Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Tvrz >> Hlavní postavy

 

 

Kente, Ivanův Zbrojmistr

  

Abyste pochopily Kenteho přítomnost v Ivanově radě, musíme se vrátit do roku 544 letopočtu Sedmého Draka, kdy Sláva, tehdejší mladý Gryfí vévoda, dovolil potulným skřetům z kmene Bílého kopí se usídlit a v jeho zemích, a byl ustanoven nový zvyk. Skřeti z kmene Bílého Kopí se zavázali, že pošlou jednoho ze svých nejlepších válečníků do Estalonu, aby se stal vévodovým zbrojmistrem. Samozřejmě že žádný skřet by nesloužil člověku proti své vůli. Novým zbrojmistrem musel vždy být dobrovolník - a první z nich nebyl nikdo jiný než sám náčelník Bílých kopí, Kraal.


Napříč staletími byly vztahy mezi Skřety, a Lidmi z Gryfího vévodství… přnejmeším nestálé. V dnešních dnech dává většina skřetu přednost tomu zůstat ve svých hornatých stepích a s "pidizuby", jak lidem říkají, se vůbec nestýkat, pokud nejsou okolnosti opravdu vážné. Když se Ivan stal Vévodou, neobjevil se žádný dobrovolník už celé desetiletí, a stará zvyklost byla už jen pouhou legendou z dob dávno minulých.

Taková byla situace když do Estalonu dorazil Kente a neočekávaně nabídl svůj meč mladému Gryfímu Vévodovi.


Pochopil jsem, že jakožto přímý potomek velkého náčelníka Kraala, Kente často skrze sny a meditaci rozmlouvá se svými předky. Zdá se, že tito strážní duchové jej varovali před příchodem temných časů, kdy "Démon v podobě ženy zbarví Říši do ruda, a kdy skřeti budou znovu zotročeni". Když byla císařovna Maeve zavražděna, Kente usoudil, že toto byla ona událost, která mu byla předpovězena. Okamžitě osedlal svého mohutného stepního koně, rozloučil se se svou družkou a dětmi, a odjel do Estalonu naplnit svůj osud.

 

Kente

 

Kente si je jistý, že se Ivan musí stát Císařem, aby se alespoň částečně zabránilo tomu, aby se jeho vize vyplnili. Taktéž doufá v obnovení přátelství, které kdysi spojovalo jeho lid s Gryfí dynastií. Tak, jak sám věří, se přízrak otrokářství, který by ohrožoval jeho lidi, nikdy nevrátí. Žel, nemnoho Skřetů s ním v tomto ohledu sdílí názor.


V mnoha ohledech je Kente opakem Skřetího stereotypu krvežíznivého, nemyslícího hrubián. Jeho inteligenci a vojenskou prozíravost není radno podceňovat, přesto je hlasitým zastáncem mírových řešení. To ho však nezadrží od toho rozseknout svého nepřítele v půl, pokud si o to bude koledovat. Když zrovna netrénuje, nebo neloví, s vévodou, tráví Kente většinu svého času v Estalonském zvěřinci, starajíc se o psy, koně a gryfy. A i přes svůj imponující vzhled je překvapivě oblíbený u dětí. Ti malincí milují, když jim svým živým způsobem, tak typickým pro jeho lid, vypráví příběhy o hrdinech z dávných dob. Věřím, že v celém Estalonu nenajdete dítě, které by neznalo příběh o Malathuaovi, Kunyakovi, Batuovi, nebo dokonce o pohledném goblinu Goinkovi.

 

Kente je ochotný v přítomnosti lidí hrát roly "hloupého skřeta", pokud je to učiní klidnějšími. Jen pár lidí - mezi nimi Ivan, Anastázie a samozřejmě má maličkost - pochopilo že toto vše je jen přetvářka. Je to něco, co svého času dělával i Kraal, a to Anastázii přijde nesmírně zábavné.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum