krve a duchovního světa.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative30 Živá, Démonské pokolení, Nebe a země
Magic Attack14 (13-15 Earth) Movement6
Might Defense21% Luck8
Magic Defense21% Morale7
Hit Points85 Range-

Lovec snů

Portrét jednotky Lovec snůartwork

Lovci snů se vydávají do snových zemí tak často a tak daleko, že dokážou jejich části přenést na bojiště.

Tito šamani jsou ostatními Skřety nejen respektováni, ale jsou také jedinými živými bytostmi, kterých se skřeti mohou bát, aniž by přišli o svou čest.

Rozhovor s lovcem snů je jako hovor s vlastní nejhorší noční můrou s tím rozdílem, že jsou to oni, kdo rozhodne, kdy se probudíte.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative35 Živá, Démonské pokolení, Nebe a země, Hromadné nebe a země
Magic Attack17 (15-19 Earth) Movement6
Might Defense23% Luck10
Magic Defense23% Morale7
Hit Points100 Range-

Kentaur

Portrét jednotky Kentaurartwork

Stejně jako harpyje jsou kentauři hybridem zvířat a lidí, které čarodějové ze Sedmi měst stvořili roku 340.

Kentauři jsou napůl lidé a napůl koně. Zprvu plnili podřadné úkoly jako je nošení zpráv, tahání povozů a práce v dolech.

Dobrovolně se přidali ke Skřetímu povstání a následně se rozutekli do všech koutů Ashanu, kde se snažili najít prostor, důstojnost a svobodu.

Se Skřetími kmeny vychází velmi dobře a vzhledem k podobným zájmům a povaze jsou jejich nejcennějšími spojenci.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack15 (14-16) Initiative50 Živá, Bdělý průzkumník, Manévr
Magic Attack- Movement6
Might Defense18% Luck7
Magic Defense18% Morale7
Hit Points70 Range100%

Kentauří nájezdník

Portrét jednotky Kentauří nájezdníkartwork

Kentauří nájezdníci jsou odnoží kentaurů, kteří se zaměřili výhradně na umění boje.

Přísahali, že se již nikdy nestanou otroky. Podmínkou přijetí mezi nájezdníky je také povinnost zříci se možnosti uzavřít sňatek.

To neznamená, že nemohou plodit a vychovávat děti, ale nesmí uzavírat svazky, které jsou určeny výhradně ostatním členům jejich komunit.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack16 (14-18) Initiative50 Živá, Bdělý průzkumník, Manévr, Mobilní střelec
Magic Attack- Movement8
Might Defense18% Luck7
Magic Defense18% Morale7
Hit Points80 Range100%

Jaguáří válečník

Portrét jednotky Jaguáří válečníkartwork

Mezi skřety z Ostrovů Pao jsou jaguáří válečníci nejvyšší, nejsilnější a nejhorší.

Aby se skřet stal jaguářím válečníkem, musí nejprve zabít šavlozubého jaguára, jednoho z nejhorších predátorů na ostrovech, a to holýma rukama.

Netřeba říkat, že se za maskou jaguářího válečníka často skrývají početné jizvy ze strastiplného přijímacího rituálu.

V boji se agresivně a slepě vrhají proti nepřátelům, které trhají svými obsidiánovými pařáty.

Jaguáří válečníci jsou často využíváni jako čestná stráž největšími skřetími náčelníky a šamany.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack17 (15-18) Initiative50 Živá, Démonské pokolení, Válečná zuřivost, Divoká zteč
Magic Attack- Movement7
Might Defense23% Luck6
Magic Defense23% Morale8
Hit Points85 Range-

Panteří válečník

Portrét jednotky Panteří válečníkartwork

Skřeti z Ostrovů Pao hovoří o legendární bytosti známé jako stínový panter, který má být větší než již tak úžasný jaguár pao.

Skřeti, kterým se podaří tuto bestii skolit, si mohou začít říkat panteří válečníci. Jak už jejich označení odpovídá, jsou velmi vzácní a mocní.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack18 (16-20) Initiative55 Živá, Démonské pokolení, Válečná zuřivost, Divoká zteč (Vylepšená)
Magic Attack- Movement7
Might Defense23% Luck6
Magic Defense23% Morale10
Hit Points90 Range-

ŠAMPION

Kyklop

Portrét jednotky Kyklopartwork

Kyklopové jsou opakem goblinů. I oni jsou "odpadním" produktem experimentů čarodějů, protože k jejich stvoření byla použita krev příliš silných démonů.

Démonská část jejich krve nad nimi získala moc, a tak se z nich stali monstrózní obři s tělem a myslí pokroucenou chaotickými vlivy.

Jejich sílu by chtěla spoutat spousta frakcí, ale pouze skřeti mají sílu, trpělivost a odvahu si je pořádně "ochočit". Poskytují jim místa ve svých vesnicích, kde neúnavně pracují, a staví je do svých armád jako útočné vojáky a "obléhací stroje".

Kyklopové měří často i více než tři metry, a tak spíše než lidi připomínají démony. Je zvláštní, že všechny spojuje ta vlastnost, že mají pouze jedno červené a zářicí oko.

Nikdo neví s jistotou, z jakého důvodu došlo právě k této mutaci, ale podle populární teorie čarodějů se jedná o "Symbol Chaosu", symbol dračího hada Urgashe zkrouceného do klubíčka požírajícího vlastní ocas. Běžně se ale tento úkaz nazývá jednoduše "Oko zla".

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack61 (57-65) Initiative35 Živá, Démonské pokolení, Ignorace bolesti, Rozštěpení, Úder
Magic Attack- Movement7
Might Defense44% Luck7
Magic Defense44% Morale7
Hit Points340 Range-

Rozzuřený kyklop

Portrét jednotky Rozzuřený kyklopartwork

Přestože jsou kyklopové přirozeně klidní a až dětsky jednoduší, když jsou zranění (fyzicky nebo emocionálně), vzkypí v nich neuvěřitelná zuřivost, která pochází z jejich Chaosem poskvrněné krve. Díky tomu jsou nebezpeční všem, včetně svých spojenců.

Vybraní jedinci intuitivně dokážou svou zuřivost směrovat prostřednictvím "oka zla" a zapalovat tak nepřátele z dálky.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack61 (57-65) Initiative40 Živá, Démonské pokolení, Ignorace bolesti, Rozštěpení, Mocný úder, Spalující zuřivost
Magic Attack61 (57-65 Fire) Movement7
Might Defense44% Luck7
Magic Defense44% Morale7
Hit Points365 Range50%
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum