Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Tvrz >> Povolání

 

Síla • Magie

 

Síla

 

 

 

• Štváč

Štváči touží jen a pouze po boji a krvi. Jejich výcvik, jejich dennodenní myšlenky, jsou upřené na bitevní pole. Vedou své jednotky s rychlostí a sílou a jsou zřejmě těmi nejnebezpečnějšími hrdiny Ashanu, pokud jde o to vést do boje malé skupinky špatně vybavených válečníku.

 

Hlavní schopnosti: Krvavá zuřivost, Válečné pokřiky, Útok

 
 

• Barbar

Barbaři jsou nejběžnějším druhem skřetího hrdiny, i když někteří z nich jsou jiného původu. Jejich schopnosti jsou dobře vyvážené, přesto jsou však zejména vojevůdci, kteří spoléhají o trošku více na štěstí než jejich druhové Štváči a Náčelníci.

 

Hlavní schopnosti: Krvavá zuřivost, Válečné pokřiky, Vedení války

 
 

• Náčelník

Náčelníci jsou oduševnělí vůdci, často voleni jako generálové během putování, nebo vládci při budování nových usedlostí. Jejich schopnost spíše vyjednávat než zabíjet je mezi jejich lidmi vzácností, a i když je často podceňována, ukázala se v jejich historii jako velice důležitá.

 

Hlavní schopnosti: Krvavá zuřivost, Vedení války, Obrana

 

 

Magie

 

 

 

 

• Vyvolávač Bouří

Vyvolávač Bouří jsou vyznavači Nebeského Otce, schopni nejen podnítit zuřivost boje v srdcích svých jednotek, ale i přivolat hněv svého boha a udeřit na bojiště silou mocných blesků, způsobujících nezměrné škody.

 

Hlavní schopnosti: Krvavá zuřivost, Vedení války, Magie Vzduchu

 
 

• Šaman

Šamani jsou mudrci svého lidu schopní uvažovat nad rámec hněvu, který je prokletím i požehnáním jejich lidu. Jsou vzdělaní a jedni z nejschopnějších uživatelů cizích jazyků. Nicméně v boji dokážou být celkem účinní díky své magii Nebes a Země.

 

Hlavní schopnosti: Krvavá zuřivost, Průzkum, Ctnosti

 
 

• Zemětvůrce

Zemětvůrci jsou dětmi, a následovníky, Matky Země a ochránci svého lidu. Jsou překvapivě chytří a často zastávají pozici učitelů a opatrovníků potulných kmenů. Ale nenechte se zmást, pokud jsou jejich svěřenci v ohrožení, dokáží tito hrdinové kousat a škrábat jak pouštní lvice, a věřte, že když se na bojišti setkáte s ničivou sílou Magie země, už na ni nikdy nezapomenete.

 

Hlavní schopnosti: Krvavá zuřivost, Obrana, Magie Země

 

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum