Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Válečnické schopnosti

 

Podobně jako u magie, která se dělí na základě živlů, se i nemagické (tedy válečnické) schopnosti dělí do několika ucelených celků. Tyto skupiny pokrývají jednotlivé oblasti hry. Například Ctnosti zlepšují hrdinu samotného, Říše má spíš ekonomický charakter nebo Válečné pokřiky se zaměřují na hrdinovu aktivní podporu v boji.

 

CTNOSTI
ŘÍŠE
TAKTIKA
VÁLEČNÉ
POKŘIKY
VEDENÍ
VÁLKY

 

 

CTNOSTI

Obránce (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá natrvalo +X k Might Defense.

Diplomacie (pasivní)

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 1

Zvyšuje šanci, že se neutrální jednotky přidají k hrdinovi, a snižuje jejich cenu ve zlatě.

Charizmatický vůdce (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá natrvalo +2 k Vedení.

Zvolen osudem (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá natrvalo +2 k Osudu.

Osvícení (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1

Zvyšuje zkušenosti získané hrdinou o 10 %.

Instruktor (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 5

Při setkání dvou spřátelných hrdinů získá ten méně zkušený až 75 % zkušeností druhého hrdiny.

Logistika (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1

Zvyšuje rychlost pohybu hrdiny po zemi o 3 %.

Úlovek (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 5

Sběr surovin, návštěva budov a podobné akce nestojí hrdinu body pohybu.

Útočník (pasivní)

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Hrdina získá natrvalo +1 k Might Power.

Úroveň 2-3: Hrdina získá natrvalo +2 k Might Power.

Hledání cest (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1

Zvyšuje rychlost pohybu hrdiny po moři o 3 % a snižuje postih na obtížném terénu o 50 %.

 

ŘÍŠE

Architekt (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Produkce líhní je zvýšena o +1.

Úroveň 2: Vylepšení a konvertování mětských budov je při přítomnosti hrdiny ve městě o 20 % levnější.

Úroveň 3: Jednou za tah může hrdina navštívit město, a umožnit tak stavbu jedné budovy navíc.

Ekonom (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Během svého putování nachází hrdina o 15 % více zlata a surovin.

Úroveň 2: Směnné kurzy na tržišti (směna surovin) jsou výhodnější. Počítá se jako další tržiště.

Úroveň 3: Každý den hrdina dostane 1 dřevo a 1 rudu.

Průzkumnictví (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Zvyšuje poloměr dosahu hrdiny o 2 a umožňuje mu vidět přesný počet jednotek v nepřátelské skupince, v armádě nepřítele, hradech a posádkách.

Úroveň 2: Zvyšuje poloměr dosahu hrdiny o 1 a umožňuje mu získat přesné informace o nepřátelských hrdinech (schopnosti, artefakty, reputace, atd.)

Úroveň 3: Zvyšuje poloměr dosahu hrdiny o 1 a odkryje umístění všech nezískaných surovin a artefaktů na minimapě.

Vyplenění dolu

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 5

Hrdina utratí všechny své zbylé body pohybu a okamžitě získá třídenní produkci suroviny. Po tuto dobu důl neprodukuje suroviny.

Sabotáž dolu

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 5

Hrdina utratí všechny své zbylé body pohybu a sabotuje důl. Důl po následujících 7 dní neprodukuje žádné suroviny. Majitel dolu jej pomoci svého hrdiny může opravit. To však stojí celý tah hrdiny.

 

TAKTIKA

Posily

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Jednou za bitvu může být jedna řadová jednotka posílena o množství jednotek, které odpovídá velikosti armády na začátku bitvy. Po jejím skončení posily zmizí.

Úroveň 2: Jednou za bitvu může být jedna řadové nebo elitní jednotka posílena o množství jednotek, které odpovídá velikosti armády na začátku bitvy. Po jejím skončení posily zmizí.

Úroveň 3: Jednou za bitvu může být jedna řadová nebo elitní jednotka nebo šampión posílena o množství jednotek, které odpovídá velikosi armády na začátku bitvy. Po jejím skončení posily zmizí.

Do krytu! (pasivní)

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 1

Hrdinovy jednotky lépe využívají výhod zdí a překážek. Ochrana, kterou poskytují je navýšena.

Bojový pochod (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1

Pohyb spřátelených jednotek během obléhaní je zvýšen o 2.

Léčka (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1

Po první tři kola bitvy zvyšuje iniciativu spřátelených jednotek o 5.

Taktika (pasivní)

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Před začátem bojem si můžete rozmístit jednotky podle chuti.

Úroveň 2: Oblast, ve které můžete rozmisťovat jednotky, je větší.

Úroveň 3: Poté, co uvidíte rozestavení nepřátelských jednotek, můžete zaměnit pozici dvou svých vlastních jednotek.

Mistr obléhání (pasivní)

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Poškození staveb způsobené hrdinovým katapultem je zvýšeno o 1.

Úroveň 2: Střely z katapultu také způsobí 250 poškození jednotkám okolo cíle katapultu.

Úroveň 3: Otráví nepřátelské zásoby. Každé kolo utrpí všechny nepřátelské jednotky za hradbami 3 poškození.

 

VÁLEČNÉ POKŘIKY

Úhybný manévr

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 5

Po 10 kol snižuje poškození způsobené vašim jednotkám o 10 %.

Zastrašování

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 15

Všechna nepřátelská stvoření jsou na 2 kola zastrašena. Řadové jednotky nemohou útočit na elitní a šampióny, elitní jednotky nemohou útočit na šampióny.

Držte své pozice

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 1/5

Úroveň 1: Fyzická obrana cílové jednotky je po 27 kol zvýšena o 27 %.

Úroveň 2 (Hromadné Držte své pozice): Všechny spřátelené získají jeden odvetný úder navíc a jejich fyzická ob je po 12 kol zvýšena o 12 %.

Zesměšnění

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 15

Sousední nepřátelské jednotky zaútočí na cílovou spřátelenou jednotku s poškozením sníženým o 51 %. Zesměšněná stvoření po toto kolo již nehrají.

Zteč!

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 1

Nařídí cílové pěší jednotce zrychlit: iniciativa se zvýší o 15 a pohyb o 15 %.

Vojevůdcův rozkaz

Reputace: neutrální | Úroveň hrdiny: 5 (vyžaduje Zteč!)

Cílová jednotka, která ještě toto kolo nehrála, okamžitě přijde na řadu. Tím svůj tah pro toto kolo vypotřebuje.

Hrdinství

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 1/5

Úroveň 1: Zvyšuje po 10 kol morálku a štěstí cílové skupiny o 10 a fyzické poškození o 10 %.

Úroveň 2 (Hromadné Hrdinství): Zvyšuje po 6 kol morálku a štěstí všech spřátelených jednotek o 6 a fyzické poškození o 6 %.

Bezchybný útok

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 1

Cílová jednotka bude po 2 kola způsobovat maximální poškození.

Hrdinský výpad

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 15

Pohyb cílové přátelské jednotky je navýšen. Jednotka obdrží bonus k útoku za každé před útokem překročené políčko.

Útok pod tlakem

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 5

Na 2 kole propojí cílovou jednotku. Před každým útokem jednotky (až na odvetu) zaútočí nejdřív hrdina.

 

VEDENÍ VÁLKY

Protiúder (pasivní)

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Zvyšuje poškození odvetného úderu všech spřátelených jednotek o 10 %-

Úroveň 2: Všechny jednotky v hrdinově armádě mohou provést o jeden odvetný útok během prvních 2 kol.

Úroveň 3: Všechny jednotky v hrdinově armádě mohou provést odvetný útok ještě před samotným útokem během prvních 2 kol.

Vykrytí (pasivní)

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 1

Když spřátelená jednotka nemůže z jakéhokoli důvodu odpovědět na útok protiútokem, učiní tak jiné stvoření, které sníží poškození o 8 %.

Vzdor (pasivní)

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 15

Poté, co je jednotka v hrdinově armádě napadena třikrát, zvýší se až do konce boje její zdraví a fyzická obrana.

Houževnatost (pasivní)

Reputace: Slzy | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Zvyšuje maximální zdraví spřátelených jednotek o 2 %.

Běsnění (pasivní)

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 15

Po 3 útocích v řadě získává spřátelená jednotka až do konce bitvy +3 k fyzické síle.

Lukostřelba (pasivní)

Reputace: Krev/neutrální | Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1: Zvyšuje zranění střeleckým útokem všech spřátelených jednotek.

Úroveň 2: Zvyšuje o 20 % poškození způsobené každým po sobě následujícím výstřelem. Útok zblízka tento řetězec přerušuje.

Úroveň 3: Snižuje postih pro střelecké jednotky.

Zabiják obrů (pasivní)

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 5

Poškození způsobené velkým a obrovským jednotkám je zvýšeno o 5 %.

Rozseknutí (pasivní)

Reputace: Krev | Úroveň hrdiny: 15

Spřátelená jednotka, která jako první zničí nějakou nepřátelskou skupinku, získá tah k dobru. Navíc po 16 kol těží z bonusu +16 k morálce a k iniciativě.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum