Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Nekropole >> Povolání

 

Síla • Magie

 

Síla

 

 

 

• Ebenový rytíř

Jako všchni členové domu Eterna dokáží Ebenoví Rytíři oživit mrtvé, aby po každém boji posílili svá vojska, ale jejich nadání se nejlépe uplatňuje přímo na bojišiti, kde mohou uplatnit plný rozsah svých válečných pokřiků, podpůrných jednotek, útočných manévrů a kouzel k vyslání svých nepřátel vstříc Ashe. Jsou též experty v oboru magie temoty, sesílajíc strašlivá kouzla k oslabení svých nepřátel a mnohem víc.

 

Hlavní schopnosti: Nekromancie, Temná magie, Útok

 

• Rytíř smti

Rytíři smrti jsou klínem Armád nemrtvých, většinou jsou pověřeni úkolem rozšířovat Nekromantskou říši. V hraničních oblastech dokáží Rytíři smrti získat kontrolu nad novými usedlostmi a městy a lépe zabezpečit jejich rozvoj. Ale přesto, že jsou schopnými správci, jsou i nadále mistry Nekromancie, schopni oživit velké armády kostlivých regimetů, aby sloužily jejich účelům.

 

Hlavní schopnosti: Nekromancie, Vedení války, Ekonomie

 

• Kostěná stáž

Klidní jako smrt samotná, Kostění strážci jsou ochránci Hereshe. Mistři nekromancie dokáží oživit a ovládat armády nemrtvých, ale také ví, kdy vyjednat podmínky kapitulace svých nepřátel namísto toho je zabít. Ale nenechte se zmást, pokud je boj na život a na smrt nevyhnutelný, tito hrdinové se nebudou zdráhat použít ničivé síly proti svým nepřátelům. 

 

Hlavní schopnosti: Nekromancie, Obrana, Diplomacie

 

 

Magie

 

 

 

• Nekromant

Čarodějové z domu Eterna jsou mocní kouzelníci, kteří používají temnou, základní a vodní magii k ochromení, zranění, zpomalení nebo zmražení svých nepřátel předtím, než oživí jejich mrtvoly k posílení svých vlastních jednotek. Kromě svých kouzelnických dovedností jsou též zkušenými veliteli přímo na bojišti, schopní způsobit značná škody svými útočnými schopnostmi a pomocí síly svých podpůrných jednotek.

 

Hlavní schopnosti: Nekromancie, Útok, Temná magie.

 

• Balzamovač

Balzamovači jsou strážci rovnováhy. Vzdělaní a zapálení, zajímají se jak o mrtvé, tak o ty živé. Jako mocní kouzelníci spoléhají jak na Základní magii tak Magii temnoty, avšak jejich schopnosti nejsou omezené pouze na kouzla, jsou též znalí ekonomie a diplomacie. Avšak když přijde na boj, nemělo by se je podceňovat: dokáží oživit mrtvé aby bojovali jejich jménem. 

 

Hlavní schopnosti: Nekromancie, Základní magie, Ctnosti

 

• Archon

Archoni jsou vládci času, kteří se umění Nekromancie naučily od samotného Belketha, Anděla smrti. Stále používají Magii temnoty, a čas od času dokonce i Ohnivou magii, ale stále jsou to prvořadě vzdělanci a učenci Ashina věčného cyklu Života a Smrti. Jsou méně fanatičtí než ostatní členové Pavoučího kultu, v boji se chovají spíše defenzivně a své protivníky udolají svou nekonečnou trpělivostí.

 

Hlavní schopnosti: Nekromancie, Základní magie, Obrana

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum