Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Jednotky >> Neutrální

Řadové  •  Elitní  •  Šampioni

ŘADOVÉ

Šedý vlk

Portrét jednotky Šedý vlkartwork

Tito vznešení predátoři obývají většinu ashanských lesů a využívají k lovu svou rychlost a smečkovou taktiku. Oproti krvežíznivým Krutým vlkům se Šedí vlci lidí obvykle straní, ale bylo zaznamenáno i několik napadení osamocených cestovatelů, obzvláště během tuhých zim, kdy je málo zvěře. Vlci vyjí na měsíc, a proto se v lidových legendách objevují v rolích služebníků Ashy.

.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack5 (4-5) Initiative35 Živá, Hlad
Magic Attack- Movement6
Might Defense9% Luck5
Magic Defense9% Morale5
Hit Points25 Range-

ELITNÍ

Krutý vlk

Portrét jednotky Krutý vlkartwork

Ve Svaté říši patří Krutí vlci mezi nejobávanější predátory.

Bezohlední válečníci Vlčího vévodství si tuto krvežíznivou bestii vybrali do erbu, neboť se je naučili proměňovat v efektivní, i když trochu nespolehlivé společníky k lovu a samozřejmě k válčení.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack16 (14-18) Initiative45 Živá, Hlad, Dravost
Magic Attack- Movement7
Might Defense29% Luck10
Magic Defense29% Morale10
Hit Points70 Range-

Siréna

Portrét jednotky Sirénaartwork

Roku 340 letopočtu Sedmého draka stvořili čarodějové ze Sedmi měst hybridy zvířat a lidí jako své stráže, služebníky a "hračky".

Sirény jsou napůl lidmi a napůl delfíny. Původně měly střežit a prozkoumávat pobřežní území čarodějů.

Bohužel je okolí Sedmi měst vyprahlé, a tak se většina sirén do vody ani nedostala. Sirény se v podstatě staly domácími mazlíčky vyšší třídy.

Ve výsledku tak sirény nesehrály aktivní roli ve Skřetího povstání, ale s radostí využily příležitosti k útěku.

Od té doby si víceméně svobodně žijí v mořích. Nemají téměř žádné přirozené nepřátele a ještě méně starostí.

Dvěma věcmi jsou však sirény přece jen zatíženy. Jednou z nich je nenávist vůči čarodějům a druhou nedůvěra vůči všem, kdo žijí na souši.

Pouze Nagové a nejmoudřejší a nejrespektovanější námořní kapitáni mohou doufat, že si získají respekt těchto přelétavých a nebezpečných bytostí.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative40 Živá, Obojživelná, Zranitelnost vzduchem, Odolnost vůči vodě, Píseň sirén, Dcery moře, Přílivová vlna
Magic Attack16 (13-18 Water) Movement4
Might Defense37% Luck10
Magic Defense37% Morale9
Hit Points85 Range100%

Vodní elementál

Portrét jednotky Vodní elementál

Vodní elementálové mohou povstat z moří, řek, jezer nebo ledovců. Dalo by se říci, že mohou povstat všude tam, kde vládne Shalassa, dračí bohyně Vody, nebo tam, kde dračí žíla pulzuje magií vody.

Jejich vzezření se velmi liší podle regionu a typu vody, ze kterého se zrodili.

Mohou být tvořeni křišťálově čistou vodou, mořskou pěnou, mlhou, sněhovými vločkami nebo úlomky ledu. Pokud se zrodí v deltě řeky nebo v močálu, mohou být tvořeni i bahnem.

Jejich nálada je velmi proměnlivá. Nagové je považují za ztělesnění tiché radosti Shalassy. Námořníci se jich ale oprávněně bojí, protože se stává, že smetávají náhodně vybrané oběti z palub lodí do vody, kde je topí. Větší vodní elementálové jsou obviňováni i z potápění větších lodí.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative40 Živá, Duchovní podoba, Obojživelná, Spřízněnost s vodou, Tekuté tělo, Vodní úder, Ledová střela
Magic Attack12 (10-14 Water) Movement5
Might Defense28% Luck7
Magic Defense28% Morale10
Hit Points85 Range-

Vzdušný elementál

Portrét jednotky Vzdušný elementálartwork

Silné větry, které vanou podél dračích žil v hlubokých propastech, na útesech vysokých hor nebo širokých pláních, mohou sbírat a přenášet mocné zámotky živelné energie. Bylo viděno, jak kondenzují a vytvářejí vzdušné elementály.

Spontánní objevení elementálů je také spojováno s mocnými bouřemi, hurikány a tornády, které bičují povrch Ashanu.

Vzácný druh vzdušných elementálů může být také zrozen z dechu umírající vysoce postavené kněžky Ylatha, dračího boha vzduchu. Tito duchové jsou neobyčejně mocní a mezi svými druhy jsou považováni za pány.

.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative50 Živá, Duchovní podoba, Spřízněnost se vzduchem, Větrný štít, Cyklón, Bleskové údery
Magic Attack13 (13 Air) Movement6
Might Defense32% Luck7
Magic Defense32% Morale7
Hit Points75 Range100%

Ohnivý elementál

Portrét jednotky Ohnivý elementálartwork

Když hněv Arkatha, dračího boha ohně, vzroste dostatečně, aby došlo k proražení mezi živelnou sférou ohně a světem Ashanu, může tato zuřivost vyvolat vlny elementální energie, která dá vzniknout zbrklým a nevrlým ohnivým elementálům.

Intenzita a původ požáru do značené míry určují povahu a moc takto vzniklého elementála. Většina elementálů vzniká spontánně při lesních požárech, jiní vzniknou při sopečných erupcích či při vývěru lávy.

Ohniví elementálové, kteří se narodí hluboko v útrobách Ashanu poblíž bran vedoucích do Sheoghu, jsou nestabilní a občas podlehnou vlivu Urgashe, draka Chaosu.

Ohnivý elementál může také povstat z domácího krbu zasvěceného Arkathovi, nebo z posvátné pochodně, kterou zažehne trpasličí runový kněz.

Trpasličí kováři ohnivé elementály často vyvolávají k tomu, aby jim pomohli s výrobou legendárních zbraní a zbrojí.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative40 Živá, Duchovní podoba, Spřízněnost s ohněm, Ohnivá koule, Zpopelnění
Magic Attack17 (16-18 Fire) Movement5
Might Defense26% Luck10
Magic Defense26% Morale10
Hit Points80 Range50%

Zemský elementál

Portrét jednotky Zemský elementálartwork

Zemští elementálové jsou obyčejnými lidmi na Ashanu nazýváni drtiči kamení. Povstávají z nalezišť minerálů poblíž dračích žil. Nejslinější jedinci se rodí během zemetřesení a sesuvů půdy.

Přestože jsou tito duchové přinejmenším částečně tvořeni kamením, druh tohoto kamení a tím pádem i aspekt zemských elementálů se liší místo od místa.

K nalezení jsou tak zemští elementálové ze vzácných rud, například ze zlata a stříbra, i z běžných materiálů jako je křemen, žula nebo dokonce prach, bláto nebo dřevo..

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack16 (15-16) Initiative40 Živá, Duchovní sepjetí, Spřízněnost se zemí, Regenerace, Zkamenění
Magic Attack- Movement4
Might Defense34% Luck5
Magic Defense34% Morale7
Hit Points100 Range-

Světelný elementál

Portrét jednotky Světelný elementálartwork

Světelní elementálové se obyčejně objevují za úsvitu, když se bledé narůžovělé světlo v mracích a mlze láme a splétá do viditelné podoby.

Přestože jsou tito krásní duchové přelétaví, jsou přátelští a často pomáhají ztraceným cestovatelům.

Jsou divočejší než Světice, které vyvolávají následovníci Elratha, dračího boha Světla, a jsou tvořeni stejnou esencí, ale nechovají k nim žádné sympatie a čistotu každé bytosti soudí na základě vlastních hodnot.

Když se rozzuří, začnou svítit jasným světlem a oslepí své nepřátele.

Díky oddanosti světelných elementálů Elrathovi k nim kněžstvo Svaté říše chová přízeň.

V jejich řadách existuje matriarchální řád, jehož cílem je vyhledávat novorozené světelné elementály a tkát z nich posvátné látky, které budou použity k vytvoření oděvů hrdinů Říše. Řád nové elementály občas připoutá ke skleněné tabuli, která pak dekoruje katedrály určené k uctívání Elratha.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative50 Živá, Duchovní podoba, Rychlost světla, Spalující světlo, Zrcadlo bolesti, Spřízněnost se Světlem, Zjevení
Magic Attack16 (14-17 Light) Movement6
Might Defense21% Luck10
Magic Defense21% Morale10
Hit Points75 Range-

Elementál temnoty

Portrét jednotky Elementál temnotyartwork

Většina elementálů Temnoty vzniká v hlubinách Ashanu, v jeskyních, tunelech a tmavých místech, kde má velký vliv Malassa, dračí bohyně Temnoty. Potenciálními místy jejich zrodu jsou také kaverny, trhliny a jámy.

Od úsvitu do soumraku se skrývají, ale během noci nabírají na síle. Občas vycházejí na povrch, ale nikdy se nevyskytují na přímém slunci. Mocnější jedinci se však dokážou zjevit i ve světle mlhavého dne.

Jelikož jsou to duchové temnoty a tajemna, jejich přesná podoba zůstává neznámá. Často se zjevují jako pohyblivé stíny nebo oblasti, ve kterých se vzduch podivně tetelí a třese.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative50 Živá, Duchovní podoba, Stínový úder, Spřízněnost s Temnotou, Stínová forma, Oslabující sevření
Magic Attack16 (14-17 Dark) Movement6
Might Defense21% Luck4
Magic Defense21% Morale7
Hit Points75 Range-

Stínový panter Shades of Darkness

Portrét jednotky Stínový panterartwork

Skřeti z ostrovů Pao hovoří o legendární bytosti zvané Stínový panter, což je větší a udatnější bratranec již tak děsivého paoského jaguára. 

Stínoví panteři jsou skutečné, avšak nijak obyčejné kočkovité šelmy. Díky spřízněnosti se silami Temnoty jsou nejhrozivějšími predátory ostrovů… Tedy byli jimi, dokud nedorazili skřeti, kteří je začali lovit a používat jako součást rituálů dospělosti pro své elitní panteří válečníky. Stínové pantery lze také spatřit v některých oblastech Hereshe, na Karthalském poloostrově a na Barbarských ostrovech daleko na západě.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack18 () Initiative45 Živá, Otevřená rána, Stínový plášť
Magic Attack- Movement7
Might Defense26% Luck10
Magic Defense26% Morale8
Hit Points75 Range-

ŠAMPION

Fénix

Portrét jednotky Fénixartwork

Fénix je prapůvodním duchem spjatým s "životním" aspektem Ashy, a jako takový je neodmyslitelně spjat s úplňkem.

Ztělesňuje základní životní sílu, nesmrtelnost a znovuzrození.

Pokud fénix zemře v materiálním světě, jeho duch se okamžitě neodebere do svého "měsíčního hnízda", ale znovu se zhmotní jako uzdravený fénix, který se pohybuje s nadšením a rychlostí padající hvězdy.

Během tohoto procesu "znovuzrození" se část jeho původní síly okamžitě promění v čisté světlo. Přestože je to skutečně skvělá podívaná, je to úkaz, na který je lepší se dívat z dálky.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative55 Živá, Duchovní podoba, Ochrana před smrtí, Aura měsíčního plamene, Znovuzrození
Magic Attack59 (55-63 Prime) Movement6
Might Defense45% Luck10
Magic Defense45% Morale7
Hit Points220 Range-
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum