Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Hvozd >> Jednotky

 

Řadové • Elitní • ŠampioniPodpůrné

ŘADOVÉ JEDNOTKY

• LovecObrázek

V dobách míru zásobují lovci elfí společnost jídlem a jsou ctění pro svou zručnost a statečnost. Toulají se Irollanem a žijí v souladu s přírodou a jejími nepsanými zákony. Nikdy nezabijí živou bytost bezdůvodně. V časech války však nemají žádné výčitky svědomí, když své umění používají k zabíjení svých nepřátel z dálky.

 

Schopnosti:

žádné

Cabir Cabir

• Mistr LovecObrázek

Lovci Mistři se zaměřují na obranu lesní říše a vždy povstanou, aby ji chránili před jakýmikoliv vetřelci. Jejich očarované luky jim dovolují vystřelit dvakrát ještě před tím, než si jejich protivník uvědomí, že tam vůbec jsou.

 

Schopnosti:

- Dvojitý výstřel

Lovci Mistři jsou tak rychíý, že stihnou vystřelit dva šípy, zatímco jiní by zvládli vystřelit pouze jeden.

Cabir Master Cabir Master

• Dryáda

Obrázek

Při své smrti si elf může přát být pohřben do živoucího kmene Enta. Je samozřejmostí, že mezi elfem a jeho zvoleným nositelem musí existovat úzká vazba, aby se tento neobvyklý pohřeb vůbec mohl uskutečnit. Živoucí srdce stromu uchová elfovy pozůstatky a po dobu několika měsíců je přetváří. Duše elfa se poté vrátí na Ashan v podobě lesního ducha známého jako Dryáda. 

 

Schopnosti:

- Souznění s Enty

V blízkosti Entů vyzařují Dryády ochranný štít pro všechny své spojence a dokonce dokážou Enty svou pouhou přítomností léčit. 

Gargoyle Gargoyle

• Dubová Dryáda

Obrázek

Dryády na sebe berou podobu v závislosti na Entovi, který je stvořil. Ke svým tvůrcům jsou připoutáni tělem i duší. Dubové Dryády, stvořené z dubových entů, jsou silnější a odolnější než jiné druhy Dryád, což z nich ve válečných časech činí cenné spojence.

 

Schopnosti:

- Souznění s Enty

V blízkosti Entů vyzařují Dryády ochranný štít pro všechny své spojence a dokonce dokážou Enty svou pouhou přítomností léčit. 

- Dar života

Dubové Dryády mají s Enty až tak blízký vztah, že Entí matky jsou schopné na ně vysloveně přenést svou vlastní životní sílu, což Dryádám dovoluje povstat z mrtvých.

 

Obsidian Gargoyle Obsidian Gargoyle

• Skřítek

Obrázek

Skřítek je duch přírody zrozený mezi květinami, jejichž vůně s ním zůstává po celý jeho život. Druhy květin určí druh, povahu a schopnost Skřítka. Skřítci na sebe berou podobu malých, takřka dětských humanoidů, ne větších než jedna stopa. Elfové mají společnost skřítků rádi a zejména Druidové jsou často doprovázeni několika z těchto bytostí.

 

 

Schopnosti:

žádné

Golem Golem & Sandstone Golem

• Víla

Obrázek

 

Víly mají prapodivně zbarvenou kůži, vlasy a oči. Mají křídla připomínající motýlí, ale ve skutečnosti se jedná o listy nebo okvětní lístky jejich spřízněné květiny. Tato křídla jim dovolují létat velkou rychlostí a zdatností. V boji mohou Víly také rozprašovat "vílí prach", druh pylu, který u protivníka vyvolá svědění, kýchání a kašel, což mu zabrání v tom, jejich útok opětovat.

 

Schopnosti:

- Bez oplácení

Hbitost a malý vzrůst víl znemožňuje obránci reagovat na jejich útok.

Sandstone Golem Golem & Sandstone Golem

ELITNÍ JEDNOTKY

• Druid

Obrázek

Druidi jsou kněží Sylanny, Dračí bohyně Země. Jako takoví mohou ovládat moc nad různorodými silami přírody, které povolávají v dobách ohrožení.

 

Schopnosti:

- Listové dýky

Usměrněním sil Země mohou Druidové seslat na nepřítele smršť, jak břitvu ostrých listů, které, neovlivněné vzdáleností, proseknou jakoukoliv překážku či zboje, ale pouze jednou za bitvu.  

Djinn Djinn

• Druid Stařešina

Obrázek

Dříve než se Nejvyšší král Arniel chopil moci, spadala volba nejvyššího krále na Druidí stařešiny, kteří se uzavřeli v parních chýších, dokud nesdíleli společnou vidinu toho, kdo by se měl stát novým vládce. Tato tradice již dávno neexistuje, ale Druidí stařešinové stále zůstávají jedním z pilířů elfí společnosti a duchovna. 

 

Schopnosti:

- Listové dýky

Usměrněním sil Země, mohou Druidové seslat na nepřítele smršť, jak břitvu ostrých listů, které, neovlivněné vzdáleností, proseknou jakoukoliv překážku či zboje, ale pouze jednou za bitvu.  

- Trní

Vzývající samotnou sílu země dokážou Stařešinové jednou za bitvu seslat na bitevní pole kouzlo, které vytvoří oblast pokrytou trním, zpomalujícím postup a způsobující zranění nepřátelům, kteří se v oblasti nacházejí.

 

Djinn Channeler Djinn

• Měsíční laň

Obrázek

Měsíční laně a Sluneční jeleni jsou ve skutečnosti součástí jednoho živočišného druhu, známého jako soumračný jelen, a patří mezi nejpodivnější a nejkrásnější bytosti obývající Lesní bludiště. Měsíční laně jsou milé, mírumilovné bytosti, ale jsou víc jak schopné se bránit, pokud něco nebo někdo ohrožuje jejich koloušky. Víc jak jednou se pytlák dočkal nemilého konce, udupán mstící se Měsíční laní.

 

Schopnosti:

- Nezastavitelný

Síla a hbitost této jednotky ji činní odolnou vůči jakémukoliv snížení pohybu, ať už magickému či nikoliv.

Apprentice Apprentice

• Sluneční jelen

Obrázek

Samci Soumračného jelena jsou denními tvory, kteří svou sílu čerpají ze slunečního svitu. Slunečním jelenům často narůstají úchvatné parohy, které svým tvarem vždy připomínají slunce či hvězdy. Jak samci, tak samice jsou majestátnými bytostmi, ale zejména samci vyzařují uklidňující a konejšivou auru.

 

Schopnosti:

- Nezastavitelný

Síla a hbitost této jednotky ji činí odolnou vůči jakémukoliv snížení pohybu, ať už magickému či nikoliv.

- Inspirující přítomnost

Přítomnost tohoto tvora je požehnáním pro všechny jeho spojence. Morálka se značně zvýší, stejně tak štěstí.

Disciple Disciple

• Tanečník meče

Obrázek

Elitou mezi válečníky hvozdu, Tanečníci meče jsou elfové, kteří svůj život zasvětili nelehkému elfímu bojovému umění, nazývanému Bojový tanec. Spoléhající se spíše na úhyby a rychlé jednání, než na odolnost a hrubou sílu, nenosí Tanečníci meče žádnou zbroj, ale často zdobí svou kůži ochrannými magickými kresbami.

 

Schopnosti:

- Ostražitost

Bojový tanec je na pohybu založené bojové umění a díky němu je Tanečníky meče nemožné přepadnout.

Disciple Disciple

• Tanečník války

Obrázek

Tito válečníci byli vycvičeni těmi nejlepšími šermíři v Irollanu. Pohybují se s neskutečnou hbitostí téměř připomínající pírka ve větru. Na bojišti je díky svému šermířskému umění Tanečník války tak rychlý a účelný, že se jeho ostří podobají listům chyceným ve vzdušném víru a je jen málo těch, kteří dokážou odolat stříbřitému úderu jeho zbraní.

 

Schopnosti:

- Ostražitost

Bojový tanec je na pohybu založené bojové umění a díky němu je Tanečníky meče nemožné přepadnout.

- Vířivá smrt

Tanečníci války jsou v boji tak rychlí a pohybliví, že dokážou v rámci jediného pohybu zasáhnout všechny nepřátele v dosahu. Jednoduše smrtící!

Rakshasa Raja Rakshasa Raja

ŠAMPIONI

• Zelený  Drak

Obrázek

Zelení Draci jsou avatary dračí bohyně a objevují se ve všech tvarech a velikostech. Šupiny mladého Zeleného draka připomínají ostré kameny, a se časem mohou pokryt mechem, nebo dokonce vegetací. Zelení draci jsou strážci Země a přírody, a když Elfí válečné rohy začnou prozpěvovat korunami stromů, půjdou bránit les veškerou svou silou.

 

Schopnosti:

- Regenerace

Jako avatar země čerpá Zelený drak sílů přímo z povrchu Ashanu, a tím se neustále regeneruje. 

- Imunita vůči Zemi

Samotná podstata Zeleného draka jej činní netečným vůči jakékoliv újmě pocházející z Magie Země.

Green Dragon Arcane Eagle

• Smaragdový drak

Obrázek

Jak Zelení draci stárnou, jejich šupiny se pozvolna promění na smaragdy, dokud drak nezemře - nebo přesněji, dokud se jeho esence nenavrátí do duchovního světa, zanechávajíc na Ashanu pouze jeho smaragdovou skořápku. Mnozí lovci pokladů a Nájezdníků se pokusilo vstoupit do Irollanu, hledajíc tyto vzácné krunýře, a nikdy se nevrátilo...

 

Schopnosti:

- Regenerace

Jako avatar země čerpá Zelený drak sílů přímo z povrchu Ashanu, a tím se neustále regeneruje. 

- Imunita vůči Zemi

Samotná podstata Zeleného draka jej činní netečným vůči jakékoliv újmě pocházející z Magie Země.

- Kyselinový dech

Dech Smaragdového draka je obrovskou vlnou kyseliny, rozežírající i ty nejtvrdší zbroje dlouho poté, co se poprvé projeví bolest. Celé armády mohou být zničeny jeho strašlivým dechem. 

Emerald Dragon Arcane Eagle

• Ent

Obrázek

Entové jsou vzácnými a výjimečnými duchy, kteří na sebe berou podobu velkých chodících stromů. Živoucí ztělesnění síl přírody a růstu, jsou ochránci a pastevci všech strom, rostlin a květin. Jsou přirozenými spojenci elfů a sdílejí zvláštní symbiotický vztah s těmi, kteří se rozhodnou nechat se pohřbít v dutinách jejich kmenů, a být tak znovuzrozeni jako Dryády.

 

Schopnosti:

- Živoucí úkryt

Enti se mohou proměnit na magické stromy, které poskytují svým spojencům krytí, zvyšují jejich obranu, a když se nepřítel přiblíží, fungují jako příkop, podráží jim nohy a nutí je se zastavit. V této podobě se Ent nemůže pohybovat, ani útočit.

 

Green Dragon Colossus

• Prastarý ent

Obrázek

Život Enta může trvat stovky, ne-li tisíce let. Ti nejstraší z entů jsou pomalí, ale houževnatí, chráněni tuhou kůží ze staletími zatvrdlé kůry. Dokážou také oživit okolní rostlinstvo a použít ho jako zbraň proti nepřátelům lesa.

 

Schopnosti:

- Živoucí úkryt

Enti se mohou proměnit na magické stromy, které poskytují svým spojencům krytí, zvyšují jejich obranu, a když se nepřítel přiblíží, fungují jako příkop, podráží jim nohy a nutí je se zastavit. V této podobě se Ent nemůže pohybovat, ani útočit.

- Poutající kořeny

Prastaří Entové mají tak mohutné kořeny, že jimi mohou udeřit kdekoliv na bitevním poli, zachytit a spoutat jimi jakýkoliv cíl jejich ohromným sevřením.

Arcane Eagle Colossus

PODPÙRNÉ JEDNOTKY

Zatím nebyly zveřejněny

 

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum