Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Azyl >> Jednotky

 

Řadové • Elitní • ŠampioniPodpůrné

ŘADOVÉ JEDNOTKY

• Ochránce

Obrázek

Strážci Svaté Říše tvoří páteř císařské armády. Vyzbrojeni kopím a štítem, jsou často v předních liniích vytrvale postupující vstříc nepříteli.


Schopnosti:
žádné

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
2 8 1-2 14 17 5 - 0 15

 

 

• Legionář

Obrázek

Vybráni z řad Císařské gardy, Legionáři jsou jednotkou veteránů pověřených chránit hranice říše a obranou pozic hluboko v nepřátelském území, jako jsou hory Dračí soutěsky nebo Sahaarská poušť. Jsou skvěle vycvičeni a na bojišti se vyznačují neoblomným odhodláním.


Schopnosti:
- Zaštítěný
Díky svému skvělému výcviku a velkým štítům dokážou legionáři na bojišti vytvořit štítovou hradbu na ochranu svých spolubojovníků na úkor své vlastní bezpečnosti. Tato strategie se ukázala jako velice účinná zejména ve velkých skupinách.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
5 8 1-2 17 19 5 - 0 15

 

 

• Střelec z kuše 

Obrázek

Jak běžní vojáci, tak rytíři, se obávají Střelců z kuše Svaté Říše. Svou smrtonosnou reputaci získali díky ohromné síle ukrývající se v jejich zbraních. Říká se, že šipky vystřelené z jejich kuší mohou prorazit i trpasličí dračí ocel.


Schopnosti:
žádné

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
1 2 1-3 11 11 3 Půl 0 10

 

 

• Elitní střelec

Obrázek

Elitní střelci se stali mistry při práci s kuší a naučili se jak co nejlépe využít každou ze svých smrtonosných šipek. Všichni nepřátelé se obávají jejich průrazných střel, dokonce i ti, kteří stojí až za původním cílem jejich útoku.


Schopnosti:
- Průrazná střela
Kombinace šipek té nejlepší kvality a zvýšené síly jejich kuší, dovoluje Elitním střelcům prostřelit najednou hned několik svých nepřátel.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
1 2 2-3 12 12 3 Úpl. 0 10

 

 

• Pravlk

ObrázekVe Svaté Říši jsou Krutí vlci jedněmi z nejvíce obávaných divokých predátorů. Nemilosrdní válečníci z Vlčího vévodství si tyto krvežíznivé šelmy zvolili jako své erbovní zvíře a naučili se je vycvičit jako účinné, i když značně nespolehlivé, společníky pro své lovecké výpravy, a samozřejmě pro válku.

Schopnosti:
- Neomezené oplácení
Díky své vynikající hbitosti a zuřivosti mohou Krutí vlci opětovat útok až tolika protivníkům, kolik jich je na ně v jednu chvíli schopno zaútočit. Jsou jednoduše nezdolní.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
4 2 3-6 21 27 5 - 0 15

 

 

• Alfa vlk

Obrázek

Stříbrohřbeti jsou výsledkem desetiletí šlechtění Krutých vlků. Toto plemeno je větší, útočnější a všeobecně bojovnější. Od chvíle kdy jsou tyto svalnaté šelmy vypuštěny na bojišti, se nezastaví, dokud se jejich čelisti nezakousnou do nepřátelského masa.


Schopnosti:
- Neomezené oplácení
Díky své vynikající hbitostí a zuřivosti mohou Krutí vlci opětovat útok až tolika protivníkům, kolik jich je na ně v jednu chvíli schopno zaútočit. Jsou jednoduše nezdolní.
- Zuřivá zteč
Neuvěřitelná rychlost a bojovnost Stříbrohřbtů jim dovoluje se bez varování vrhnout na jakéhokoliv protivníka, což většinou vede k ohromným ztrátám v jeho řadách. Takový útok však ponechává tyto šelmy po nějaký čas zranitelnější vůči případnému protiútoku nepřítele.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
4 2 4-6 25 32 6 - 0 15

 

 

ELITNÍ JEDNOTKY

• Kaplan

Obrázek

Kaplani jsou Elrathovými bojovými knězi. Bojují odhodlaně proti všem nevěřícím, kteří by mohli ohrozit Církev světla. Jsou více jak schopni se na bojišti o sebe postarat, ale jejich hlavním úkolem je usměrňovat síly světla k ochraně svých spolubojovníků.


Schopnosti:
- Očisťující aura
Kaplanova posvátná přítomnost má ochranný efekt na blízké spojence a chrání je jak před újmou fyzickou, tak magickou.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
6 9 6-9 28 15 4 Půl 0 15

 

 

• Opat

Obrázek

Opati jsou veterány mezi bojovými knězi, kteří se mezi Kaplany vyznamenali svými činy. Vedeni vyšší mocí, jsou tito fanatici zkázou všem, kteří se odmítají poklonit Elrathovi.


Schopnosti:
- Očisťující aura
Kaplanova posvátná přítomnost má ochranný efekt na blízké spojence a chrání je jak před újmou fyzickou, tak magickou.

- Opětovaný útok z dálky
Opati jsou nejen pouzí nositelé světla a ochrany, ale mocnými nástroji božího trestu. Jsou schopni opětovat útok vzdáleným protivníkům, jako by se nacházeli hned vedle nich. Není zranění způsobené představitelům Elratha, kterému by se nedostalo spravedlivé odplaty.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
6 13 7-11 35 18 4 Půl 0 15

 

 

• Strážce

Obrázek

Ochránkyně víry byly vždy součástí císařské vojenské historie, ale do povědomí se dostaly až za vlády císařovny Maeve, kdy získaly pověst jedněch z nejnebezpečnějších oddílů Svaté Říše. Krom svých štítů nosí pouze lehké zbroje a na bojišti spoléhají na svou hbitost a šermířské dovednosti.


Schopnosti:
- Rozseknutí
Jejich hbitost a výcvik dovoluje Ochránkyním udeřit za příznivých okolností až dvakrát tak častěji, než jsou toho schopné jiné oddíly, což z nich dělá skvělé bojovnice do první linie.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
9 9 7-12 44 24 4 - 0 10

 

 

• Ochránkyně práva

Obrázek

Neznaje strachu, ať před mužem, či démonem, Ochránkyně práva jsou vždy v čele útoku, klestící si cestu nepřátelskou obranou, otevírající tak cestu pro postup zbytku armády. Ve vřavě vždy kryjí záda svým spolubojovníkům a hledají příležitosti jak vpadnout nepříteli do zad.


Schopnosti:

- Rozseknutí
Jejich hbitost a výcvik dovoluje Ochránkyním udeřit za příznivých okolností až dvakrát tak častěji, než jsou toho schopné jiné oddíly, což z nich dělá skvělé bojovnice do první linie.

- Příležitost k protiútoku
Jak už jejich jméno naznačuje, Ochránkyně práva přináší na bojiště spravedlnost. Podporují spojence ve svém okolí při jejich protiútocích a dodávají ohromnou ničivou sílu jejich obranným liniím. Dokážou skvěle spolupracovat s Legionáři, a vytvořit tak mocnou armádu se silnou obranou i útokem.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
9 9 7-12 44 28 5 - 0 10

 

 

• Kavalír

Obrázek

Jezdci jsou údernou jednotkou Svaté říše. V sedle mohutných ořů a oděni v těžkých zbrojích, je jejich nejlepší uplatnění, když mohou na nepřítele udeřit z trysku.


Schopnosti:
- Výpad
S využitím své váhy a rychlosti mohou jezdci při rozjezdu razantně zvýšit způsobené poškození.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
10 12 18-23 105 26 6 - 0 10

 

 

• Kyrysník

Obrázek

Nic nepředstavuje pro pěchotu větší hrozbu než útok Kyrysníků. Razící si cestu skrz ozbrojené řady, a zadupávajíc nepřátelské vojáky kopyty svých koní, skolí tito elitní rytíři svými mocnými zbraněmi každého, kdo se jim postaví do cesty


Schopnosti:
- Výpad
S využitím své váhy a rychlosti mohou jezdci při rozjezdu razantně zvýšit způsobené poškození.

- Odhození
Vyztužená zbroj Kyrysníků dodá jejich výpadu tak ohromnou sílu, až jsou protivníci jejich útokem ochromeni a odmrštěni v dál.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
10 14 20-25 115 30 7 - 10 10

 

 

ŠAMPIONI

• Landsknecht

ObrázekLandsknechti se poprvé objevili ve Vlčím vévodství a ve starém vlčím dialektu znamená jejích jméno „služebníci země“. Chráněni těžkou zbrojí a ozbrojeni oboustranně ostřeným mečem jsou Landsknechti bezesporu těmi nejlepším válečníky ve Vlčím vévodství, a dost možná celé Svaté Říši.

Schopnosti:
- Švih
Jedinečná síla Landsknechtů jim dovoluje prorazit nepřátelské řady mohutnými údery jejich obrovských mečů, kterými zasáhne i několik protivníků najednou. Jejich oddíly mohou doslova rozseknout nepřátelské linie v půl.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
25 23 60-69 390 15 5 - 0 20

 

 

• Mistr meče

Obrázek

Jen ti největší, nejdrsnější a nejodolnější z Landsknechtů se mohou stát Mistry meče. Vycvičeni v nejnehostinnějších lesích a kopcích Vlčího vévodství, nebojácní Mistři meče jsou živoucími meči Elratha a ztělesněním jeho moci a hněvu.


Schopnosti:
- Švih
Jedinečná síla Landsknechtů jim dovoluje prorazit nepřátelské řady mohutnými údery jejich obrovských mečů, kterými zasáhne i několik protivníků najednou. Jejich oddíly mohou doslova rozseknout nepřátelské linie v půl.
- Neovlivnitelnost
Mistři meče dosáhli úrovně oddanosti bitvě, které není rovno. Jednoduše se nebojí ničeho a nikdy neztratí naději, a to i tváří v tvář přesile sto ku jedné.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
28 26 69-81 450 19 5 - 0 20

 

 

• Serafín

Obrázek

Fyzicky impozantní a úchvatní ve své dokonalosti jsou Andělé světla vyšší než lidé, mnohem krásnější a vyzařuje z nich aura síly a sebedůvěry. Serafíni jsou na druhou stranu menší, a ve svém vzezření se více podobají lidem. Nicméně jejich přítomnost na bojišti stačí k tomu, aby naplnila srdce vojáků nadějí a odhodláním.


Schopnosti:
- Aura čistoty
Samotná přítomnost andělů působí ochranně na jejich spojence, kteří jsou chránění před kouzly a schopnostmi svých nepřátel.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
20 24 55-55 450 21 6 - 0 10

 

 

• Nebesan

Obrázek

Nebesané jsou šampióny mezi Serafíny. Není to náhoda, že často nosí jména legendárních andělů, kteří padli během válek starších. Nebesané si v bitvě počínají velice zkušeně a bojují s absolutním hrdinstvím a nebojácností. Krom toho používají své mistrovství v magii světla k léčení svých spojenců, a dokonce k navrácení padlých zpět mezi živé.


Schopnosti:
- Aura čistoty
Samotná přítomnost andělů působí ochranně na jejich spojence, kteří jsou chránění před kouzly a schopnostmi svých nepřátel.
- Vzkříšení
Nebesané jsou uctíváni císařskými vojsky pro svou schopnost léčit umírající spojence na bitevním poli těsně před tím, než se jejich duše vydá k Ashe.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
20 28 68-68 480 23 7 - 0 20

 

 

PODPÙRNÉ JEDNOTKY

• Léčivá sestra

Sister

Elrathovy Sestry jsou oddané víře v Draka Světla. Vybrány pro své duchovní nadání zasvětily tyto ženy svůj život tomu, aby přinesly teplo a světlo všem lidem, kteří ji potřebují. V časech války jdou ve stopách táhnoucích armád, aby se mohly postarat o zraněné. Sestry jsou mnohými považovány za požehnané samotným Elrathem a vládnou obdivuhodným léčebným silám, a mnohdy provádějí skutečné zázraky.


Schopnosti:
žádné

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
0 0 30-30 300 11 0 Úpl. 0 0

 

 

• Balista azylu

BallistaMnohdy běžnými lidmi popisovány jako „velké kuše“, Balisty jsou válečné stroje navržené k vystřelování těžkých projektilů (obvykle velkých šípů, kůlů nebo kamenů) na vzdálené cíle. Balisty jsou na bojišti nejčastěji používány ke skolení těch nejimpozantnějších stvůr.

Schopnosti:
žádné

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
5 10 16-24 250 19 0 Úpl. 0 0

 

 

• Katapult

CatapultKatapulty byly hlavními dobývacími stroji již od dávných dob Shantirské civilizace. Mají různé podoby (některé spoléhají na náhlé uvolnění napětí dřevěných trámů nebo zkroucených lan, jiné jsou poháněny protiváhou), jejich účel je však stejný, vrhat velké kameny na opevnění nepřítele.

Schopnosti:
žádné

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
0 12 75-115 3900 100 0 Úpl. 0 0

 

 

 
Copyright © 2005 - 2023 Heroes Centrum