Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VII >> Hrady >> Akademie >> Hlavní postavy

 

 

Tanis, Stříbrná růže

 

Je snadné zapomenout, že Tanis je mocnou čarodějkou, protože její umění svádět má zvyk se projevit jako první. Nezávislá a romantická, považována za oslňující krásku i dle vysokých nároků Stříbrných měst, není členkou vévodovy rady, kolem kterého by se točilo více řečí než kolem Tanis. Jako přímý potomek zakladatelů škol magie a dcera manželství spojující dva domy, její otec je z domu Materia a její matka z domu Anima, je Tanis představitelkou Kruhu Devíti vyslaným šířit vliv Stříbrných měst napříč Ashanem.

 

Tanis se vždy znenadání objevuje v oblastech zmítaných problémy a spory a stejně tak rychle zase mizí. Jednou z jejích přezdívek je "Oko měst", jiná zase "Stříbrný jazýček", ale přímo do očí by se jí tak nikdo neopovážil oslovit. Jako čarodějka se Tanis specializuje na magii domu Anima, je tedy mistryní magie živlů a umění vyvolávání duchů.

 

Tanis

 

Tanis byla vyslána, aby vévodovi Ivanovi poskytla v těchto krušných časech občanské války cenné rady.  V tísnivé situaci mu zachránila život a od té doby je jeho váženou důvěrnicí a členkou jeho válečné rady. Ve skutečnosti setrvala Tanis v Ivanově společnosti déle, než tomu bylo u kohokoliv jiného. Zda je to znamením vévodovy velké budoucnosti nebo něčeho více osobního, se teprve ukáže. Bez ohledu na to, co z toho je pravda, objevují se zvěsti, že jej nějakým způsobem očarovala, a to i mezi členy jeho rady...

 

Tanis se však nezaobírá nedůvěrou, kterou v některých lidech vzbuzuje. Jen zřídkakdy je rozčílená a bývá prvním, kdo se snaží uvolnit napjaté situace pomocí vtipu či jemných doteků. Byly případy, kdy tato strategie vyvolala v některých členech Ivanovy rady zlost. To, když nepoznali moudrost jejích slov přes oblak vtíravé vůně jejího šarmu. Tanis je zběhlá ve vypravěčském umění a často značně spoléhá na sílu metafor a rytmu. Přeci jen, pochází z krajů, kde jsou pohádky naplněné moudrostí věků a mnohdy jsou psány spíše pro dospělé, než pro děti.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum