Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Peklo

 

„ Spálíme celý svět na popel, a pak budeme tančit na jeho troskách“

 

Také známi jako: Démoni, Vládci chaosu

 

V souhrnu: Démoni jsou ztělesněním Chaosu. Věří, že jediná smysluplná hodnota je absolutní svoboda jedince, a proto nemají potřebu zdůvodňovat své jednání. Zabíjí jen proto, že můžou nebo chtějí.

 

Proto na ně ostatní rasy nahlíží jako na „Zlé“ a nebezpečné a národy Ashanu dávají přednost tomu, aby byli uvězněni v Sheoghu, věznící dimenzi, kterou pro ně stvořil Sar-Elam.

 

Ale přesto jsou i mezi ostatními národy jedinci, které láká toto vyzdvihávání absolutní svobody ducha nadevše. A právě takoví jedinci často končí u vzývání démonů.

 

Inspirace: Řecké Deanedy a Bachantové (šílení vyznavači řeckého boha Dionýsa (mythologie)), Dekadentní Řím (Nero, Caligula, Heliogabela atd..) Kartágští a Aztéčtí kněží.

 

Národní barva: červená, černá

Symboly: Uroboros (had požírající svůj vlastní ocas), Cyklický hexagram (Hexagram vepsaný jedním tahem do kruhu), Spirála chaosu

Víra: Vzývají svého stvořitele – Urgashe, prvotního Draka Chaosu

Základní filozofie: „Právo je na straně silnějšího.“ Dovednost provést nějaký čin je dostatečný důvod proto ho učinit. Dobývej, drancuj a masakruj slabé – a nebo taky ne, záleží to jen na tobě. Oddávej se svým sobeckým potěšením. Zasvěť ty blázny, kteří neznají pravý význam svobody. Moc je tu proto, aby se jí ujali silní a vládli slabým.

Země/království: Sheogh, Vězení ohně.

Hlavní město: Ur-Hekal, Brána planoucího srdce.

 

Organizace společnosti

Démoni mají absolutistickou „monarchii“. Co šestice démoních tyranů řekne, se taky stane. I ten nejmenší náznak nesouhlasu či vzpurnosti je rychle a krutě potrestán. Jejich „vazalové“ jsou rozdělení podle nepsané hierarchie založené na Síle, kde silní nutí ty slabší k poslušnosti. Mocní démoni se často nazývají Vládci a často prohlásí kus pekelné domoviny za svou. Ti nejmocnější pak vládnou městům nebo zastávají nějakou pozici u dvora svých vládců. A tyto vydobyté pozice si úzkostlivě chrání.

 

Architektura

Architektura démonu je kompletně postavena otroky a vytvarována magií chaosu. Často tak masivní, aby vzbuzovala strach, stejně jako je pokřivená a neobyčejně nepraktická. Pro žádnou stavbu démonů není přesně daný tvar. Ale všechny používají čediče, lávy a nějaký hustý sliz organického původu jako svůj základní stavební materiál. Celkový výsledek pak budí dojem jako z jiného světa.

 

Magie

Magie démonů je odvozena z čistého Chaosu a ničivá už samotnou svou podstatou. Obecně mají démoni nadání využít tu nejtemnější stránku všech druhů magie. (přímá zranění, dlouhodobá zranění, …)

 

 Ukázkový hrdina Pekla: Pekelný rytíř (Síla)

- Je to titul určený jen pro ty, co dobře slouží svému pánu.

- Pekelní rytíři nejsou démoni, nýbrž lidé (elfové, trpaslíci…), kteří obdrželi „požehnání“ od Urgashe a byli „vylepšeni“ magii Chaosu.

- Jejich prohnilá těla jsou nyní ukrytá v napůl vnímavé zbroji, kterou nemohou sundat, vedou démonské legie při tažení po Ashanu.

- Jelikož nejsou démony, nejsou pevně svázáni s Sheoghem. Mohou se normálně pohybovat po povrchu Ashanu, což z nich dělá ideální tajné agenty Vládce démonů.

- Pekelní rytíři sami o sobě nejsou  mistři magie chaosu. Ale rituál, který podstoupili, jim dovoluje používat různé Chaotické schopnosti.

 

Strategie Pekla: „Rozděl, přivolej a dobij“

Pomocí bran si přivolejte co nejvíce posil, jak je jen možné, zatímco vaše zbylé jednotky roznáší oheň a chaos v řadách vašich nepřátel. A pak jen nechte své posily, aby je dodělali.

 

Peklo by se obecně mělo zaměřit na to, jak co nejrychleji způsobit co nejvíce zranění na co největší ploše, „hromadné“ ofenzivní schopnosti, eliminace nepřátelských podpor a taktiky a na postradatelné posily, které jsou zcela zadarmo.

 

Silné stránky: Nejsilnější útočná magie, dobrá pohyblivost,  jednotky pro boj zblízka jsou jak odolné, tak nebezpečné. Mohou ovládat Chaos (Osud / Štěstí, Prostor a Čas) ve svůj prospěch.

Slabé stránky: Žádné schopnosti na podporu jednotek, nízká morálka.

Rasová dovednost: BRÁNA - Jednotky démonů si mohou dočasně přivolat na bojiště posily svého druhu.

 

Celý národ démonů je armádou. Každý z nich žije jen pro ničení a drancování a je schopný sám o sobě způsobit obrovskou pohromu. Kdyby z nich někdo vytvořil fungující armádu, byli by takřka neporazitelní.

 

Naštěstí pro jejich nepřátele, zavést onu fungující disciplínu není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Nižší démoni musí být často popoháněni velkými, biči se ohánějícími, dozorci.

 

Ale pouhá zastrašující přítomnost démonické legie na bojišti není dostačující. Proto démoni využijí každou trik, který mohou (ničivá „plošná“ kouzla všeho druhu,  ovládání mysli, přetváření podoby, kletby atd.). A pouze tehdy, je-li jejich protivník patřičně oslaben, vydá se armáda démonů do útoku. Pokud dokáží udržet své řady a disciplínu, dokážou obecně porazit cokoliv, co se jim postaví do cesty. Pokud ne, stane se z nich běsnící dav.

 

Démoni mají krom toho dvě zákeřná esa ve svém rukávu.

- Díky tomu, že mohou ovládat čas a prostor, mohou se přemisťovat po bitevním poli

- A jejich schopnost „Brána“ jim dovoluje přivolat si posily z jejich pekelného vězení přímo na bojiště.

 

 Zbraně démonů jsou zubaté, ostnaté a trnité, aby působily co největší možné zranění a co nejvíce ztížily léčení každé rány, kterou způsobí.

 

Tím jak jsou démoni od přírody nevypočitatelní, je jejich chování v boji zběsilé a nevyzpytatelné. Jejich nepředvídatelné plošné schopnosti mají často za následek újmu ve vlastních řadách, i když jejich jediný cíl je zapříčinit, aby nepřítel trpěl ještě víc.

 

Obecně je lepší obětovat přivolané jednotky než přijít o ty stálé. Ze začátku se tedy vyplatí  vyčkávat do doby, dokud vůdce démonů nemá dostatečné množství přivolaných jednotek, aby zakročil.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum