Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Azyl >> Povolání

 

Síla • Magie

 

Síla

 

 

 

• Zastánce

Zastánci jsou nejvíce útoční z hrdinů Azylu. V boji spoléhají, že samotná síla jejich zbraní jim zajistí vítězství. Mistři v umění útoku a válečných pokřiků jsou však zdatní i v oborech vůdcovství a vedení války. Jsou obstojnými průzkumníky a uživateli magie Světla a dokonce dokážou čas od času seslat nějakou tu ohnivou kouli na pročištění bitevního pole. 

 

Hlavní schopnosti: Spravedlivost, Válečné pokřiky, Útok

 
 

• Rytíř

Rytíři jsou nejběžnější z hrdinů Azylu. Jsou vyvážení a mají nejlepší vůdcovství ze všech povolání. Vycvičeni k tomu být vládci a pány, jsou zkušení v umění diplomacie a prokazují velké nadání pro správu království. Dostává se jim též základního vzdělání v umění magie, nejčastěji ze školy magie světla. 

 

Hlavní schopnosti: Spravedlivost, Vůdcovství, Ekonomie

 
 

• Paladin

Paladinové jsou osvícenými válečníky, jejichž životní cesta je provázena Elrathovým svatým světlem. Mistři v umění obrany a diplomacie a zdatní v magii světla používají svou moc k ochraně svých vojsk a svého lidu. Neměli by však být podceňováni. Jsou to schopní bojovníci a hrdinové bitevního pole.

 

Hlavní schopnosti: Spravedlivost, Diplomacie, Obrana

 

 

Magie

 

 

 

• Inkvizitor

Inkvizitoři jsou Elrathovým mečem. Nejen, že ovládli magie Světla, aby mohli léčit a chránit své bratry, ale mohou též seslat děsivě ničivá kouzla ze školy magie ohně. Přestože se zaměřují na hrubou sílu méně než jejich bratři ve zbrani Zastánci, mají celkem obstojné schopnosti pro vedení bitvy.  

 

Hlavní schopnosti: Spravedlivost, Vedení války, Magie ohně

 

 

• Kněz

Kněží jsou nejběžnějšími představiteli víry svého národa. Jako mistři magie světla jsou na bojišti majáky naděje a spásy. Krom toho jsou i zdatnými správci, cestovateli a diplomaty.

 

Hlavní schopnosti: Spravedlivost, Magie světla, Základní magie

 

 

• Zpovědník

Zpovědníci jsou štítem Azylu, mistry obrany a magie světla. Jejich moc dokáže Císařská vojska ochránit před těmi nejděsivějšími nepřáteli, zejména těmi, kteří vládnou magii temnot. 

 

Hlavní schopnosti: Spravedlivost, Magie světla, Ctnosti

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum