Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner
Zrada mezi přáteli
ÚVOD

Jsem Case, býval jsem nejlepším přítelem Gothica. A povím Vám takový zajímavý příběh.

Byli čtyři. První z nich se jmenoval Kat, byl to inteligentní mladý muž. Byl tak chytrý, že si ho chtěli vzít kněží do chrámu, aby se naučil liturgické magii, ale ho bavilo válčit. Vyrážel se svými trpaslíky dobývat malá území. Tak bylo jasné, že se rozhodl studovat v kasárnách .

Druhý z nich se jmenoval Jata, rodiče chtěli, aby byl válečníkem stéjně jako Kat. On se taky rád bil, ale toužil po černé magii. Chtěl se stát nemrtvým černokněžníkem. Vůbec nechodil ven, seděl pořád ve studených místnostech a odsával si krev. Byl bledý, že ho nepoznávali vlastní rodiče ba ani ne jeho přátele. Ve svých dvaceti dvou letech se ztratil a nikdo už o něm neslyšel.

Třetí byl Czernovski. Byl ze všech nejstarší. Byl velice silný, troufál si i dokonce na malé obry. K jeho zálibám patřilo studovat magii života. Jezdil po různých klášteřích a bavil se s mnichy. V hloubě duše ale věděl, že se do kláštera nehodí, protože rád taky zabíjel. Nedával to příliš najevo, tak ho přece jenom do toho kláštera vzali, kde se učil magii života.

Nakonec tu je můj přítel Gothic.Měl rád přírodu a nemiloval násilí.Celou jeho rodinu vyvraždili orkové.On přežil,protože pro něho přiletěl obrovský havran,tím ho před nepřáteli zachránil.Nakonec se ukázalo,že to není obyčejný havran,byl to druid,který studoval magii přírody,proto se tedy proměnil v havrana.Začal ho vyučovat přírodní vědy do jeho plnoletosti.

NOVÁ SPOJENECTVÍ

O 10let později v rodné Gothicové vesnici….

,,Můj pane!“

,,Co je vojáku,“ zeptal se ukvapeně Lord Gothic.

Voják zděšeně odpověděl: ,,Orkové a nemrtví uzavřeli nové spojenectví, postavili novou pevnost. Navíc se dostali nenápadně přes Elfí bránu.Všechny elfy pobili. Většina lidí se přidává k nemrtvým, bojí se, že by padli. Dokonce i někteří elfové se k nim přidali. Ti, co se jim podařilo zachránit, uteklo k lidem do…“

,,Ticho! U lidí, tak nejbližší lidské město je…Město, kde velí Czernovski, nemám pravdu?“

,,Ano Lorde,“ souhlasil posel. ,,Lidé jím příliš nepomůžou, jsou slabí a je jich málo.Věnujou se jenom sobě, elfové potřebujou nového spojence, který bude mnohem vhodnější.“

,,Vím, kde tím míříš, já ale boj nechci. Nechci už další prolévaní krve. Mi muži nejsou dost připraveni, zbytečně zemřou a já s nimi. A navíc, už nikdy nechcu, abys přede mnou podcenil Sira Czernovskiho. On by se rád bije a nebojí se zemřít.“

,,Ano lorde, ale někdo jim pomoc musí,“ odpověděl voják.

,,Někdo ano, ale ne my,“ odsekl Gothic. ,,Hledej spojence jinde, ale ne v mojí vesnici.“

,,Dobře tedy, potom padnete a celý svět zanikne. Sbohem Lorde, možná ještě o mě uslyšíte, ale ne v tomto životě.Pokud byste si to rozmyslel, tak mě najdete u Czernovskiho, ale obléháni bude trvat maximálně jeden den, potom jsme všichni ve městě mrtví,“ řekl posel a zmizel.

Gothic chvíli seděl a přemýšlel nad válkou,jestli má vstoupit do války nebo ne.Ale v tom přiběhl kentaur a řekl:,,Pane!Útočí nemrtví.Dobývají se dovnitř.Dlouho se neudržíme.Volejte posily.“

,,A koho?Elfy?Těm jsme nepomohli,a teď už jsou pravděpodobně i s Czernovskim mrtví.Trpaslíky?Většinu válečníku si odvedl Kat a zbytek trpaslíků jsou jenom sobečtí lháři.“

,,Tak volejte Kata,je to přece Váš přítel,je čestný určitě příjde ,“zvolal obyvatel.

,,Ano máš pravdu,vyšli prosím tě posla a» najde Kata,musí příjít teď hned.Pospíchej,na něm záleží naše životy,“řekl Gothic a odprovodil kentaura k bráně.

Za okamžik všude kolem města se objevili nemrtví.,,A nyní všichni na svá místa,neustupujte a bojujte.Zažeňte ty hnusné obludy tam,odkud přišly,“křičel kolem sebe Gothic.Tasil svůj meč,který mu dal Jata před odchodem.Chvíli si ho prohlížel,ale potom viděl kolem sebe kostry.Zvolal něco elfsky a nejbližší kostře usekl hlavu a další už jenom tak sekal.

,,Ustupují,nemrtví ustupují,“křičel velitel stráže.A tak se i stalo.

Jakmile nemrtví ustoupili přišel během chvilky Kat.

,,Gothic?“udiveně řekl Kat.

,,Kate?Jsi to ty?Ty jsi přece jenom přišel?“Ptal se Gothic a žasl úžasem.

,,Tak já příjdu vždy,ale nechápu,proč si mě volal,když tu nikdo není,“ptal se Kat.

,,Není ale byli,už bylo dost řečí,taste meče a vzhůru osvobodit Czernovskiho.“

,,Booooooooj,na smrt!Nebojte se těch bestii!Útok,“křičeli elfové.
Vyrazili tedy k městu.Jakmile vylezli na horu,pod kterou kvetlo město,tak viděli.Nespočetně mrtvých,už tam ani nešli vidět elfové a mniši.Vojáci hrůzou zatrněli a nechtěli zaútočit.Kat ale zařval:,,Èeho se bojíte?Tam dole jsou naši přátele,ale i  Czernovski a potřebujou naší pomoc!“ Gothic zakřičel: ,,Tak tedy útok.“ A sám se postavil do první řady,protože chtěl pomstít smrt svého obyvatelstva.

Jakmile Czernovski spatřil své přátele, hned mu to dodalo chu» dále bojovat. Vykouzlil hromadné zdraví pro všechny spojence.Když požadované kouzlo vyčaroval a viděl,jak se Kat bije,nedalo mu to a dal mu požehnání.V tu chvíli se stal z Kata hotový vrah.Jenomže…Lidí a elfů neustále ubývalo a nemrtvých pořád přicházelo víc a víc.Nakonec se tři hrdinové ocitli sami v kruhu.Gothic pronesl:,,Alespoň padneme,jak jsme vždy chtěli.Vedle sebe,“ a slzy mu šly spatřit v očích.Czernovski smutně řekl:,,Sice padneme,ale ne hned!“ Znovu se do nich pustil a k němu se přidal  i Kat a za malou chvíli pomohl i Gothic.

Gothic někoho spatřil a zvolal:,, To je jejích vůdce,musíme ho zabít.Jakmile ho spatřil i Kat,začal se k němu neúprosně rvát a kolem něho padala hlava za hlavou.Když už byl úplný kousek od svého protivníka,tak na něho zařval:,,Bojuj se mnou!“ Nemrtvý velitel ho však spatřil a stačil uprchnout dřív,než by ho Kat rozsekal na kousky. ,,Zbabělče,“zvolal Czernovski z povzdálí.Naštěstí s hrdinou zmizeli i jeho služebníci a tím hrdinové dobra zvítězili.

,,Vojáci z pevnosti Lurtz,se určitě vrátí,“ řekl Gotic.

,,Máš pravdu příteli, ale co chceš dělat?“ zeptal se ustaraným hlasem Czernovski. ,,Já bych navrhoval definitivní útok. Srovnáme ty prokleté bestie se zemí!“řekl Gothic.

,,Udělal bych to samé,ale je tu malý háček. Nezůstal mi ani jeden voják, musím se vrátit do svého města a vzít nové posily,"odpověděl Kat.

,,Není tolik času,mám plán,“ řekl Czernovski. Já ještě nějaké muže mám, měl jsem je schované pro případ nouze a ten čas je zde. Ty máš kolik mužů Gothicu?“ zeptal se Czernovski.

,,Válka,válka pořád jenom válka.Doufám,že nebudu mít příliš velké ztráty.,“řekl Gothic.

,,Ve válce se bohužel umírá,ale my v ní nezemřeme,"povzbudil Gothica Kat.

,,Máš pravdu Kate,co tedy navrhuješ Czernovski?"zeptal se Gothic. 

,,Kate,ty už jdi pro posily,musíš příjít co nejdříve k nepřítelově pevnosti. Rychle už běž!“ Kat tedy sedl na svého koně a jel, jak nejrychleji mohl.

,,Gothicovi lukostřelci vyjdou na kopec a budou krýt moji pěchotu,která bude dobývat hrad.Poskytneš nám nějaké muže do čela?“

,,Vojáku moc nemám,mi elfi jsou dobři pouze jako střelci,ale můžu ti darovat jednorožce. Jsou to silné bytosti a určitě ti pomůžou zvítězit.“

,,Díky příteli."

VÁLKA

Lidské a elfí vojska už jsou připraveny k boji v táboře…

,,Ty povedeš jízdu,pokud porazíš první řady,tak zahneš do leva a objedeš si je.Gathere,ty budeš bojovat po mým boku,“vyvětloval Czernovski svým velitelům.¨,,Gothicu,tvoji lučištníci nás budou krýt z valu.Doufejte,že tuto bitvu vyhrajeme.Všichni vojáci a» se připraví k boji,“řekl svému sluhovi Czernovski.

Jakmile byli všichni vojáci připraveni,Czernovski zavelel k boji.Vojáci se rozběhli proti krvelačným nemrtvým.Gothicovi lukostřelci čekali na pokyn k výstřelu.Když už se střetly lidské a nemrtvé vojska,tak v tu chvíli zakřičel Gothic:,,Střílejte!“A sám je taky svým lukem střílel.Nemrtvé řady padaly jedna za druhou.

Ale!Z pevnosti začali vylétat draci.Lidé si nevěděli s nimi rady.Gothic ale poručil:Sejměte ty dračí potvory.Jeden drak se hnal na nic netušícíhoho Czernovskiho.Naštěstí ho nějaký lukostřelec sestřelil dřív,než by toho chudinku stačil zabít.,,Vyšli zprávu elfům,a» vyšlou své jednorožce,je ti to jasné?“zeptal se Czernovski svého vojáka.,,Ano pane,je,“odpověděl voják.A hnal za Gothicem.

,,Vypus»te jednorožce,pane,“řekl voják Gothicovi.

,,Pane,vážně je chcete vypustit?Vždy» většina z nich padne,“řekl nějaký Gothicův rádce.

,,Ano,slib je slib.Vypus»te je!“zavelel Gothic.

Jednorožci se hnali a rvali se.Nemrtvých bylo pořád hodně a nezdálo se,že by měli nějaké ukrutné ztráty,na rozdíl od lidí.Elfům docházely šípy,ale nepřestávali střílet.

Czernovski si uvědomil,že se bitva blíží ke konci,ale nebude to růžový konec.Zakřičel na Gothica:,,Ustup se svým vojskem.Padneme!S Katovymi posilami už je lehce porazíte,musíš odejít.“

,,Dobře příteli,ale přísahám,že tvou smrt pomstím!Ustupte,stáhněte se,“zavelel Gothic.

Gothicovi vojsko se stáhlo za horu a ustupovali zpátky do vesnice,kde počkali na Kata.

A co se stalo s Czernovskim?Jakmile elfové ustoupili,na lidi a také na něho zaútočily harpie a roztrhali ho během chvilky ani se nestačil bránit.Zemřel jak vždy chtěl-v boji.

Když přijel Kat, promluvil si s Gothicem a vyrazili dobýt pevnost..Zaútočili na nemrtvé jednotky.Gothic s Katem to obešli a tajně vyšplhali ze zadu do nepřítelovy komnaty. A velení svěřil Kat svému nejlepšímu vojevůdci.

Kat s Gothicem se dostali k věži,kde nebyla skoro žádná stráž na hlídce, tak Kat hodil lano a začal lézt na horu.Když vylezl Gothic postupoval za nim. Než Gothic vylezl,Kat mezitím pobil stráž. Gothic vylezl a průchod už byl volný.

Vešli do královy komnaty. Viděli nepřítele, jak sedí na trůnu. I když ti dva šli nesmírně pomalu,král je slyšel ba i dokonce viděl. A řekl:,,Když jste přišli až sem, musíte zemřít,“ a vytáhl si svůj meč. Byl to nějaký prokletý meč, měl v sobě tolik jedu, že by to povalilo i obra.

Kat okamžitě tasil meč a sekyru a řekl:,,Uvidíme kdo zemře, ty proklatče.“

Gothic řekl:,,Vždy» to je Jata!“

,,Jata?“zeptal se udiveně Kat.

,,Ano,jsem to já, byli jste moji dobří přátele, ale všichni jste mě zradili. Pokud nechcete dopadnout jako Czernovski, tak odejděte, dávám vám tuto možnost a pokud jí nevyužijete,tak vás zabiju!“

,,Zradili?Ty hajzle!“zakřičel Kat a vrhl se na Jatu.

Gothic okamžitě vytáhl taky svůj meč a zaútočil.

Kat se bil houževnatě, těmto útokům se nedalo vyhnout, ale Jata se vyhnul všem. Když se do souboje přidal už i Gothic, Jata neměl žádnou šanci.

Jak Kat udělal zase svůj tvrdý útok, Jata se v tu chvíli teleportoval ke Gothicovi a podřezal ho. A řekl:,,Měl jsi šanci ustoupit ale byl jsi hlupák a teď jsi padl.“

,,Nééééé! Proč si nezabil raději mě a ho nechal žít,“řekl Kat.

,,Však ty taky padneš,“se lstivým úsměvem řekl Jata.

V tu chvíli, co to řekl se do něho Kat pustil se vši síly. Jata ale všechno vykryl a usekl Katovi nohu. Kat vzal sekyru a se vši síly se pokusil ještě vstát.Sekl a tomuto útoku se Jata už nevykryl.Rozseknul ho.

Jata,nepřítel všech svobodných národů padl.

Kat ležel a představoval si jak už půjde za svými přáteli, ale jakoby slyšel.

,,Pane,pane,tady je,rychle pomozte mu,“zakřičel voják.

,,Ach, vyhráli jste?“ řekl Kat.

,,Ano,ano,“odpověděl voják.

,,Akorát já už tu slávu nezažiju, protože padnu.“

,,Vy přežijete!“

,,Ne, Casi, já padnu a nech mě prosim tě zemřít v pokoji.“

,,Dobře pane,jak si přejete,“odpověděl Case a odešel z místnosti.

Mocný Kat tedy taky zemřel.

Ano,ten vojevůdce jsem byl já, Case a viděl jsem padnout všechny čtyři mocné krále, Czernovskiho, Gothica, Jatu a Kata.

Kat vždycky chtěl být slavný, ale čest a slávu získají pouze ti, co v boji padnou.

 

Autor: Kat

 

  Komentáře
Jméno:

 

Text:

 

Ochrana proti spamu:
Napište číslici osm:
 

Sandro - 13.07.2012 | 16:02

Vzhledem k věku je to dobrá práce. Občas píšu taky něco podobnýho - možná to vsadím do prostředí Heroes a napíšu to sem.

bcgroi - 20.12.2008 | 21:13

jo a co se týče gramatiky: asi vám to nevadí, ale když člověk čte ty hrubky, tak to úplně kazí dojem. sorry, ale tak to je.

bcgroi - 20.12.2008 | 21:12

taky mi to tak připadá, že je to jak slohovka od fanatika Heroes. fakt tam některé pasáže téměř poznávám.

limonada - 01.02.2007 | 18:18

hej ja rikam ze to je docela dobry ale ze by to bylo lepsi kdyby ti nemrtví vydrtili lidi a Jata prezil ale stejne super

pig - 03.10.2006 | 16:53

Totálně chaotické bez hlavy a paty,primitinví ,nesmyslné, vypadá to jak slohová práce na volné téma 10-ti letého fantastisty co hraje doma Heroes.

Jeesy - 08.07.2006 | 19:49

Mě se to docela líbilo.Na gramatiku bych fakt kašlala.O to snad nejde ne?Je to začátek...a dobrej začátek.jen tak dál;)

Thrain - 16.06.2006 | 15:46

to Tomon>tak se podivej na dracidoupe.cz a dej si do vyhledavani podle autora moje jmeno...

Tomon - 12.06.2006 | 16:58

Thraine se ukaž ty :P

Thrain - 07.05.2006 | 14:54

To si snad delate srandu, jaky je prosimvas vekovy prumer autoru 8 let? No ja jen odhaduji podle urovne zde uverejnenych povidek, je to neco neuveritelneho...absolutni brak. Pribeh-naprosto primitivni a nudny, stylisticky je to tragedie a o gramatice ani nemluve...radsi nepsat, nez psat tohle...

Lisias - 15.04.2006 | 17:38

Tolkien našel svého přemožitele...

Kaldra - 18.03.2006 | 21:37

4 králové a Jata je zradil, skoda, meli prezit vsichni.

Mata - 17.03.2006 | 19:56

Nejlepší jsou ty ména! :-))

Hurvinek - 15.03.2006 | 12:52

Gratuluji k povidce, moc se mi libila a s tim pravopisem si nelam hlavu - me taky nikdy nesel.Dulezitejsi je obsah!!!!

Dark Angel - 05.03.2006 | 17:12

Hej, lidi nehádejte se... Co pravda jest, že stylistika a pravopis řadsí se bok po boku chaotickým nemrtvým, námět taktéž není z nejoriginálnějších, nicméně celá povídka je psaná s bravurním a nezaměnitelným rukopisem, což se cení. A navíc, vzhledem k věku autora, který je pro nezasvěcené 14 let, se právě styl a gramatika vytříbiti mohou... Takže můj ortel zní: Průměrná povídka s obrovským potenciálem autora... Tak chlape, nepromarni svůj talent, hodně čti, každý týden napiš nějakou další a uveřejòuj jí... Pokud by jsi chtěl číst nějakou mojí tvorbu, víš kam se obrátit...

Gothic - 28.02.2006 | 14:33

To Mr.Gothic je komunista?: Ty nadávky co jsem psal platí jen v případě, že tvé jméno je myšleno jako urážka, ne jako shoda jmen. Ale jestli ano, tak to bys mě VELMI zklamal.

Gothic - 27.02.2006 | 18:22

To Mr.Gothic je komunista?: Neříkám, že musíš tu povídku chválit, ale já se na ní nepodílel, do psaní novinek už nezasahujem a vymyslet takhle debilní jméno, svědčí o nízkém inteligenčním koeficientu. (pokud to bylo moc složité slovo, najdeš to na www.problbečky.cz)

Kat - 27.02.2006 | 18:11

To Mr.Gothic je komunista?:Nechci hájit svou povídku,ale tak taky můžeš něco napsat a teprve potom porovnávej a kritizuj!

Gothic - 27.02.2006 | 18:03

To Mr,Gothic je komunista? To jsi jako myslel jak?! Když už se ti to sakra nelíbí, tak alespoò neurážej, buï od té dobroty a takovéhle pubertální keci nech doma!

Czernovski - 23.02.2006 | 17:10

Po druhém přečtění odvolávám svoje hanění... Má to úroveò. A ne nízkou!

Czernovski - 23.02.2006 | 17:02

Grrr. Tady si to někdo odskáče! Gramatika - 5. Stylistika - 5. Originalita - 3. Zábavnost -2. A to nejsou body... :)

Mr.Gothic je komunista? - 22.02.2006 | 17:25

Vaše povídka se mi opravdu nelíbí. Je plná automatizace, jak významových, tak i pravopisných chyb. A propós - znáte slovo klišé?
Možná byste se měl se svými přáteli věnovat spíše psaní zpráv o HoMM5,4,...a sežeòte si, ve vlastním zájmu, člověka, který umí česky. Mnoho štěstí.

kacer-donald - 20.02.2006 | 21:55

no, pekna povidka, docela jsem se u ni nasmal chytrej Case to poresil nakonec :-)

conqbl - 16.02.2006 | 19:27

good, pači sa mi

Jetro - 16.02.2006 | 18:57

Pravopis horsi, zapletka dobra, celkove dobre :-)

PanMim - 15.02.2006 | 19:47

ale špatná není to musím přiznat

PanMim - 15.02.2006 | 19:43

vychloubá vlastní tvorbu až do nebe

Gothic - 15.02.2006 | 19:41

Blahopřeji ke zdárně dokončené a nesmírně velkolepé epochální povídce. Tvůj žánr bude zapsán do historie :D Musím ti ještě jednou pogratulovat k tomuto dílu a doufám, že ostatní Heroes fandové se inspirují a nenechají naše povídky osamotě :D PS: Opravdu se ti to povedlo a kdo je proti ať sem napíše teï nebo ať mlčí navždy. Nikdo? Výborně, tak to má být :D

PanMim - 15.02.2006 | 19:38

tak rovnou řekni žes napsal ji ty a hotovo

PanMim - 15.02.2006 | 19:38

kat-spíš nikdy nenapsal že?

Kat - 15.02.2006 | 19:22

Lepší povídku jsem nečet:-)))ne sranda:-))

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum