Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Magické schopnosti

 

 

VZDUCH
ZEMÌ
OHEÒ
VODA
SVÌTLO
TEMNOTA
ZÁKLADNÍ

 

 

MAGIE VZDUCHU

Bouřné vichry I

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 20

Hrdina si přivolá pomoc větrů a na dobu 5 kol oslabí nepřátelské střelecké jednotky. Poškození všech nepřátelských střelců se sníží o X %.

Bouřné vichry II (pasivní)

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

 

Všechny jednotky ovlivněné bouřnými vichry obdrží navíc X bodů poškození vzduchem a budou vlivem efektu "Omámení".

Vyvolání vzdušného elementála

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Vyvolá X vzdušných elementálů.

Magie vzduchu I, II, III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá 3 k magické síle (vzduch).

Připoutání k zemi 

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Nepřátelské větry připoutají cílovou nepřátelskou létající jednotku k zemi. Cíl ztrací na dobu 3 kol schopnost létat. Připoutaný cíl se může pohybovat pouze po zemi a jen na krátkou vzdálenost.

Bouřné šípy

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Střelecký útok cílové přátelské jednotky způsobí o X% vyšší poškození (vzduchem) a nevztahuje se na něj postih za vzdálenost. Efekt trvá pod dobu 2 kol.

Blesk

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 30

Způsobí X bodů poškození vzduchem cílové nepřátelské jednotce.

Řetězový blesk

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 65

Způsobí X bodů poškození vzduchem cílové nepřátelské jednotce a přeskočí až na tři další nepřátelské jednotky. Poškození je při každém skoku sníženo o 15%.

Hromový úder (pasivní)

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 1

Veškeré poškození vzduchem způsobené hrdinou a jeho armádou má X% šanci u svého cíle způsobit efekt "Omámení".

 

MAGIE ZEMÌ

Regenerace

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 25

Cílová přátelská jednotka si na začátku svého tahu vyléčí X bodů zdraví. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Hromadná regenerace

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 50

Všechny přátelské jednotky si na začátku svého tahu vyléčí X bodů zdraví. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Hradba z kamení

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 20

Vytvoří v cílové oblasti tři bloky skal o velikosti 1x1 s 1 strukturálním bodem na dobu X kol. Každý blok navíc poskytuje krytí před útoky z dálky

Vyvolání zemského elementála

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Vyvolá X zemských elementálů.

Kamenná kůže

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 10

Snižuje poškození (fyzické) způsobené cílové přátelské jednotce o X% po dobu 5 kol.

Hromadná kamenná kůže

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Snižuje poškození (fyzické) způsobené všem přátelským jednotkám o X% po dobu 5 kol.

Zkamenění

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Cílová jednotka se promění v kámen a na dobu X kol se stává nezranitelnou. Pokud je cílem nepřátelská jednotka, nemůže po tuto dobu nic dělat. Pokud je cílem přátelská jednotka, může jednotka ve svém tahu jednat normálně, efekt zkamenění se však podniknutím akce zruší.

Magie země I, II, III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá 3 k magické síle (země).

Eroze

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 15

Způsobí X bodů strukturálního poškození cílové hradbě nebo překážce.

Zemětřesení

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 50

Způsobí X bodů strukturálního poškození všem hradbám a překážkám v cílové oblasti o velikosti 4x4. U všech jednotek v zasažené oblasti navíc způsobí efekt "Omámení".

Kyselinový oblak

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 75

Vytvoří oblak kyseliny o velikosti 3x3, který v každém kole způsobí všem jednotkám v oblasti X bodů poškození zemí. Efekt trvá do konce bitvy.

 

MAGIE OHNÌ

Spalující odhodlání

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Morálka cílové přátelské jednotky se zvýší o X bodů a nelze ji snížit žádnými schopnostmi po dobu 2 kol. Zruší na cíly všechny negativní efekty morálky.

Hromadné spalující odhodlání

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Morálka všech přátelských jednotek se zvýší o X bodů a nelze ji snížit žádnými schopnostmi po dobu 2 kol. Zruší všechny negativní efekty morálky u všech přátelských jednotek.

Plamenný štít

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 18

Poskytuje cíli plamenný štít na dobu 4 kol.Plamenný štít zvyšuje magickou obranu o X bodů a také spaluje útočníka o 2 na každou jednotku.

Vyvolání ohnivého elementála

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Vyvolá X ohnivých elementálů.

Magie ohně I, II, III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá 3 k magické síle (oheň).

Ohnivý šíp

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Vystřelí plameny na jediný nepřátelský cíl, kterému způsobí X bodů poškození (ohněm).

Ohnivá koule

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Způsobí X bodů poškození (ohněm) všem jednotkám v cílové oblasti o velikosti 4x4.

Ohnivá bouře

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 65

Způsobí X bodů poškození (ohněm) všem jednotkám v cílové oblasti o velikosti 5x5.

Upálení (pasivní)

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Hrdinova kouzla magie ohně způsobí X% poškození navíc během příštích 2 kol.

Zuřovist

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 55

Cílová přátelská nebo nepřátelská jednotka okamžitě zaútočí na nejbližší jednotku s poškozením zvýšeným o X %. Kouzlo nevyčerpá akci cíle pro dané kolo.

Vnitřní plamen

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 10

Zvyšuje účinnost poškození (fyzického) o X % a iniciativu o 8 bodů. Efekt trvá po dobu 2 kol.

Hromadný vnitřní plamen

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Zvyšuje účinnost poškození (fyzického) o X % a iniciativu o 5 bodů. Efekt trvá po dobu 2 kol.

 

MAGIE VODY

Ledový krunýř

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 20

Promění cílovou oblast o velikosti 3x3 na zamrzlou zemi, která je pro nepřítele neviditelná. Nepřátelské jednotka, které vstoupí do této oblasti, ztratí své zbylé body pohyblivosti pro dané kolo. Oblast je odhalena ve chvíli,kdy do ní vstoupí první nepřátelská jednotka.

Hromadný ledový krunýř

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Poskytne kouzlo ledový krunýř všem přátelským jednotkám. Ledový krunýř zvyšuje fyzickou obranu o X a u útočníků způsobí efekt "Podchlazení". Efekt trvá po dobu 4 kol.

Ledová stěna

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 20

Vytvoří překážku (3x1) s 2 strukturálními body na dobu 3 kol. Jednotky stojící na sousedních čtvercích budou pod vlivem efektu "Podchlazení". Poskytuje krytí před útoky z dálky.

Vyvolání vodního elementála

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Vyvolá X vodních elementálů.

Zmrzlá země

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 20

Promění cílovou oblast o velikosti 3x3 na zamrzlou zemi, která je pro nepřítele neviditelná. Nepřátelské jednotka, které vstoupí do této oblasti, ztratí své zbylé body pohyblivosti pro dané kolo. Oblast je odhalena ve chvíli,kdy do ní vstoupí první nepřátelská jednotka.

Magie vody I, II, III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá 3 k magické síle (voda).

Věčná zima (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 5

Trvání efektu "Podchlazení" způsobené hrdinovými schopnostmi vody se prodlužuje o 1.

Ledová střela

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Způsobí X bodů poškození (vodou) cílové nepřátelské jednotce. Cíl bude navíc pod vlivem efektu "Zmražený".

Sněhová bouře

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 50

Vytvoří mračna krupobití v cílové oblasti 4x4, které vydrží po dobu 3 kol. Mračná způsobí všem jednotkám v oblasti X bodů poškození vodou, a efekt "Podchlazení".

Kruh zimy

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 50

Způsobí X bodů poškození (vodou) všem jednotkám v cílové kruhové oblasti. Navíc u zasažených jednotek způsobí efekt "Podchlazení".

Prolomení ledu (pasivní)

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Přátelské jednotky obdrží při útoku na jednotku pod vlivem efektu "zmražený" bonus +X ke štěstí. Svým útokem však efekt zruší.

 

 

MAGIE SVÌTLA

Nebeská zbroj

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 10

Poskytuje 4 body fyzické a magické obrany cílové přátelské jednotce a pohltí 50% poškození. Efekt trvá do zrušení, nebo do absorbování X bodů poškození.

Hromadná nebeská zbroj

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Poskytuje 4 body fyzické a magické obrany všem přátelským jednotkám a pohltí 100% poškození. Efekt trvá do zrušení, nebo do absorbování X bodů poškození.

Vyvolání světelného elementála

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Vyvolá X světelných elementálů.

Vyléčení

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 25

Cílová přátelská jednotka je okamžitě vyléčena o X bodů zdraví.

Hromadné léčení

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 60

Všem přátelským jednotkám je okamžitě vyléčeno X bodů zdraví.

Hromadná očista

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 55

Zruší všechny negativní efekty ze všech přátelských jednotek a učiní je na dobu X kol imunní vůči negativním efektům.

Spravedlivá odplata I

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Útočníci, kteří zasáhnou jednotku pod vlivem tohoto kouzla, obdrží v následujících 3 kolech část zranění které způsobily. Útočníci jsou zraněni za X% (maximálně však 30%) svého pleného poškození.

Spravedlivá odplata II (pasivní)

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Spravedlivá odplata vrátí způsobené poškození všem nepřátelským jednotkám v blízkosti cíle.

Spravedlivá odplata III (pasivní)

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Spravedlivá odplata vrátí způsobené poškození všem nepřátelským jednotkám.

Magie světla I, II, III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá 3 k magické síle (světlo).

Paprsek světla

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 30

Vytvoří hvězdu, která vystřelí paprsek světla do osmi směrů ze svého středu. Způsobí X bodů poškození (světlem) všem zasaženým nepřátelským jednotkám.

Slepota

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Cílová nepřátelská jednotka se nemůže pohybovat, útočit ani používat schopnosti po dobu X kol. Slepota e zrušena ve chvíli, kdy je jednotka napadena.

 

 

MAGIE TEMNOTY

Slabost

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 10

Snižuje poškození cílové nepřátelské jednotky o X% na dobu 5 kol.

Hromadná slabost

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Snižuje poškození všech nepřátelských jednotek o X% na dobu 5 kol.

Vyvolání elementála temnoty

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Vyvolá X elementálů temnoty.

Zoufalství

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Snižuje morálku cílové nepřátelské jednotky o X na dobu 4 kol a zruší veškeré pozitivní efekty ovlivňující morálku cíle.

Hromadné zoufalství

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Snižuje morálku všech nepřátelských jednotek o X na dobu 4 kol a zruší veškeré pozitivní efekty ovlivňující morálku nepřátelských jednotek.

Teror

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Cílová jednotka čelí vizi těch nejhorších nočních mur, které ji donutí ve strachu utéct a vzdálit se tak od hrdinovy armády. Kromě toho vynechá svůj tah v dalším kole a je ovlivněna efektem "Teror" po dobu 3 kol.

Magie temnoty I, II, III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá 3 k magické síle (temnoty).

Agónie

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Úponky stínů obepnou cílovou nepřátelskou jednotku a vysají z ní životní sílu. Oběť obdrží X bodů poškození (temnotou) vždy když se bude chystat k provedení nějaké akce. Efekt trvá po dobu 3 kol. Působí pouze na živé jednotky.

Hromadná agónie

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 45

Úponky stínů obepnou všechny nepřátelské jednotky a vysají z nich životní sílu. Oběti obdrží X bodů poškození (temnotou) vždy když se budou chystat k provedení nějaké akce. Efekt trvá po dobu 3 kol. Působí pouze na živé jednotky.

Pán loutek

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Hrdina získá schopnost ovládnout cílovou nepřátelskou jednotku na dobu X kol. Pokud jednotka obdrží zranění, je efekt zrušen. 

Vysátí života

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 20

Útoky cílové přátelské jednotky budou po dobu 3 kol vysávat životní sílu z živých protivníků. Jednotka si vyléčí body zdraví odpovídající X% způsobeného poškození.

Hromadné vysátí života

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 45

Útoky všech přátelských jednotek budou po dobu 3 kol vysávat životní sílu z živých protivníků. Všechny jednotky si vyléčí body zdraví odpovídající X% způsobeného poškození.

Očista

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 30

Zruší pozitivní efekty na všech nepřátelských jednotkách v cílové oblasti a učiní je imunní vůči všem pozitivním efektům na dobu X kol.

 

ZÁKLADNÍ MAGIE

Tajemná stráž I, II, III (pasivní)

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá trvale X k magické obraně.

Časový zámek

Reputace: Slzy

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 55

Cílová nepřátelská jednotka vynechá příští X kola. Útok na jednotku nezruší efekt časového zámku.

Zrušení magie

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 15

Zruší všechny efekty na cílové jednotce.

Hromadné zrušení magie

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 30

Zruší všechny efekty na všech jednotkách v cílové oblasti.

Základní magie I, II, III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá 3 k magické síle (zákadní).

Posílení magie I, II, III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1/5/15

Úroveň 1-3: Hrdina získá trvale 2 k magické síle.

Spojení s magií I (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1

Maximální množství many hrdiny se trvale zvýší o 30.

Spojení s magií II (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 5

Obnoví každý den 5% hrdinovy many (efekt se počítá s maxima).

Spojení s magií III (pasivní)

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 15

Hrdinovi se na začátku prvních 10 kol bitvy zregeneruje 10 bodů many.

Zpomalení

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 10

Snižuje iniciativu cílové nepřátelské skupiny o X a pohyblivost o 2. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Hromadné zpomalení

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Snižuje iniciativu všech nepřátelských skupin o X a pohyblivost o 1. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Spěch

Reputace: neutrální

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 10

Zvyšuje iniciativu cílové přátelské jednotky o X a pohyblivost o 2. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Hromadný spěch

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 40

Zvyšuje iniciativu všech přátelských jednotek o X a pohyblivost o 1. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Meditace

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 30

Zvýší magickou sílu hrdiny o 20 na dobu 4 kol a okamžitě obnoví 50% jeho maximální many.

Teleportace

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 45

Teleportuje cílovou přátelskou jednotku na jiné místo.

Narušení

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 1

Mana: 10

Zničí zbroj cílové nepřátelské jednotky, čímž sníží její fyzickou obranu o X až do konce bitvy. Schopnost jde proti jedné jednotce použít několikrát, ale obrana neklesne pod nulu.

Vysátí many

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 5

Mana: 30

Přenese X% aktuální many nepřátelského hrdiny k vašemu hrdinovi.

Imploze

Reputace: Krev

Úroveň hrdiny: 15

Mana: 55

Způsobí X bodů zranění (základní magii) cílové nepřátelské jednotce. Toto zranění nelze vyléčit.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum