Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Články >> Schopnosti >> Spravedlivost

 

Spravedlivost: Buď zářným příkladem svým bratřím

 

Myšlenka schopnosti, která by vyzdvihovala nebo dotvářela charakter národa, je v sérii Heroes stejně stará jako myšlenka schopností samotných. Je pravda, že už v Heroes I měli hrdinové každého národa svůj jedinečný bonus, ale byl to až druhý díl série, který v sobě realizoval myšlenku dodatečných schopností zlepšujících se spolu s hrdinou.

 

Nebude to snad pro nikoho novinkou, když nyní sdělím, že prapůvodní rasovou schopností v sérii je Nekromancie. O Nekromancii samotné se pobavíme v jednom z následujících článků, kde bude dost prostoru k projednání všech vlivů, které na Heroes měla.

 

Plošné interpretace myšlenky, že každý národ by měl mít nějakou schopnost, která by zvýrazňovala jeho vlastnosti, jsme se dočkaly teprve až v pátém díle. Jak tomu tak už bývá, když se něco nového zavádí plošně, ne všechny nápady jsou automaticky dokonalou trefou do černého. Ano, bylo tu pár takových (Krvavá zuřivost u skřetů nebo schopnost Bran u pekla), ale u nejednoho národu jsme se časem dočkali více interpretací oné kouzelné formule, „co z nás udělá tu skutečnou jedinečnost“.

 

Azyl patří k těm národům, který s hledáním své dokonalé schopnosti má celkem značné potíže. Jako jeden z klasických národů, který v žádném díle nesmí chybět, jsme se už setkali s dvěma variantami jeho rodové schopnosti, ale vypadá to, že ani jedna z předchozích možností neobstála zkoušku času, a tak se v Heroes VII můžeme těšit na nové, třetí pojetí lidské jedinečnosti.
Nutno říct, že ona nová schopnost není zcela bez vlivu svých předchůdců.

 

První schopností Azylu bylo Trénování. Celkem zajímavá schopnost dovolující hráči vytvářet z lidských jednotek nižšího stupně jednotky stupně vyššího. Ze sedláků jste si mohli vycvičit lukostřelce, z panošů kněze a z kněží paladiny. Ačkoliv byla tato schopnost jednoznačně zajímavá, shlukovalo se kolem ní několik problémů. Zaprvé byla vázána na hráčovo město a pokud jste se do své metropole moc často nevraceli, měli jste problém schopnost dostatečně využít. Dalším nelehkým úkolem bylo pro ni najít správné vyvážení. Na malých mapách se mohlo stát, že se k jejímu využití vůbec nedostanete, na větších naopak že bude mít až moc velký vliv.
Součástí schopnosti byla též schopnost protiútoku, která zvyšovala zranění, které vaše jednotky způsobily při oplácení. Jistě to zní užitečně, ale je to opravdu užitečné? Pro využití schopnosti vás prvně soupeř musí napadnout a často je to právě první úder, který je rozhodující.
Ve výsledku nám H5 dalo rodovou schopnost skládající se z dvou částí, které obě měly možná až moc složité podmínky.

 

Nebyly to však ony podmínky, které výcvik odsoudily k záhubě, nýbrž skutečnost, že H6 se až moc přeorientovala na bojové využití rasových schopností. Nesoucí se v duchu Ctrl+C -> Ctrl+V syndromu, kterým bylo Heroes VI protkáno skrz na skrz, musela být nová rodová schopnost aktivně využitelná v boji a závislá na něčem v něm. A tak vznikl Strážný anděl, schopnost zdůrazňující pobožnou stránku celé frakce.
Na papíře zní Strážný anděl skvěle. Lidská armáda získává svým bojovým nadšením a odhodláním přízeň svého boha, který je za odměnu na krátkou dobu ochrání před útoky nepřítele. Prakticky pak vždy, když vaše jednotka měla dobrou morálku, získali jste několik bodů do své rasové schopnosti, a v závislosti na počtu těchto bodů a úrovni vašeho hrdiny, jste pak mohli seslat ochranný štít na jednu svou jednotku.
Klíčový problém této schopnosti však byl v jejím praktickém využití. Lidé měli být na obraně založený národ. Vždy jím byli, i když ne tím nejlepším, a rozhodně byli tím nejobrannějším národem v Heroes VI. Strážný anděl však nebyl pouze jednorázovým štítem, byla to automatická „obrana proti protiútoku“ na jakoukoliv vaši jednotku. A když vezmeme v potaz, že už tak měla většina jednotek Azylu nějakou podobu útoku, kterému se nedalo bránit (Střelba, Spřátelení, Nálet, Rychlost světla, Výpad) a přidat k tomuto arzenálu další nástroj, tak vám to pomalu ale jistě z obranného národa udělá národ útočný.
Ve výsledku jsem osobně rád, že se v Heroes VII setkáme s něčím novým, ale bude tento třetí pokus konečně tou pomyslnou strefou do černého?

 

Jak mnozí z vás již jistě ví, nová rasová schopnost Azylu nese jméno „Righteousness“, prozatím hrubě přeloženo jako „Spravedlivost“, a jak už jsem psal výše, bere si něco málo z jednoho ze svých předchůdců. Přesněji sdílí se Strážným andělem zaměření na morálku s tím rozdílem, že tentokrát to není neurčitá nadbožská síla, kterou morálka našich jednotek motivuje k akci, nýbrž naše armáda samotná.
Sama o sobě má Spravedlivost stejnou stavbu jako všechny ostatní schopnosti ve hře. Má 3 stupně (základní, pokročilý, expert) a celkem 7 přidružených dovedností rozdělených dle schématu 3-2-1 do těchto jednotlivých stupňů. Poslední, mistrovská, dovednost je pak k dispozici pokud dosáhnete stupně expert a zvolíte si alespoň jednu dovednost v každém stupni.

Prakticky pak spravedlivost funguje jako plošný bonus k morálce vždy, když jedna z vašich jednotek dostane bonusový tah navíc. Tento „plošný bonus“ se za každou takovou jednotku neustále navyšuje až do doby, kdy vlivu dobré morálky nepodlehne jednotka samotná.
Zdá se vám to zmatené? Dobrá zkusme to prakticky. Představte si, že máme v armádě 7 jednotek. Pošleme dopředu vlky a ti budou mít dobrou morálku. V tu chvíli obdrží všech 6 zbylých jednotek v armádě bonus ke své vlastní morálce závislý na stupni naší dovednosti Spravedlivost. Hrajeme dál a další z našich jednotek, ochránkyně, také obdrží dobrou morálku. Opět všech 6 jednotek, kromě jí samotné, dostane plošný bonus díky spravedlivosti. Nyní tady máme situaci, kdy 5 našich jednotek těží z dvou takových bonusů, jedna, vlci, z jednoho, a ochránkyně z žádného, jelikož právě dobrou morálku měli, tím o svůj původní bonus přišly. A tak to pokračuje dál dokud souboj neskončí.
Nesmím také opomenout, že Spravedlivost není náhražkou za vůdcovství, které dává trvalý bonus k morálce všem jednotkám v hrdinově armádě. Pokud se vám tedy podaří si pomocí schopností, kouzel a artefaktů vytvořit solidní základ motivované armády, může Spravedlivost zafungovat jako benzín pro něco, co jsem si dovolil pojmenovat „morálkový motor“, který nám prakticky skoro jistě zaručí dobrou morálku při každém tahu vaší jednotkou.
Bonus za Spravedlivost však do začátku není příliš vysoký (v betě to bylo +3), s vyššími stupni schopnosti se však tento bonus lineárně navyšuje (+6 pokročilý, +9 expert). Abych vše dal do nějakého kontextu, předměty a stavby na mapě dávaly zpravidla bonus +10.

Spravedlivost se však neskládá jen z jednotlivých stupňů, ale také z dovedností, perků, které mají, teoreticky, za úkol poskytnou našemu hrdinovi trošku jedinečnosti a podpořit jeho zvolenou strategii. Pojďme se tedy podívat na každou z dovedností zvlášť

 • Základ
  • United We Stand (V jednotě stojíme): Jednotky v naší armádě obdrží bonus k obraně (v betě +7) za každou jednotku, která s ní sousedí.
  • Coordinated Effort (Společné úsilí): Aktivuje se poté, co je zcela zničena jednotka hráčovy armády. Přátelská jednotka, která jako další přijde na tah, bude mít automaticky dobrou morálku.
  • Sisters of Mercy (Sestry milosrdenství): Sestra (podpůrná podpůrná jednotka (a.k.a. Stan léčitele)) léčí dvakrát za kolo. Cíl druhého léčení je znovu náhodně zvolen.
 • Pokročilý
  • Rightful Justice (Spravedlivá spravedlnost): Všechny přátelské jednotky obdrží při útoku z obrany bonus ke svému útočnému číslu.
  • Blessed Words (Požehnaná slova): Vždy, když je přátelská jednotka cílem pozitivního kouzla, obdrží bonus k morálce. Tento bonus trvá do doby, než bude poprvé mít dobrou morálku.
 • Expert
  • Brothers in Arms (Bratři ve zbrani): Pokud má jednotka dobrou morálku, obdrží všechny sousední jednotky bonus ke své morálce, který trvá do doby, než bude jednotka mít poprvé dobrou morálku.
 • Mistr
  • Victorious Streak (Vítězné tažení): Zvyšuje pohyb a zranění přátelských jednotek pod vlivem dobré morálky.

Když se nyní podíváme na všechny nástroje, které máme k dispozici, dá se odpozorovat několik očividných vývojových schémat. Několik schopností má zřejmé obranné zaměření a motivují nás k uvážlivému a opatrnému boji, minimálně ze začátku hry. Jsou zde však i jiné schopnosti, které mohou mít různé využití. Požehnané slovo je zde jednoznačně proto, aby měla i magická povolání nějakou variabilitu, a Společné úsilí nám za určitých okolností může posloužit jako skvělý startér pro výše zmíněný "morálkový motor".
Všeho všudy nám Spravedlivost naznačuje, jak by se zřejmě měl Azyl hrát. Ze začátku opatrně, v těsných obranných postaveních, ale časem, když získáme dostatečnou výhodu, nechat své jednotky poháněné dobrou morálkou zaútočit vpřed. Mistrovská schopnost je pak jen třešnička na dortu. I kdyby nedávala celý nový tah, ale upravovala postih z 50 % na 75 %, stále by tak ve spojení s obrovskou morálkou svých jednotek získal hráč Azylu neskutečno výhodu.

 

Pár závěrečných slov:
Musím říct, že z těch málo zkušeností, které jsem během první bety pozbíral, mi spravedlivost přijde jako podpora strategie, která je díky sestavě Azylu pro něj zcela přirozená. Možná je tu trochu rozpor mezi obrannou hrou a aktivní povahou morálky, ale to spíš vidím jako rozdíl mezi rannou a pozdní fází hry.
Na začátku článku jsem vzpomínal na předchozí pokusy najít Azylu tu ideální rasovou dovednost právě pro něj. Je to sice pouze můj názor, ale právě Spravedlivost se dost možná stane tou trefou do černého, na kterou tento národ už dvě hry čeká.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum