Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Tvrz >> Jednotky

 

Řadové • Elitní • ŠampioniPodpůrné

ŘADOVÉ JEDNOTKY

• BijecObrázek

Všichni skřeti se rodí válečníky, kteří netouží po ničem jiném než být uprostřed bitevní vřavy, kde krev jejich nepřátel teče proudem. Jejich obvyklou strategií je se jednoduše vrhnout na své nepřátele a spoléhat se, že svými počty, rychlostí, zuřivostí a odolností prolomí nepřátelské řady. Tento přístup je důvodem, proč jim Křižáci Svaté říše přezdívají "Bijci". 

 

Schopnosti:

- Démonické pokolení

Tato bytost je jak odolná vůči ohni, tak náchylná vůči světlu. 

• Drtič

Obrázek

Jako hlavní úderná síla skřetí armády jsou Drtiči srdnatými a nebojácnými válečníky, kteří dokáží běžet celé míle napříč žhnoucími písky Sahaarské pouště. Vrhajíc se do boje bez sebemenšího odpočinku věří se, že Drtiče do boje doprovází Nebeský otec, jejich strážný duch.

 

Schopnosti:

- Démonické pokolení

Tato bytost je jak odolná vůči ohni, tak náchylná vůči světlu.

- Nezastavitelný

Když se Drtiči vrhají do boje, jsou jednoduše nezastavitelní.

• Harpie

Obrázek

Napůl lidmi a napůl dravými ptáky, byly Harpie původně stvořeny jako zvědové, poslové a záškodníci v řadách čarodějných armád. Spolu se skřety si vybojovaly svou svobodu a ti je přijali jako své spojence, jelikož je považovali za oblíbené děti Nebeského otce.

 

Schopnosti:

- Úder a únik

Harpie jsou velice hbitými letci, dokážou zaútočit a vrátit zpět během jediné akce, což značně ztěžuje jejich obklíčení.

• Fúrie

Obrázek

Fúrie jsou Harpie, které přežily dostatek bitev, aby si osvojily umění střemhlavého útoku. Je nemožné na jich útoky reagovat, jelikož je jejich pohyb neskutečně rychlý a obratný.

 

Schopnosti: 

- Úder a únik

Harpie jsou velice hbitými letci, dokážou zaútočit a vrátit zpět během jediné akce, což značně ztěžuje jejich obklíčení.

- Bez oplácení

Křídla Fúrií se pohybují tak rychle, až jimi doslova oslepí své nepřátele, což jim znemožňuje opětovat útok.

• Gnoll

Obrázek

Gnollové jsou jedni z mnoha druhů Zvířecího lidu, stvořených Čaroději z domu Chyméra poté, co si osvojili umění spojit člověka se zvířetem. Napůl lidé a napůl hyeny, byl účel Gnollů plnit roly stopařů schopných vytrvale pronásledovat pach nepřítele. Jakmile však svou kořist dostihnou, dávají Gnollové přednost tomu držet se stranou od boje tváří v tvář a raději na své protivníky útočí z dálky svými vrhacími nožy.

 

Schopnosti:

žádné

• Gnoll Lovec

Obrázek

Vždy, když je stvořen druh Zvířecího lidu, ponechá si výsledá bytost většinu vé lidské inteligence, ale zároveň zdědí pudy a vlastnosti své zvířecí části. U Gnollých lovců se tento rys projevuje prospěchářským (někdo by řekl až zbabělým) chováním. Gnollí lovci nechají s nepřítelem bojovat jiné a sami se do něj zapojí jen tehdy, když mohou protivníkovi uštědřit ránu, aniž by při tom ohrozili sami sebe.

 

Schopnosti:

- Využitá příležitost

Gnollové jsou zákeřnými bojovníky. Vždy, když jejich spojenci zaútočí, snaží využít příležitosti a hodit nůž do nepřítelova odkytého boku.

ELITNÍ JEDNOTKY

• Kentaur

Obrázek

Kentauři jsou stejně jako Harpie a Gnollové Zvířecími lidmi, stvořenými Čaroději ze Sedmi měst. Napůl lidé a na půl koně, plnil Kentauři původně podřadné úkoly jako nošení zpráv, tažení povozů a práci v dolech.

Tím, že jsou Kentauři zároveň ořem i jezdcem, dokážou vystřelit a následně se přesunout na výhodnější pozici, nebo se vpadnout do vřavy před výstřelem a zaujmout smrtonosnější polohu.

 

Schopnosti:

- Mobilní střelec

Díky dokonalé souhře svých nohou a rukou mohou Kentauři buď prvně vystřelit a poté se přesunout, nebo se prvně přesunout a poté vystřelit. 

• Kentaur Nájezdník

Obrázek

Kentauří nájezdníci jsou kastou Kentaurů zcela oddaných umění války. Stali se mistry umění odpoutání se od boje tváří v tvář. Když se k nim nepřítel příliš přiblíží, ustoupí z předních linií o několik délek, zatímco své protivníky zasypávají střelbou. Jsou jedněmi z nejotravnějších jednotek na Ashanu a vymanévrovat je si žádá užití mistrovské taktiky. 

 

Schopnosti:

- Mobilní střelec

Díky dokonalé souhře svých nohou a rukou mohou Kentauři buď prvně vystřelit a poté se přesunout, nebo se prvně přesunout a poté vystřelit. 

- Manévr

Kentauří Nájezdníci dokážou ustupovat od svých nepřátel, zatímco do nich střílí.

• Pouštní Wyverna

Obrázek

Wyverny jsou potomky létajících ještěrů, jejichž těla byla pozměněna dračí krví během válek ve Věku mýtů. Přestože jsou Wyverny menší než draci, jsou to stále velice impozantní zvířata. Mají velká, netopýrům podobná křídla a jejich těla jsou pokryta šupinatou kůží. Pouštní Wyverny, které obývají oblast Sahaarské pouště, jsou spřízněné s magií země, díky které získaly regenerační schopnosti.

 

Schopnosti:

- Regenerace

Písečné Wyverny mají neobvyklou schopnost regenerovat a léčit si nedávno utržená zranění.

- Odolnost vůči zemi

Přirozená podstata Pouštních Wyvern je činí odolné vůči Magii země.

• Jedovatá Wyverna

Obrázek

Neomezujíc se na to pustošit řady nepřátelských armád pouze svými zuby a drápy, jsou některé druhy Wyvern obzvláště obávané pro svůj žíravý dech. Sídlíc v těch nejnehostinnějších oblastech Sahaary vyznačují se tyto Wyverny svou agresivní povahou a příznačným zvykem zabít cokoliv nebo kohokoliv, kdo narušuje jejich teritorium. 

 

Schopnosti:

- Regenerace

Písečné Wyverny mají neobvyklou schopnost regenerovat a léčit si nedávno utržená zranění.

- Odolnost vůči zemi

Přirozená podstata Pouštních Wyvern je činí odolné vůči Magii země.

- Kyselinové sliny

Jedovaté Wyverny plivou oblaky kyseliny, které nepříteli působí zranění i nějaký čas po té, co útok proběhl.

• Jezdec na Baziliškovi

Obrázek

Šupinatí, oškliví a obecně nepříjemní na pohled, Baziliškové jsou velcí ještěři obývající pusté oblasti pouště. Byli stvořeni po velkých bojích v Mýtickém věku, kdy krev raněných Draků protékala krajinou Ashanu, měnící prostou zvěř na magické nestvůry. Nejnebezpečnější zbraní Baziliška je jeho schopnost dočasně svým pohledem ochromit svého protivníka. 

 

Schopnosti:

- Zkamenění

Pokud se mu podaří kritický zásah a jeho protivník se mu dívá do očí, promění Jezdec na Baziliškovi svého protivníka v kámen, tedy alespoň na krátkou dobu.

• Kopíník na Baziliškovi

Obrázek

Goblini jsou "nezdařnými" pokusy skřetího experimentu, které byly vytvořeny z krve nižších démonů. Množili se jako králíci a podařilo se jim přežít i přes velkou snahu Čarodějů je zničit. Goblini jsou zákeřní a zbabělí... ale i oni dokážou sebrat nějakou odvahu, pokud usednou na záda bytosti jako je Bazilišek. Obzvláště, pokud mohou použít svá dlouhá kopí k tomu, aby si udrželi nepřítele od těla.

 

Schopnosti:

- Zkamenění

Pokud se mu podaří kritický zásah a jeho protivník se mu dívá do očí, promění Jezdec na Baziliškovi svého protivníka v kámen, tedy alespoň na krátkou dobu.

- Dlouhý dosah

Díky jejich dlouhým kopím, které sebou Kopiníci na Bazilišcích vozí, jim nemohou jednotky střední velikosti opětovat útok.

ŠAMPIONI

• Kyklop

Obrázek

Stejně jako Goblini jsou i Kyklopové "nezdařnými" pokusy skřetího experimentu. Zrození z krve vyšších démonů, stali se z nich gigantická monstra s tělem a myslí pokřivenými vlnami chaosu. Přesto, že nejedna frakce by ráda získala jejich sílu pro sebe, pouze skřeti mají dostatečnou sílu, trpělivost a odvahu je uvítat ve svých osadách jako neúnavné dělníky a na bojišti jako úderné jednotky.

 

Schopnosti:

- Démonické pokolení

Tato bytost je jak odolná vůči ohni, tak náchylná vůči světlu. 

- Ničivý úder

Kyklopové nejsou ti nejpřesnější z válečníků, ale jedním úderem dokážou naráz zasáhnout několik nepřátel najednou, což má za následek zničující útoky.

• Rozzuřený Kyklop

Obrázek

 

Kyklopové jsou od přírody klidné, až dětinsky jednoduché bytosti. Ale pokud jsou zraněni, ať už fyzicky či emocionálně, probudí se v nich výbušná a děsivá zuřivost, pramenící z jejich chaosem poskvrněné krve. V tu chvíli se stávají nebezpečnými pro kohokoliv, svůj vlastní druh nevyjímaje. Vybraná skupinka kyklopů dokáže vědomě usměrnit tuto zuřivost svým "Okem Zla" a z dálky zpopelnit své nepřátele.   

 

Schopnosti:

- Démonické pokolení

Tato bytost je jak odolná vůči ohni, tak náchylná vůči světlu. 

- Ničivý úder

Kyklopové nejsou ti nejpřesnější z válečníků, ale jedním úderem dokážou naráz zasáhnout několik nepřátel najednou, což má za následek zničující útoky.

- Žhnoucí oko

Chaosem poskvrněná krev Rozzuřených Kyklopů jim poskytuje schopnost zasáhnout své protivníky z dálky pomocí ohně z jejich oka. 

• Behomot

Obrázek

Nemnoho je známo o těchto obrovských, opicím podobných nestvůrách, které přebývají ve skalnatých horách Sahaarské pouště. Učenci se shodli, že tyto bytosti jsou opravdu ty samé jako ty, které se v starých bájích nazývají Behomoty. Dlouhé drápy behomotů jsou neskutečně ostré a schopné proniknout většinou materiálů.

 

Schopnosti:

- Pronikavé drápy

Drápy Behomota jsou tak ostré, že zcela proniknou protivníkovou obranou.

• Starověký Behomot

Obrázek

Behomoti jsou velice společenská zvířata. Mladší jedinci jsou většinou lovci skupiny, zatím co starší, rozpoznatelní svou šedou srstí, mají za úkol strážit skupinu. Běda hlupákovi, který by narušil jejich území. Prastaří behomoti jsou větší, zuřivější, mnohem zákeřnější a překvapivě hbití na tak mohutná zvířat.

 

Schopnosti:

- Pronikavé drápy

Drápy Behomota jsou tak ostré, že zcela proniknou protivníkovou obranou.

- Mocný dopad

Starověký Behomot dokáže skákat na značnou vzdálenost a doslova zarazit své nepřátele do země a tím je na chvilku ochromit.

 

PODPÙRNÉ JEDNOTKY

Zatím nebyly zveřejněny

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum