Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Jednotky >> Svatyně

Řadové  •  Elitní  •  Šampioni

ŘADOVÉ

Žraločí stráž

Portrét jednotky Žraločí strážartwork

Roku 340 letopočtu Sedmého draka stvořili čarodějové ze Sedmi měst hybridy zvířat a lidí jako své stráže, služebníky... a hračky.

Jedná se dost možná o jeden z nejbizarnějších experimentů, který podnikl jeden čaroděj s bujnou představivostí. Spojení muže a žraloka mělo dát vzniknout nepřekonatelným námořním jednotkám.

Členové Rady čarodějů ale o jejich kvalitách přesvědčeni nebyli, a tak žraločí muže nabídli vládcům nag jako dar.

Nagové žraločí muže přivítali jako sobě rovné, nezacházeli s nimi jako s otroky, a využívali je jako stráže ve svých podmořských palácích. Žraločí válečníci se svým novým pánům odvděčili naprostou loajalitou.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack4 (3-5) Initiative30 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Otevřená rána
Magic Attack- Movement4
Might Defense9% Luck3
Magic Defense9% Morale7
Hit Points25 Range-

Wanizame

Portrét jednotky Wanizameartwork

Wanizame jsou žraločí válečníci, kteří prokázali své schopnosti a loajalitu nejen vůči svým nagským pánům, ale také vůči svým bratrům ve zbrani.

Tento titul je předáván zástupci obou skupin hluboko v oceánu, a tak rituál kromě jeho účastníků nemá šanci spatřit nikdo jiný.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack5 (3-7) Initiative35 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Otevřená rána, Krvavá zuřivost
Magic Attack- Movement5
Might Defense14% Luck3
Magic Defense14% Morale7
Hit Points31 Range-

Korálová kněžka

Portrét jednotky Korálová kněžkaartwork

Korálové kněžky zastávají ve společnosti Nag role léčitelek a diplomatek. Patří mezi Korálové Nagy, nejmenší ze tří druhů Nagů, kteří žijí v lagunách a na pobřežích ostrovů v Nefritovém moři. Jejich šupiny jsou světlé a barevné a tváře téměř lidské.

Jednou z nejunikátnějších vlastností Korálových Nagů je fakt, že jejich vlasy tvoří živí hadi. Nagové se naučili své vlasy ovládat a používat je jako zbraň. Hadi na jejich hlavách mohou začít tancovat způsobem připomínajícím proudění mořských vod. Tento tanec do srdcí nepřátel zaseje pocit chladu a letargie.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative40 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Oči medúzy
Magic Attack4 (3-5 Air) Movement5
Might Defense2% Luck5
Magic Defense2% Morale7
Hit Points18 Range100%

Perlová kněžka

Portrét jednotky Perlová kněžkaartwork

Perlové kněžky se naučily používat moc vody k léčení spojenců, a proto tvoří nedílnou součást řad každé armády.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative45 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Oči medúzy, Vlny obnovy
Magic Attack5) (4-6 Air) Movement5
Might Defense5% Luck6
Magic Defense5% Morale7
Hit Points22 Range100%

Kappa

Portrét jednotky Kappaartwork

Kappové jsou často v žertu popisováni jako potomci ropuch a želv. Ve skutečnosti to jsou ale nižší vodní duchové spjatí s řekami a jezery, kteří jsou k materiálnímu světu připoutáni svou aliancí s nagskými kněžími.

Cestovatelé z cizích zemí si ze vzhledu a chování kappů dělají legraci, ale Nagové vědí své a nikdy bojové schopnosti těchto podivných bytostí nepodceňují..

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack4 (3-4) Initiative50 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Skok
Magic Attack- Movement4
Might Defense11% Luck7
Magic Defense11% Morale5
Hit Points21 Range-

Kappa shoya

Portrét jednotky Kappa shoyaartwork

Shoyové jsou ctihodní kappové, kteří jsou spjatí s nejposvátnějšími řekami a jezery. Vodu, ze které čerpají sílu, neustále čistí. Tím v sobě shromažďují spirituální toxiny, které poté použijí jako zbraň proti nepřátelům.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack5 (4-6) Initiative55 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Zdrcující skok
Magic Attack- Movement4
Might Defense14% Luck8
Magic Defense14% Morale6
Hit Points25 Range-

ELITNÍ

Duch pramene

Portrét jednotky Duch prameneartwork

Duchové pramene jsou vyššími vodními duchy spjatými s nejčistšími vodami. Jako takoví se nachází v pramíncích a vodopádech poblíž žil nebo uzlů vodního draka.

Nagští kněží je často vyvolávají kvůli účasti na očistných rituálech, ale zapojují se i do bojů, při nichž se magicky spojí s ostatními válečníky a podporují je ze spirituálního a magického hlediska.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative45 Živá, Duchovní podoba, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Zrcadlo bolesti, Duchovní spojení
Magic Attack11 (9-12 Water) Movement5
Might Defense28% Luck8
Magic Defense28% Morale7
Hit Points70 Range-

Mizu-Kami

Portrét jednotky Mizu-Kamiartwork

Mizu-Kami jsou duchové pramene, kteří se rozhodli přijmout Věčnou císařovnu za svou a přísahali, že ji budou chránit, jako by byla avatarem Shalassy.

Císařovna je někdy používá jako čestnou stráž svých ambasadorů a oblíbenců, ale většinou si je nechává v záloze pro nejsvětější nagské rituály. K nim patří nagské bojové soudy a očistná sebevražda známá jako "Polibek hlubin".

Když je nagský lord poražen, je pro něj polibek mizu-kami prostředkem, jak se vrátit k Shalasse, aniž by byla jeho čest poskvrněna.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative50 Živá, Duchovní podoba, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Zrcadlo bolesti, Duchovní sepjetí, Záchranná membrána
Magic Attack12 (10-13 Water) Movement5
Might Defense29% Luck8
Magic Defense29% Morale7
Hit Points76 Range-

Sněžná panna

Portrét jednotky Sněžná pannaartwork

Sněžné panny jsou vyšší vodními duchy spojenými se zamzrlým aspektem vody (ledem a sněhem).

Po staletí žili s Nagy v harmonii v izolaci ve svých horských útočištích.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative40 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Mrazivý dotek
Magic Attack14 (13-15 Water) Movement6
Might Defense25% Luck6
Magic Defense25% Morale7
Hit Points65 Range100%

Yuki-Onna

Portrét jednotky Yuki-Onnaartwork

Yuki-Onna jsou výše postavenými sněžnými pannami, které lze najít pouze na vrcholech největších ledovců. Říká se, že jsou dcerami samotné Zimy a vládnou silám ledu a sněhu stejně jako válečník vládne mečem.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative45 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Mrazivé pohlazení, Úlomky ledu
Magic Attack15 (14-16 Water) Movement6
Might Defense26% Luck6
Magic Defense26% Morale7
Hit Points72 Range100%

Kenshi

Portrét jednotky Kenshiartwork

Tito ctihodní a mocní válečníci patří mezi Hlubinné nagy (největší ze tří druhů Nagů) a odlišují se svými tmavými šupinami a tvářemi, které mají spíše tvar plaza než člověka. Přebývají v podmořských městech na dně Nefritového oceánu.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack19 (17-21) Initiative45 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Výzva, Připravení k bitvě
Magic Attack- Movement5
Might Defense29% Luck8
Magic Defense29% Morale10
Hit Points80 Range-

Kensei

Portrét jednotky Kenseiartwork

Někteří Hlubinní Nagové se narodí se čtyřmi pažemi. Ti jsou pak cvičeni v umění bojového stylu známého jako Čtyři vlny. Ten je uzpůsoben zvláštnostem jejich anatomie.

Jakmile prokážou dostatečné zvládnutí této techniky, dostane se jim uctivého označení kensei, "šermířský světec".

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack21 (19-22) Initiative50 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Výzva, Připravení k bitvě, Čtyři vlny
Magic Attack- Movement5
Might Defense34% Luck8
Magic Defense34% Morale11
Hit Points90 Range-

ŠAMPION

Kirin

Portrét jednotky Kirinartwork

Kirin je mocný vodní duch spjatý s nebeskými vodami ve všech jejich aspektech (déšť, kroupy, mraky, mlha...). V nagské kultuře je znám jako nositel moudrosti a volitel vládců.

Říká se, že náčelník, který si do boje přivede kirina, je požehnán Shalassou a celá armáda pak prosperuje z jeho nebeské aury.

Také se říká, že ten, kdo kirina osedlá, může cestovat rychleji než vítr, ale jen za cenu vlastního života.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack56 (54-58) Initiative55 Živá, Duchovní podoba, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Voda teče volně, Mlžná pěšina
Magic Attack- Movement6
Might Defense49% Luck10
Magic Defense49% Morale7
Hit Points260 Range-

Posvátný kirin

Portrét jednotky Posvátný kirinartwork

Posvátný kirin se nalézá pouze v hlubinách Duchovního světa a na Ashanu se zhmotní jen výjimečně. Jediný způsob, jak s ním přijít do styku, je ponořit se nahý do magických pramenů Shalassy na nejvyšší hoře Hashimy. Žadatel pak musí podstoupit opravdovou zkoušku víry a vrhnout se z mlhami opředených skal do prázdna a doufat, že jej duchové uslyší a jeho smrtící pád zastaví.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack60 (58-60) Initiative60 Živá, Duchovní podoba, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Voda teče volně, Oblačná pěšina, Aura krupobití
Magic Attack- Movement6
Might Defense49% Luck10
Magic Defense49% Morale8
Hit Points275 Range-
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum