Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Akademie >> Jednotky

 

Řadové • Elitní • ŠampioniPodpůrné

ŘADOVÉ JEDNOTKY

• KabirObrázek

Kabirové jsou nižší duchové ohně, které čarodějové přivolávají jako pomocníky ve svých mystických kovárnách a laboratořích. Třebaže nejsou příliš inteligentní, jsou poslušní, pracovití a od přírody ovládají vše ohnivé. Jejich úkolem je pomáhat při sestrojování a opravování Konstruktů, jako jsou golemové a titáni.

 

Schopnosti:

- Imunita vůči ohni

Jelikož jsou Kabirové duchy ohně, jsou vůči ohni zcela neteční. Ve skutečnosti se v něm rádi koupou.

- Zranitelnost vodou

Nevýhodou toho být duchem ohně je skutečnost, že máte tendenci nemít rád vodu.

- Žhnoucí ruce

Kabirové dokáží svýma holýma rukama rozpustit i ty nejtvrdší materiály. Tímto způsobem provádějí opravy Konstruktů.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
2 2 2-3 12 14 4 Půl 5 0

 

 

• Mistr kabirů

Obrázek

Kabirové, kteří při své službě čaroději prokážou význačnou zdatnost, ať už svou zručností nebo inteligencí, mohou získat titul Kabira Mistra. Mistrové mají podrobnou znalost Konstruktů a časte je lze spatřit, jak dohlíží na jejich opravu.

 

Schopnosti:

- Imunita vůči ohni

Jelikož jsou Kabirové duchy ohně, jsou vůči ohni zcela neteční. Ve skutečnosti se v něm rádi koupou.

- Zranitelnost vodou

Nevýhodou toho být duchem ohně je skutečnost, že máte tendenci nemít rád vodu.

- Žhnoucí ruce

Kabirové dokáží svýma holýma rukama rozpustit i ty nejtvrdší materiály. Tímto způsobem provádějí opravy Konstruktů.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
2 4 3-4 14 16 4 Půl 5 0

 

• Chrlič

Obrázek

Chrliče jsou sochy létajících bytostí oživené pomocí magie. Čarodějové si těchto konstruktů velice váží kvůli jejich schopnosti létat a taktické výhodě, kterou mohou poskytnout. Aby jim na bojišti zajistili co nejdelší životnost, očarovávají je čarodějové mocnými ochrannými kouzly, aby je ochránily před kouzly nepřátelskými. 

 

Schopnosti:

- Konstrukt

Chrliče nejsou živé, nemohou být tedy vyléčeny ani vzkříšeny. Mohou však být opraveny.

- Imunita vůči magii

Zpracování Chrličů je natolik vynikající, že jsou zcela imunní vůči magii, což z nich dělá skvělou obranu proti jiným čarodějům.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
3 6 1-2 17 11 4 - 5 0

 

 

• Obsidiánový chrlič

Obrázek

Jednou z vad první generace Chrličů byla jejich relativní křehkost a pomalost, což z nich dělalo snadné cíle. Samotný materiál, ze kterého jsou Obsidiánový Chrliči vyrobeni, je odolnější, a jejich ztvárnění jim také dovoluje létat na delší vzdálenosti.

 

Schopnosti:

- Konstrukt

Chrliče nejsou živé, nemohou být tedy vyléčeny ani vzkříšeny. Mohou však být opraveny.

- Imunita vůči magii

Zpracování Chrličů je natolik vynikající, že jsou zcela imuní vůči magii, což z nich dělá skvělou obranu proti jiným čarodějům.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
3 6 2-2 19 13 5 - 5 0

  

• Golem

Obrázek

Golemové jsou magičtí konstrukti, kteří jsou Stříbrnými městy používání jako hlavní bojové jednotky. Jejich vzhled a velikost se může lišit na základě toho, kdo je vyrobil, ale obecně jsou to těžké a odolné stroje humanoidního vzhledu.

 

Schopnosti:

- Konstrukt

Golemové nejsou živí, nemohou být tedy vyléčeni ani vzkříšeni. Mohou však být opraveni.

- Nezastavitelný

Může se zdát, že golemy nejde zpomalit nebo zastavit, jednoduše stále pokračují vpřed.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
3 6 5-7 30 12 4 - 5 0

 

 

• Pískovcový Golem

Obrázek

Golemové mají své chyby, ta nejočividnější je jejich pomalá a hlučná podstata. Není tedy divu, že Čarodějové strávili mnoho času hledáním způsobů jak Golemy udělat lehčími a obratnějšími. Jejich poslední pokus spočíval v nahrazení některých dílů komponenty z keramického aremitu, běžněji známého pod jménem "pískovec". I když Pískovcoví golemové nejsou žádnými Elfími tanečníky, jsou mohem hbitější než jejich předchůdci.

 

Schopnosti:

- Konstrukt

Golemové nejsou živí, nemohou být tedy vyléčeni ani vzkříšeni. Mohou však být opraveni.

- Nezastavitelný

Může se zdát, že golemy nejde zpomalit nebo zastavit, jednoduše stále pokračují vpřed.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
3 9 6-8 37 14 5 - 5 0

 

 

ELITNÍ JEDNOTKY

• Džin

Obrázek

Džinové jsou humanoidní duchové ze Sféry magie a jsou považováni za odraz moci a dokonalosti Sar-Elama. To, zda na sebe Džin vezme mužskou či ženskou podobu závisí na tom kde, kdy a jak byl vyvolán.

 

Schopnosti:

- Odsátí many

Džinové mají schopnost vysát manu ze svého nepřítele a předat ji svému pánovi. Taková schopnost je pro Čaroděje velice cenná. 

- Imunita vůč Základní magii

Jakožto duchové čisté základní síly bytí jsou Džinové zcela imunní vůči Základní magii.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
5 7 10-14 60 31 5 - 15 0

 

 

• Mistrovský Džin

Obrázek

Průvodci jsou pro Čaroděje cennými spojenci, jelikož jejich znalost tajemna a přirozený cit pro magické proudy, mohou značně ovlivnit rozsah Čarodějových schopností, ale také seslat nemilé magické efekty na jeho protivníky. 

 

Schopnosti:

- Odčerpání many

Džinové mají schopnost vysát manu ze svého nepřítele a předat ji svému pánovi. Taková schopnost je pro Čaroděje velice cenná. 

- Imunita vůč Základní magii

Jakožto duchové čisté základní síly bytí jsou Džinové zcela imunní vůči Základní magii.

- Magický dotek

Dotek Džina průvodce je natolik magický, že Džin na svém protivníkovi vyvolá náhodný magický efekt, a tím jej učiní náchylnějším vůči dalším kouzlům a magickým efektům.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
5 7 10-14 75 35 6 - 15 0

 

 

• Učedník

Obrázek

Stát se žákem jedné z Akademií magie může každý, ale studenti, a to bez ohledu na svůj věk, mají povinnost se zúčastnit čtyřleté "Pouti služby" ve vojsku Čarodějů. Po dobu prvních dvou let své služby mají hodnost Učně.

 

Schopnosti:

- Průrazná střela

Střela surové základní magie, kterou Učňové sesílají na své nepřátele, může projít několika řadami nepřátel a při správném použití dokáže způsobit ohromné škody.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
10 8 9-12 43 13 3 Půl 0 5

 

 

• Následovník

Obrázek

Během druhého dvouletí "Pouti služby" získávají studenti titul Následovníka. Jejich úkolem je starat se o nové učně, zatímco sami jsou pod vedením mistra. Mistrem může být starší Čaroděj nebo Zaklínač, který Následovníky učí umění magické války.

 

Schopnosti:

- Průrazná střela

Střela surové základní magie, kterou Učňové sesílají na své nepřátele, může projít několika řadami nepřátel a při správném použití dokáže způsobit ohromné škody.

- Nova

Následovníci mohou přetvořit energii svého magického útoku do podoby prištící střely, která dokáže najednou pokrýt velkou plochu bojiště, což z nich dělá skvělou zbraň proti obranným formacím. 

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
12 10 9-13 50 16 3 Úpl. 5 0

 

 

• Rakšasa

Obrázek

Rakšasové jsou členové Zvířecího lidu, napůl lidé, na půl kočky. Kombinace jejich zvířecí rychosti a reflexů s mistrovským výcvikem v boji s mečem a darů od jejich čarodějných pánů v podobě očarovaných zbraní, činí z Rakšasů bezesporu ty nejnebezpečnější protivníky pro boj muž proti muži na celém Ashanu. 

 

Schopnosti:

- Bez oplácení

Útoky Rakšasů jsou tak rychlé a precizní, že je na ně jednoduše nemožné reagovat.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
14 14 21-27 130 22 4 - 0 5

 

 

• Rakšasa Raja

Obrázek

Mocní Rajové jsou magicky vylepšení Rakšasové. Nejčastěji je jim darován další pár rukou pokrytých ochrannými tetováními, a ti nejmocnější jsou prostoupeni esencí dávných duchů vzduchu, což je činí ještě mrštnějšími a hbitějšími.

 

Schopnosti:

- Bez oplácení

Útoky Rakšasů jsou tak rychlé a precizní, že je na ně jednoduše nemožné reagovat.

- Švih

Rajové mohou díky svým dodatečným rukám zasáhnout několik protivníků najednou.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
14 14 23-29 150 29 5 - 0 5

 

 

ŠAMPIONI

• Magický orel

Obrázek

Ve svém pojednání "O povaze světa duchů" rozdělil velký učenec Sar-Aggreth duchy orientačně na několik skupin. Všiml si, že ti vyšší duchové na sebe často berou podobu majestátných ptáků. Není tedy divu, že když se Čarodějové z Dómu Anima pokusili zhmotnit nejmocnější ze sil Sféry magie, výsledné bytosti svým vzhledem připomínaly majestátné orly tvořené čistou manou.  

 

Schopnosti:

- Mystická křídla

Mystický orel je zdrojem tak koncentrované magie, že cokoliv co se k němu přiblíží, jí je zavaleno a je trvale postiženo negativními magickými efekty.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
19 19 44-66 400 36 7 - 5 0

 

 

• Simurgh

Obrázek

Dlouho považován studenty magie za pouhou legendu byl nakonec Simurg objeven v surrealistické krajině Sféry magie. Trvalo to dlouhou dobu a řadu katastrofálních nezdarů než se Čarodějům podařilo pochopit podstatu této mocné bytosti a přizpůsobit ji své vůli.

 

Schopnosti:

- Mystická křídla

Mystický orel je zdrojem takové koncentrované magie, že cokoiv co se k němu přiblíží, jí je zavaleno a je trvale postiženo negativními magickými efekty.

- Katalyzátor magie

Simurgové jsou pro Čaroděje ultimátním magickým nástrojem. Slouží jako zesilovače jejich kouzel, a dovolují tak svým pánům být kouzelníky mocnějšími, než by oni samotní kdy byli schopni. 

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
22 22 55-77 440 39 8 - 5 0

 

 

• Kolos

Obrázek

První Titáni byli vytvořeni v dávných dobách za civilizace Shantiri v podobě ohromných soch, postavených z drahých minerálů a kovů, nejdůležitějším z nichž bylo hvězdné stříbro. Čarodějové se již dlouho snaží tyto obrovské a komplexní Konstrukty napodobit. Jejich první pokusy, Kolosy, nejsou zdaleka tak mocné jako Titáni z dávných dob, to jim však neubírá nic na jejich impozantnosti.

 

Schopnosti:

- Konstrukt

Kolosové nejsou živí, nemohou být tedy vyléčeni ani vzkříšeni. Mohou však být opraveni.

- Pohlcení magie

Kolosové a Titáni maji úžasnou schopnost absorbovat část moci magických útoků a kouzel, jichž jsou cílem, a použít je k zesílení vlastních útoků.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
20 25 69-92 420 16 4 - 5 0

 

 

• Titan

Obrázek

Těch pár Shantirských Titánů, kteří se zachovali do dnešních dnů je předmětem téměř náboženské úcty. Jsou pečlivě chráněni a studováni Čaroději, kteří své poznatky používají k vytváření menších napodobenin, které jsou v boji stále více jak účinné. Jejich velikost a váha jim dovoluje zadupat své protivníky a svými mocnými pěstmi též dokážou navádět ničivé střely čisté magie.

 

Schopnosti:

- Konstrukt

Kolosové nejsou živí, nemohou být tedy vyléčeni ani vzkříšeni. Mohou však být opraveni.

- Pohlcení magie

Kolosové a Titáni maji úžasnou schopnost absorbovat část moci magických útoků a kouzel, jichž jsou cílem, a použít je k zesílení vlastních útoků.

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
20 25 69-92 420 17 4 Úpl. 5 0

 

 

PODPÙRNÉ JEDNOTKY

• Léčivý Stan

Healing Tent

Je pravdou, že Čarodějové by nejraději zůstali daleko od bitevního pole a nechali válčení na svých sluzích, to ale neznamená, že ony sluhy nechají zemřít jen tak, aniž by hnuli prstem. Léčitelé a alchymisti z Léčitelského stanu jsou tu od toho, aby se postarali o zraněné. Čas od času generálové armád Čarodějů přidělí do Stanu i několik Kabirů, aby mohla být opravena i poškození Konstruktů.

 

Schopnosti:

žádné

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
0 5 30-30 300 8 0 Úpl. 0 0

 

 

• Malá pyramida

PyramidPostavená z vodívých materiálů a vzácných krystalů, Pyramida je magický usměrňovač určený ke sběru a přesměrovávání magické energie. Původně koncipována jako pomůcka při obtížných rituálech, jejím úkolem na bitevním poli je zejména vrhat smrtící magické střely na nepřátelské jednotky.


Schopnosti:

žádné

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
5 5 16-24 500 15 0 Úpl. 0 0

 

 

• Velká pyramida

Great PyramidK pokoření nepřátelského opevnění je třeba ukázka velké magické sily. Velká pyramida je větší a komplexnější druh magického usměrňovače určený k poskytování přesně takového ničivého potenciálu.


Schopnosti:

žádné

Út. Ob. Účin. Vý. In. Chů. Dos. Ště. Mor.
0 10 70-100 3000 100 0 Úpl. 0 0

 

 

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum