Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Nekropole

 

„Život je změna, chaos, hnus a utrpení.
Smrt je klid, řád a nekončící krása."

 

Také známi jako: Nekromanti, Nemrtví

 

V souhrnu: Ze začátku byli nekromanti malou sektou mezi mágy, ale rozrostli se v mocný národ. Vzývají „Smrt", jeden z mnoha směrů Ashy. Jejich interpretace nejtemnější z Ashiných podob je fanatická, zdůrazňuje smrt samotnou a blahořečí stav neživý, kterého všichni nekromanti chtějí dosáhnout. Nekromanti studují magii Smrti za účelem nabytí věčnosti. Ale na své cestě k neživotu se učí, jak ovládat duše zemřelých (duchy) nebo jak pozvednout mrtvá těla z hrobů (kostlivce).

 

Inspirace: Starý Egypt (Kniha mrtvých), Buddhismus (Askeze a odmítání světa smrtelných jako pomíjivý a  neskutečný), všemožné sekty (fanatismus, kult osobnosti, fascinace řádem a neposkvrněností).

 

Národní barva: černá, bílá a světélkující (toxická) zelená

Symboly: Pavouk smrti, číslo osm vertikálně (symbolizuje Ashu jako vládkyni času  -přesýpací hodiny) nebo horizontálně (Asha jako vládkyně vesmíru - nekonečno)

Víra: Nekromanti vzývají v pokřivené podobě Ashu, prvotního Draka Řádu, v její podobě aspektu „Smrti"

Základní filozofie: „Vstup do prázdnoty. Osvícení může být dosaženo pouze pokud se tělo vyprostí z okovů fyzické touhy. Čas je náš spojenec, protože vše živé musí jednou umřít..." Morbidní fascinace smrtí a fanatická oddanost jejím příčinám.

Země/Království: Stříbrná města.

Hlavní město: V období Heroes VI žádné.

 

Organizace společnosti

Život nekromanta je zasvěcen odmítání. Smyslová potěcha je zapovězena, stejně jako potěcha či veselí. Členové mezi sebou mluví šeptem a tichým hlasem, nikdo nikam nespěchá a na ulicích jsou jen malé rozdíly mezi dnem a nocí. Ti, kteří mají nějaké povinnosti, je plní potichu, a poté odchází domů do obecně bezdětných společenských seskupení, nazývaných „Rodina" jen proto, že nenašli lepší pojmenování. Své narozeniny tráví nekromanti o samotě a v pokání. Rozmnožování je obecně odmítáno jako rušivý element od důležitějších prací.

 

Architektura

Architektura nekromantů je až děsivě jednotvárná. Jejich oddanost řádu se odráží v posedlosti symetrickými, geometrickými tvary. Pyramidy a obelisky jsou jejich základními stavbami, nevyzdobeny ničím krom všudypřítomného symbolu jejich pavoučí bohyně.  Jejich oblíbený materiál je popraskaný černý kámen z jižních pouští, který budí dojem, že celá jejich města nenávratně pohlcují denní světlo.

 

 

Magie

Vládci smrti se zaměřují na ničivou stránku magie. Velkou zálibu mají v magii řádu, kterou objevil Sar-Elam, sedmý drak, a magii živlů ze sfér temnoty a země. Mimo to si také vytvořili svou vlastní odnož magie, které říkají Nekromancie. Většina jejích kouzel se zaměřuje na rozkládání těla a ovládání duše.

 

Ukázkový hrdina Nekropole:  Nekromant (Magie)

Většina z vysoko postavených vládců smrti následuje učení Nekromantů, mistrů prokletí, na zemi založených očarováních a především ovládání času.

 


Strategie Nekropole: „Mrtvý nepřítel je dobrý spojenec"

Generálové nekropole by měli hrát na čas, postupně oslabovat své nepřátele a vracet do hry mrtvé jednotky do doby, než si vytvoří neporazitelnou armádu.

 

Je to proto, že mohou počítat s několika schopnostmi, které jim poskytují dlouhodobé hromadné oslabení nepřítele a dlouhodobě zraňují, čímž znemožní soupeři se léčit a oživovat mrtvé jednotky.

 

Silné stránky: Oslabující a dlouhodobě zraňující kouzla, znemožňování nepříteli se léčit a křísit, odolné jednotky, absence Morálky (Nemrtví).

Slabé stránky: Nízká pohyblivost, nízké zranění, omezená podpora jednotek.

Rasová dovednost: NEKROMANCIE - Jakákoliv živá nebo nemrtvá jednotka, která padne na bojišti, se započítá do specifického měřidla. Nekromant může použít toto měřidlo na posílení vlastních řad. X% z takto oživených jednotek  mu po boji zůstane.

 

Nekromanti, obdobně jako mágové, jsou jen zřídkakdy k zahlédnutí v předních liniích. Běžně zůstávají v zadních oblastech, buď jako velitelé, nebo jako magická podpora.

 

Jinak se armáda Nekropole skládá z mnoha vln obživlých mrtvol v nespočetném množství. Navěky oddaní, neznaje strach či bolest.

 

Nižší nemrtví jsou obecně pomalejší a nemotornější, ale jejich množství je dostatečné, aby se nepřítel udusil pod jejich přívalem a těla mrtvých nepřátel ožívají, aby doplnila jejich řady.

Nekromanti používají v bojích také duchy pro rychlé taktické zásahy. Pro Vládce smrti je duch to samé co pro Mága džin.

 

Nekromant povede svůj útok obecně po několik hodin s vědomím, že tohle je jedna z jeho výhod. Přeci jen, jeho jednotky se nikdy neunaví.

 

Narozdíl od většiny frakcí by se nekropole Neměla zaměřovat na eliminaci podpůrných jednotek, ale spíš na zničení jednotek s největším zraněním. To z důvodu, že chtějí boj protáhnout na co nejdelší dobu.

 

Cílem je snížit soupeřovu schopnost dát víc zranění, než je vaše armáda schopna snést.

Přesto by jednotky se schopností snížit nebo zrušit efekt vašich oslabující schopností měly být také považovány za primární cíle.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum