Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Jednotky >> Nekropole

Řadové  •  Elitní  •  Šampioni

ŘADOVÉ

Kostlivec

Portrét jednotky Kostlivecartwork

Kostlivci jsou jen mrtvá hnijící těla rozpohybovaná vůlí nekromanta.

Díky kombinaci slepé loajality, netečnosti vůči hladu a žízni a chybějícímu pocitu strachu či pochybností jsou kostlivci skvělými služebníky.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack4 (3-5) Initiative20 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Duté kosti
Magic Attack- Movement4
Might Defense7% Luck5
Magic Defense7% Morale0
Hit Points18 Range50%

Kostlivý ošštěpař

Portrét jednotky Kostlivý ošštěpařartwork

Někteří kostlivci, které si nekromanté pečlivě vybírají, jsou obdařeni kouzelnými zbrojemi a zbraněmi, čímž se stávají něčím víc než pouhou potravou pro nepřátelské meče.

Tito nejlepší služebníci nesou oštěpy vybavené koulí ze zbytků hedvábí Namtaru, které jsou schopné po dopadu nepřítele uvěznit do sítě.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack5 (4-6) Initiative25 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Duté kosti, Zachvacující oštěp
Magic Attack- Movement4
Might Defense11% Luck5
Magic Defense11% Morale0
Hit Points23 Range50%

Ghúl

Portrét jednotky Ghúlartwork

Ghúlové jsou zmučenými duchy mrtvých, kteří jsou díky magii připoutáni k neživým tělům a naplněni nenávistí vůči živým.

Mocní nekromanté je dokážou ovládat, ale jinak jsou divocí a velmi agresivní.

Transformace v ghúla je v Hereshi používána jako nejvyšší trest a prostředek, jak duši navždy vyřadit z koloběhu smrti a převtělení.

Ghúlové se živí mrtvolami a jejich krev a sliny v sobě často nesou smrtelné nemoci.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack6 (5-7) Initiative30 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Mrtvé maso
Magic Attack- Movement5
Might Defense11% Luck6
Magic Defense11% Morale0
Hit Points23 Range-

Hrobový ghúl

Portrét jednotky Hrobový ghúlartwork

Hroboví ghúlové od svých pánů získali bojový výcvik.

Jsou ještě agresivnější a nebezpečnější než jejich "divocí" příbuzní.

Když si je nemrtví páni ze Sedmi měst přivádějí do boje, často je poutají k sobě jako válečné psy.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack7 (6-8) Initiative35 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Mrtvé maso, Nenávist vůči živému
Magic Attack- Movement5
Might Defense16 % Luck6
Magic Defense16 % Morale0
Hit Points30 Range-

Duch

Portrét jednotky Duchartwork

Když děti Dračích bohů zemřou, jejich duchové stoupají k měsíci, kde čekají na reinkarnaci dle Ashiny vůle.

Traumatické zážitky mohou nicméně vést ke vzniku ducha, který je svou silnou negativní emocí připoután k materiálnímu světu.

Provedením specifického rituálu mohou nekromanté z duchů vytvořit věrné služebníky pod svou naprostou kontrolou.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative30 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Nehmotný, Kvílení smrti, Duchovní podoba
Magic Attack5 (3-7 Dark) Movement6
Might Defense7% Luck7
Magic Defense7% Morale0
Hit Points19 Range-

Spektra

Portrét jednotky Spektraartwork

Spektra vznikne tehdy, zemře-li duše opravdu pomalu a bolestivě.

Zranění spekter jsou neustále viditelná a citelná, kvůli čemuž musí nebohá duše svou agónii prožívat znovu a znovu.

Spektry mohou svému nepříteli způsobit stejné psychické trauma, jakým si prošly samy.

Nekromanté tyto zmučené duše ovládají tak, že je díky magii přesvědčí o tom, že jsou jedinými bytostmi, které mohou jejich utrpení zmírnit.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative35 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Kvílení smrti, Duchovní podoba, Nemateriální, Kvílení z podsvětí
Magic Attack6 (5-7 Dark) Movement6
Might Defense9% Luck7
Magic Defense9% Morale0
Hit Points23 Range-

ELITNÍ

Lich

Portrét jednotky Lichartwork

Výše postavení nekromanté dostanou elixír prodlužující život, který je vyroben z jedu Namtaru, Ashiných posvátných pavoučích duchů. Tento elixír si pak musí přidávat do jídla.

Díky této "kúře" se z nich stávají Asakkusové či "lichové". Jejich těla se vysuší, ale jsou osvobozena od všech smrtelných tužeb.

Nadále stárnou a časem vypadají jen jako pochodující mumie.

Tato jedovatá směs také zbarví jejich oči jasně zelenou barvou.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative25 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Vláda temnoty
Magic Attack16 (14-17 Dark) Movement4
Might Defense21% Luck6
Magic Defense21% Morale0
Hit Points65 Range100%

Arcilich

Portrét jednotky Arcilichartwork

Arcilich obdrží svůj titul ve chvíli, kdy "žije" mnohem déle, než by mu jeho smrtelná skořápka za normálních okolností dovolila.

Přestože se zdá, že je tento přechod dobrovolný, tak není. Lich pocítí změnu ve chvíli, kdy nastane čas jeho přirozené smrti.

Na své cestě mimo posvátný koloběh života a smrti začnou získávat větší moc, díky níž pak dokážou vysávat životní sílu ze svých nepřátel..

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative30 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Vláda temnoty, Vysátí života
Magic Attack18 (16-20 Dark) Movement4
Might Defense26% Luck7
Magic Defense26% Morale0
Hit Points72 Range100%

Lamasu

Portrét jednotky Lamasuartwork

Roku 340 letopočtu Sedmého draka stvořili čarodějové ze Sedmi měst hybridy zvířat a lidí jako své stráže, služebníky a "hračky".

Lamasu patří mezi mnoho jejich experimentů spadajících do této kategorie. Zrodily se z nepřirozeného spojení lidských zločinců a mantikor.

Výsledná stvoření byla od svého vzniku nakažena podivným morem. Jejich život byl příliš krátký, a tak se zdálo, že experiment skončí nezdarem. Pak však přišel balzamovač, který dokázal jejich potenciál objevit.

Nekromantský student jednoduše oživil mrtvoly lamasu a nabídl je svým pánům.

Fungují jako roznašeči moru, což spolu s jejich fyzickou silou a pohyblivostí dává vzniknout smrtícím a univerzálním vojákům armád nemrtvých a sílícího kultu nekromantů.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack15 (14-16) Initiative25 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Hnilobná aura
Magic Attack- Movement6
Might Defense28% Luck7
Magic Defense28% Morale0
Hit Points80 Range-

Shnilá lamasu

Portrét jednotky Shnilá lamasuartwork

Někteří parazité jsou imunní vůči vrozené nemoci, kterou lamasu šíří a se svým hostitelem si postupem času vybudují vzájemně prospěšný vztah.

Parazité požírají vše, co lamasu zabije, nebo co zahyne v její přítomnosti, a výměnou pak lamasu může jejich roj použít jako zbraň.

Tyto parazity nakažené bytosti jsou známé jako shnilé lamasu.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack16 (14-18) Initiative30 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Nákaza, Dech havěti
Magic Attack- Movement7
Might Defense31% Luck7
Magic Defense31% Morale0
Hit Points85 Range-

Upír

Portrét jednotky Upírartwork

Lichové, kteří získají dostatečnou moc, získají právo nechat se sevřít Pavoučí bohyní. Po své smrti se pak narodí jako Akhkharové, čili "upíři".

Následně podstoupí vyčerpávající rituál, ale získají u toho nové tělo očištěné od všech vad. Upíři nemusí jíst, pít, spát ani dýchat, jelikož všechny jejich vnitřní orgány "zkamení". V žilách jim nekoluje krev, ale posvátný pavoučí jed.

Upíři se však musí pravidelně živit lidskou krví, aby jed rozředili a zabránili mu v rozložení jejich těla zevnitř.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack14 (13-14) Initiative45 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Upíří sevření
Magic Attack- Movement4
Might Defense29% Luck9
Magic Defense29% Morale0
Hit Points80 Range-

Upíří lord

Portrét jednotky Upíří lordartwork

Když upír dosáhne naprosté nadvlády nad svými novými schopnostmi, začne mládnout a vypadá o rok mladší za každé století svého neživota. V takové situaci je označován za upířího lorda a má právo zasednout v radě nekromantů.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack15 (14-16) Initiative50 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Upíří sevření, Nedostatek času
Magic Attack- Movement5
Might Defense35% Luck9
Magic Defense35% Morale0
Hit Points95 Range-

ŠAMPION

Spektrální drak Shades of Darkness

Portrét jednotky Spektrální drakartwork

Když drak ucítí blížící se smrt, vyletí k měsíci a vrátí se na místo, kde odpočívá Asha. Zde se zbaví své smrtelné schránky a narodí se znovu.

Nicméně existuje malá šance, že tato událost ve chvíli smrti draka rozštěpí a oddělí jeho duchovní vědomí od materiální podoby. V takovém případě zůstanou tělo a duch vězni Ashanu. Tělo se stane kostlivým drakem a duch pak spektrálním drakem.

V závislosti na způsobu a místu smrti mohou vzniknout odlišné druhy spektrálních draků.

Spektrální drak je hnán touhou požírat duše ostatních, aby si udržel podobu vlastních vzpomínek. Většina spektrálních draků zešílí a stane se neovladatelnými, pokud si je ovšem nepodmaní Pán smrti.

Pod vedením archóna Belketha se nekromanté naučili provádět mocné rituály, které jim umožňují nacházet, zajímat a podmaňovat mocné nemrtvé draky.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack58 (55-61) Initiative45 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Duchovní podoba, Děsivá přítomnost, Prokletí spektrálního draka
Magic Attack- Movement7
Might Defense45% Luck7
Magic Defense45% Morale0
Hit Points315 Range-

Tkadlena osudu (Lidská podoba)

Portrét jednotky Tkadlena osudu (Lidská podoba)artwork

Namtaru, neboli Tkadleny osudu, jsou výplodem Matky Namtaru, avatara Pavoučí bohyně, božského odrazu smrtícího aspektu Ashy.

Mohou přijímat buď podobu pavoučí ženy, nebo ženy se dvěma nohama a šesti rukama.

Nekromanté je uctívají a používají jejich jed k udržování vlastních řad lichů a upírů. Namtaru jsou často také přítomny při zakládání nekropole, kde jako královny úlu zpevňují její základy a žehnají jejímu růstu.

Namtaru často radí svým stoupencům našeptáváním, verši nebo sny.

Pod ochranou Namtaru pak nemrtví prohledávají země a hledají ztracené duše, které chtějí zařadit do vlastních řad.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack52 (49-55) Initiative45 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Duchovní podoba, Dvojitá podoba, Zhoubný pohled
Magic Attack- Movement5
Might Defense48% Luck6
Magic Defense48% Morale0
Hit Points280 Range-

Tkadlena osudu (Pavoučí podoba)

Portrét jednotky Tkadlena osudu (Pavoučí podoba)artwork

Namtaru, neboli Tkadleny osudu, jsou výplodem Matky Namtaru, avatara Pavoučí bohyně, božského odrazu smrtícího aspektu Ashy.

Mohou přijímat buď podobu pavoučí ženy, nebo ženy se dvěma nohama a šesti rukama.

Nekromanté je uctívají a používají jejich jed k udržování vlastních řad lichů a upírů. Namtaru jsou často také přítomny při zakládání nekropole, kde jako královny úlu zpevňují její základy a žehnají jejímu růstu.

Namtaru často radí svým stoupencům našeptáváním, verši nebo sny.

Pod ochranou Namtaru pak nemrtví prohledávají země a hledají ztracené duše, které chtějí zařadit do vlastních řad.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative45 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Duchovní podoba, Dvojitá podoba, Jedovatý dotek
Magic Attack57 (54-59 Dark) Movement5
Might Defense39% Luck6
Magic Defense39% Morale0
Hit Points280 Range100%

Snovačka Osudu (Lidská podoba)

Portrét jednotky Snovačka Osudu (Lidská podoba)artwork

Snovačka osudu je tkadlenou osudu posílenou o vliv Ashy.

Zatímco tkadleny osudu pracují s jemnými nitkami života a smrti tvořenými substancí Prázdnoty, snovačky využívají přímo její látku, a tak se vydávají po stejné cestě, kterou podstoupila i Pavoučí královna.

Asha snovačkám také propůjčila moc ovlivňovat tok času, kdykoliv se jim to hodí.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack56 (53-59) Initiative45 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Duchovní podoba, Dvojitá podoba, Zhoubný pohled, Tanec hniloby
Magic Attack- Movement6
Might Defense53% Luck6
Magic Defense53% Morale0
Hit Points300 Range-

Snovačka Osudu (Pavoučí podoba)

Portrét jednotky Snovačka Osudu (Pavoučí podoba)artwork

Snovačka osudu je tkadlenou osudu posílenou o vliv Ashy.

Zatímco tkadleny osudu pracují s jemnými nitkami života a smrti tvořenými substancí Prázdnoty, snovačky využívají přímo její látku, a tak se vydávají po stejné cestě, kterou podstoupila i Pavoučí královna.

Asha snovačkám také propůjčila moc ovlivňovat tok času, kdykoliv se jim to hodí.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative45 Nemrtvý, Zranitelnost světlem, Bez emocí, Duchovní podoba, Dvojitá podoba, Jedovatý dotek, Mrazivá pavučina
Magic Attack61 (57-64 Dark) Movement5
Might Defense43% Luck6
Magic Defense43% Morale0
Hit Points300 Range100%
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum