Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Jednotky >> Azyl

Řadové  •  Elitní  •  Šampioni

ŘADOVÉ

Strážce

Portrét jednotky Strážceartwork

Strážci jsou dobrovolníci, kteří prokázali svou věrnost císaři a oddanost Elrathovi.

Jsou známi svou disciplínou a vojenskou sehraností, a proto tvoří první obrannou linii Svaté říše.

Přísahali, že budou bratry ve zbrani chránit svými těžkými štíty, a pokud to bude zapotřebí, i svými životy.

Co se jejich osobní ochrany týče, spoléhají se výhradně na víru.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack3 (2-4) Initiative20 Živá, Zaštítěný, Štítový strážce
Magic Attack- Movement5
Might Defense16% Luck7
Magic Defense16% Morale7
Hit Points25 Range-

Pretorián

Portrét jednotky Pretoriánartwork

Obyčejní lidé nazývají pretoriány také Zlatými plášti. Svůj čestný stav si vydobyli díky odvážným činům, při kterých prokázali svou nebojácnost.

Tvoří osobní gardu Svatého císaře a dalších vévodů říše.

Pouze hrstka vybraných strážců se může jednou za rok v Den Elratha stát pretoriány. Poté musí složit posvátnou přísahu do rukou samotného Elratha a slíbit, že se v případě potřeby bez váhání obětují.

Jejich zlaté zbroje měly původně oslnit nepřátele i spojence říše, ale nyní je k tomu už nepotřebují, neboť je předchází jejich legendární reputace.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack4 (3-5) Initiative25 Živá, Zaštítěný, Štítový strážce, Úder štítem
Magic Attack- Movement5
Might Defense21% Luck7
Magic Defense21% Morale9
Hit Points32 Range-

Střelec z kuše

Portrét jednotky Střelec z kušeartwork

O tom, jak Ronan Sokol zvítězil nad vládci lidských klanů a sjednotil je v říši, která nesla jeho jméno, koluje mnoho příběhů. Podle nich byl vyzbrojen pouze odvahou a ctí.

Pravdivější by však bylo říci, že pravým důvodem jeho vítězství byly kuše.

Do dnešních dnů se říšských střelců z kuše obávají ve všech koutech Ashanu!

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack4 (2-5) Initiative30 Živá, Průrazná střela
Magic Attack- Movement5
Might Defense7% Luck7
Magic Defense7% Morale9
Hit Points20 Range100%

Elitní střelec

Portrét jednotky Elitní střelecartwork

Elitní střelci jsou zkušenými střelci z kuše, kteří tradičně chrání hradby hlavního města Sokolího vrchu.

Vojáci, kteří se chtějí stát elitními střelci, musí své schopnosti prokázat v řadě zkoušek.

Jednou z nich je ta, kdy jsou vysláni do lesa s jedním šípem a musí zpátky donést dvě jednou ranou skolené husy.

Kapitánu Borloovi, legendárnímu střelci, přišel tento test příliš snadný. Vrátil se totiž s vlkem a medvědem.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack5 (4-6) Initiative35 Živá, Průrazná střela, Průrazný šíp
Magic Attack- Movement5
Might Defense9% Luck14
Magic Defense9% Morale6
Hit Points24 Range100%

Sestra

Portrét jednotky Sestraartwork

Životy sester Elratha jsou zasvěceny uctívání Draka světla.

Tyto ženy vybrané pro své duchovní vlohy se věnují přinášení světla a tepla do srdcí potřebných lidí.

Jsou k vidění i na bojišti, kde oslabují nepřátele, které pak svaté legie mohou snadno dorazit.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative20 Živá, Spřátelení
Magic Attack6 (5-7 Light) Movement5
Might Defense2% Luck7
Magic Defense2% Morale10
Hit Points17 Range-

Vestálka

Portrét jednotky Vestálkaartwork

Řád Vesty je pojmenován po ovdovělé manželce císaře Ronana II.

Vesta Sokolová se stáhla z veřejného života poté, co byl její manžel zabit v bitvě a zasvětila svůj život Elrathovi ve snaze získat moc, která by jí umožnila jednou provždy všechny boje ukončit.

Vestálky hrají v bitvě nezastupitelnou roli, kdy svými léčivými schopnostmi podporují spojenecké vojáky.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative25 Živá, Spřátelení, Vyléčení
Magic Attack6 (5-7 Light) Movement5
Might Defense5% Luck14
Magic Defense5% Morale12
Hit Points22 Range-

ELITNÍ

Gryf

Portrét jednotky Gryfartwork

Gryfové byli stvořeni v Mýtickém věku díky spontánnímu magickému spojení lvů a orlů.

Toho času byl povrch Ashanu protkán dračími žilami, pozůstatky válek dračích bohů. Zvířata, která se z těchto řek dračí krve napila, byla navždy pozměněna.

Říká se, že gryfové vznikli ve chvíli, kdy se orel ze soucitu pokusil zachránit mocného lva, který byl unášen proudem v dračí žíle.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack16 (14-18) Initiative35 Živá, Neomezené oplácení, Střemhlavý útok
Magic Attack- Movement6
Might Defense25% Luck7
Magic Defense25% Morale8
Hit Points80 Range-

Královský gryf

Portrét jednotky Královský gryfartwork

V dobách před válkou mezi Tuihdaninými elfy a Svatou říší si obě království užívala období trvalého míru.

Během Let léčení byli elfští kováři natolik uneseni harmonickým poutem mezi lidmi a gryfy, že se rozhodli lidem prozradit tajemství hvězdného stříbra. Jedná se o kov nesmírně lehký a při správném zpracování se z něj dá vyrobit vynikající gryfí zbroj.

Na zbrojích královských gryfů lze dodnes najít tajemné elfské rytiny, které jsou pozůstatkem dávno zapomenutého přátelství.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack18 (15-20) Initiative40 Živá, Neomezené oplácení, Střemhlavá zteč
Magic Attack- Movement6
Might Defense31% Luck7
Magic Defense31% Morale8
Hit Points90 Range-

Zářivá světice

Portrét jednotky Zářivá světiceartwork

Zvěstovatelky vůle Elratha, dračího boha Světla, jsou Zářivé světice duhy, kteří dokáží vzplanout jasným světlem a oslepit své nepřátele.

V Duchovním světě je Elrathovo panství zaplněno myriádami těchto bytostí.

Zářiví světice jsou často vysílány jako rádci k Elrathovým nejvěrnějším stoupencům.

Generálové Svaté říše samozřejmě užitek pro tyto bytosti našli velice rychle.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative45 Živá, Duchovní podoba, Zranitelnost stínovou magií, Rychlost světla
Magic Attack? (?-? Light) Movement6
Might Defense25% Luck7
Magic Defense25% Morale7
Hit Points70 Range-

Oslnivá světice

Portrét jednotky Oslnivá světiceartwork

Oslnivá světice je zářivá světice, kterou Elrath povýšil do vyššího stavu. Požehnány neposkvrněné auře dračího boha Světla jsou světice považovány za manifestaci spravedlnosti.

V bitvě jsou velmi obávány, protože aby je někdo mohl zabít, musí pro to mít dobrý morální důvod. V opačném případě bude věčně sžírán pocitem viny.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack- Initiative50 Živá, Duchovní podoba, Zranitelnost stínovou magií, Rychlost světla, Očistné světlo, Spalující světlo
Magic Attack? (?-? Light) Movement8
Might Defense25% Luck8
Magic Defense25% Morale7
Hit Points75 Range-

Rytíř slunce

Portrét jednotky Rytíř slunceartwork

Ve Svaté říši je mnoho rytířů, ale pouze ti, které Elrath vybere osobně, se mohou připojit k Řádu Svatého slunce.

Tito šampioni Světla jsou běžně oslovováni jako rytíři slunce. Jezdí na kouzelných ořích vyvolaných přímo z Elrathova duchovního panství.

Tato magická zvířata jsou údajně schopna přejet i po velmi slabém paprsku slunce.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack15 (14-16) Initiative35 Živá, Výpad
Magic Attack- Movement6
Might Defense35% Luck7
Magic Defense35% Morale10
Hit Points90 Range-

Křižák slunce

Portrét jednotky Křižák slunceartwork

Křižákem slunce se rytíř slunce stává tehdy, když přijme svatý úkol.

Jedná se o osobní dohodu uzavřenou s Elrathem, která zavazuje ke skolení určitého nepřítele nebo k nalezení nějakého objektu.

Jakmile křižák přísahu složí, jen zřídkakdy se zastaví a často odhazuje veškeré zábrany, aby svůj úkol splnil co nejlépe.

V časech války Svatý císař své křižáky povolává do zbraně.

Tato povinnost má u křižáků vyšší prioritu než jejich osobní svaté úkoly.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack15 (14-16) Initiative40 Živá, Oslepující výpad, Sluneční hřebec
Magic Attack- Movement6
Might Defense39% Luck7
Magic Defense39% Morale12
Hit Points95 Range-

ŠAMPION

Serafín

Portrét jednotky Serafínartwork

Andělé Světla vypadají úžasně a dokonale. Na Ashanu plní roli Elrathových poslů a obrněné pěsti. Jsou vyšší než lidé, daleko krásnější, a vyzařují kolem sebe auru moci a sebejistoty.

Serafínové jsou oproti nim menší a vzhledem daleko více připomínají lidi.

Začali se objevovat krátce po vytvoření Sokolí říše. Jejich pravý původ zůstává neznámý, ale jejich oddanost Elrathovi je i tak zcela bezpodmínečná.

Do boje si nesou Čepel milosrdenství a Čepel božího trestu.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack52 (51-52) Initiative40 Živá, Čepel božího trestu, Čepel epifanie
Magic Attack- Movement6
Might Defense54% Luck7
Magic Defense54% Morale12
Hit Points300 Range-

Nebesan

Portrét jednotky Nebesanartwork

Nebesané jsou vybíráni mezi nejlepšími serafíny.

Dostávají jména po legendárních andělech padlých během Válek starších. Někteří kněží si myslí, že se jedná o skutečné reinkarnace andělských duší, které Elrath navrátil zpět k životu v časech velkého nebezpečí.

Ať už je jejich původ jakýkoli, jsou v boji nesmírně silní a válčí s neochvějným hrdinstvím a nebojácností, které snad pochází z éry živoucích legend.

Atributy:
Schopnosti:
Might Attack54 (54) Initiative45 Živá, Čepel božího trestu, Čepel milosrdenství, Absolutní očista
Magic Attack- Movement6
Might Defense57% Luck7
Magic Defense57% Morale12
Hit Points325 Range-
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum