Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Azyl >> Hlavní postavy

 

IvanMurazel

 

Vévoda Ivan, Vládce rodu Gryfů

 

Měli byste vědět, že Ivan byl až druhým synem Gryfího vévody Vassila a jeho ženy Ilony, jedné z dcer Vlčího vévody Ekharda. Ivanův starší bratr Fedor by se měl stát dalším vévodou, zatímco Ivan odešel studovat Elrathovo učení do Flammschreinu a později na samotný Sokolí Vrch. Ale nedlouho po Ivanových třináctých narozeninách se stala tragédie. Jak Fedor, tak Vassil zahynuli při lovecké výpravě na východním pohraničí, když se snažili ulovit krvežíznivou wyvernu. Zničená žalem se Ilona rozhodla uchýlit do kláštera, aby dožila zbytek svých dní stranou od krutosti okolního světa.

 

Ochuzen o tuto možnost, stal se Ivan novým vládcem Gryfího vévodství. Vždy si však uchoval neblahé podezření, že na smrti jeho otce a bratra bylo něco nekalého a nepřestal se pídit po pravdě. To nakonec vedlo k tomu, že mě po mnoha letech oddané služby Gryfí dynastii učinil svým Mistrem špehů. Ale to je zcela jiný příběh.

 

Ivanův nový titul znamenal, že si na Sokolím Vrchu musel osvojit umění meče, stejně tak umění politiky a vojenské strategie. Ukázalo se, že tyto předměty mu byly víc po chuti než teologické nauky. Stal se dobrým přítelem budoucí císařovny Maeve z rodu Sokolů a poznal první zajiskření citů s mladou dcerou Jeleního vévody Seamuse, Nolwenn. Nicméně tyto nevinné hrátky byly brzy zastíněny tíhou povinností, které na něj nyní jako na vévodu doléhaly. Bylo to až o mnoho let později, kdy se Ivan s Nolwenn znovu setkal a mohl pokračovat ve svém vznešeném dvoření se Jelení dámě. Ale jak již víte další, mnohem temnější neštěstí, opět "zatmělo" jejich vztah, pokud mi tedy omluvíte tento poněkud nevkusný vtip. Ne, že by tyto námluvy musely bezprostředně vést k nějakému hlubšímu vztahu, Ivan se vzdal všech plánů se oženit. Právě naopak, Vládce Gryfů si vybudoval značnou pověst svůdníka, a pokud má nějakou slabinu, tak jí je jeho láska k ženám.

 

 

Tak či onak, i v těch nevinných dnech svého dětství musel Ivan překonat mnohé nesnáze. Vyrovnat se s rodinnou tragédií, kráčet po klikatící se cestě vládce a tvrdě pracovat na tom, co skutečně znamená být vévodou. Ukázalo se, že byl přirozeným vůdce a lidé Gryfích zemí, kteří jeho poněkud přísného otce Vassila milovali, svou víru a naději v jeho syna ještě zesílili. Během prvních patnácti let své vlády rozšířil Ivan vliv Gryfího vévodství odvážným a vstřícným postojem v oblasti obchodu s okolními říšemi elfů, skřetů a trpaslíků, stejně tak se svobodnými městy Hammerfall, Stormcliff a Listmoor. Gryfí vévodství zbohatlo a získal vliv, kterému by se jen málokterá etapa jeho historie mohla rovnat.

Když vypukla občanská válka o Sokolův trůn, mnozí viděli jako nejmoudřejší řešení zvolit Ivana za nástupce Maeve z rodu Sokolů. Byl laskavým a zkušeným státníkem a měl okouzlující osobnost. Přesto, že každé vévodství mohlo vznést pokrevní nárok na trůn a rod Jelena byl v minulosti považován za přímého dědice, začala získávat podporu právě možnost zvolit za nástupce Ivana. Tedy až do doby, než vypukla válka. Brzy bylo zřejmé, že žádné mírové řešení nebude a že jen ten nejmocnější vojevůdce bude nakonec vládnout hořkým pozůstatkům Svaté Sokolí Říše. Sešli jsme se na této Radě Stínů, abychom zajistili, že tímto vůdcem bude právě Ivan.

 

Murazel, Strážný anděl města Hammer Fall

 

Murazel žije již celé tisíciletí. Bojovala ve Válkách Starších po boku takových, jako archandělé Michael a Sandalphon, a byla svědkem a soudcem mnoha bitev a událostí. Vždy vážná, až naléhající, s hlasem říkajícím že vše v životě nese tu nejvyšší důležitost. Je posedlá pravdou a správností událostí, o které se zajímá. Mezi svými druhy je známá svou nestranností a náklonností k nižším rasám a vinní svůj lid za zmizení Shantirské civilizace, "vedlejší následek" války s Těmi bez tváře. Po té, co Soumračná dohoda zpečetila příměří mezi dětmi Světla a Temnoty magií a krví, Murazel byla prvním andělem, který opustil nebeská města svých bratří, a odešla žít mezi Lidi. Stále soucítící se ztracenou Shantirskou civilizací, odstěhovala se Murazel záhy do města Hammer Fall, které bylo postaveno na dávných Shantirských ruinách daleko na východě.

 

Mnohokrát se Murazel musela postarat o to, aby nebezpečná Shantirská tajemství nepadla do nezodpovědných rukou. Vždy se snažila neporušit rovnováhu moci, a sama se zapojovala pouze jako soudce či rádce. Tedy až do doby, kdy porušila svou přísahu neutrality, a postavila se vojskům Kyla z rodu Sokolů. Následkem tohoto incidentu se Murazel oficiálně stala nevítanou nejen v Říši, ale i mezi ostatními anděly.

 

 

Když byla pozvána Archandělem Sandalphonem aby se připojila ke Konkláve Nového Jitra, věděla, že její pověst neúprosně upřímného soudce měla sloužit k uklidnění nedůvěřivých Lidí, kteří byli po Urielově zradě vůči andělům stále opatrní. Ze stejného důvodu ji ne všichni členové Konkláve přivítaly zrovna nejvřeleji, a její náhle zmizení po Sandalphonově vraždě ji v očích mnohých učinilo ještě podezřelejší.

 

Znovu pohlcena tímto světem lží, zrady a vražd, Murazel záhy začala usilovat o zajištění ochrany slabých a obnovení Svaté Říše, pokud se tedy Říše vyvaruje opakování svých předešlých chyb. Aby toho dosáhla, potřebuje muže hodného jí vládnout a zvolila si Ivana za nevhodnějšího kandidáta. Murazel má stále mnoho přátel jak mezi lidmi, tak mezi anděly, a snaží se přesvědčit reformátorské křídlo Církve Světla, aby se spojili s Ivanem proti Seamusovi z rodu Jelena. 

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum