Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Tvrz

 

„My jdeme svou vlastní cestou, a sami."

 

V souhrnu: Kočovné kmeny barbarských skřetů jsou hrdí přeživší rozdělení dlouhým pronásledováním. V době prvního zatmění mágové ze Sedmi měst prováděli pokusy se zakázanou magii. Vpravením démonické krve do lidských zločinců byla stvořena „zmutovaná“ rasa úderných jednotek - skřetů. Tito vzdálení příbuzní démonů byli od narození trénováni k tomu, aby se stali jejich konečnou zhoubou.

 

Nakonec se jim podařilo démony porazit a znovu je uvěznit v jejich světě. Za svou statečnost se jim dostalo patřičné odměny. Lidé Ashanu se rozhodli je… zotročit. V době druhého zatmění získali skřeti svou svobodu, ale jsou stále tací, kteří by je raději viděli v okovech. Skřeti jsou mocnými válečníky a šamany ovládající pouze některé druhy magie, zejména zrádnou magii krve, která vychází z jejich démonické podstaty, nebo jednoduchá šamanská kouzla. 

 

Země/Království: Ostrovy Pao (souostroví v Nefritovém moři)

Hlavní město: Taumata-Kunyak

Víra: Přestože skřeti nemají žádného boha, jejich šamani vzdávají poctu „Matce Zemi“ a „Otci nebes“, dvěma mocným duchům, se kterými se setkávají při své pouti do „Světa snů“.

 

Nedávné události

Uplynulo téměř století od dob, kdy Kunyak Osvoboditel zbavil skřety jejich okovů. Přesto je jejich nově nabytá svoboda nadále nestálá a největší nebezpečí může ve skutečnosti přicházet z jejich vlastních řad.

 

Od doby Kunyakovi smrti ztratil skřetí národ svou jednotu a v současné době je rozdělen na nespočet malých kmenů roztroušených po ostrovech Pao. Kmeny mezi sebou neustále bojují a někteří bezohlední náčelníci dokonce neváhají prodat svůj vlastní druh (poražené nepřátele, ale také „slabé“ členy svého kmene) do otroctví, výměnou za moc a bohatství.

 

Vedení války Tvrze - „Útok teď, myslet pozdějc“

Skřeti byly stvořeni jako úderná síla proti démonům a jejich taktika tomu odpovídá. S lehkou zbrojí a těžkými zbraněmi se vrhají vstříc nepříteli spoléhajíc na to, že svým počtem, rychlostí, zuřivostí a odolností prorazí nepřátelskou formaci bez větších ztrát ve vlastních řadách. Vzhledem ke svým démonickým kořenům jsou přirozeně odolní vůči magii, především pak té, kterou ovládají jejich pekelní příbuzní (oheň, ovládnutí, iluze…).

 

Silné stránky: Velké přímé poškozené, vysoká pohyblivost, odolnost vůči magii.

Slabé stránky: Chabé podpůrné dovednosti, omezená taktičnost.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum