Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Hlavní postavy

 

Vévoda Slava

 Ačkoliv byl po smrti svého otce byl vychováván tetou, nekromantkou Sveltanou, vyrostl ze Slavy unáhlený přesto dobrosrdečný mladý muž.

 

Když dosáhl zletilosti, obdržel titul Vévoda z Gryfa, nyní Slava vede silný rod a má pět zdravých a odhodlaných dětí, o nichž si je jistý, že budou jménu Gryfa dělat čest.

 

Skutečnost, že nejstarší z nich je levoboček, který se mu narodil s jeho první skutečnou láskou, Elisabeth - ženou, kterou si císař Liam odmítl vzít - ho velmi trápila.

 

Války a nepřátelství si nicméně vybraly svou daň na jeho právoplatné manželce, Cate, a nyní se modlí k Elrathu, Drakovi světla, aby to politikaření, které nemá pevně ve svých rukou, nestrávilo i jeho rodinu.

 

Anastasya

 "Asi jsem na tom lépe jako mrtvá. Ale to nutně neznamená, že se mi to líbí."

 

Anastasya je nejmladší dcerou vévody Slavy a vévodkyně Cate z Gryfa a také dvojče Kirila, s nímž ji váže hluboké pouto navzdory dlouhému vzájemnému odloučení (na příkaz císaře studovali u jiných učitelů).

 

Okouzlující, šťastná, věřící... Tak by bylo bývalo možné ji charakterizovat, nebyl býval by zde ten jeden zpropadený okamžik: vražda jejího otce vlastní rukou.

 

Ačkoliv zásahl její rádce, legendární archanděl Uriela, zastavení zločinu jí nebylo po vůli, a tak byla předvolána před Svatou inkvizici a jejím starším bratrem Antonem popravena.

 

Těchto bezútěšných událostí si začíná být vědoma až po té, co ji vzkřísí jako jednu z Neživých její prateta Sveltana, vykonavatelka záhadných umění nekromancie.

 

Anastasyino počáteční odmítnutí se rychle mění v ponuré přijetí, a poté se z něj stává chladná, planoucí touha očistit své jméno zjištěním, kdo a jak s ní manipuloval.

 

Anton

 "Odpočívej v pokoji, otče. Vévodství je v dobrých rukou. Nechť Elrath sežehne srdce tvých vrahů."

 

První dítě manželského původu vévody Slavy a vévodkyně Cate z Gryfa. Během dětství si Anton užíval všech těch privilegií - a obětí -, jež jeho pozice vyžaduje.

 

Byl vzdělán v náboženství, politice, vůdcovství a boji, a tak z Antona vyrostlo klidné, vážné dítě, které bylo vychováno pro jeden jediný účel: aby jednoho dne zdědil Gryfí vévodství a stal se samotným vévodou.

 

Až na záhadné hlasy, které sužovaly jeho raná léta, ale které byly nakonec potlačeny za pomoci Jorgena, jednoho z otcových poradců, byl se sebou Anton dost spokojený, dokud se jeho sestra Irina nedostala do spárů politických manévrů a byla přinucena se provdat za ohavného vévodu Gerharta z Vlčího vévodství.

 

Antona sužovala zatrpklost, přesto nebyl schopný postavit se svému otci za tuto přehnanou věrnost císaři. Jeho hloubání končí, jakmile je Slava otřesně zavražděn prostřednictvím své další dcery, Anastasye.

 

Nedávno korunovaný vévoda, vědouc, že už nevyřeší své spory s otcem, je velmi rozhněvaný a pomstychtivý Gryf, jemuž se vrací staré známé hlasy, které obviňují ty Beztváře.

 

Irina

 "Já to neudělám a vy mě nemůžete nutit. Já se rozhodnu..."

 

Vyšívání, hudba, poezie. Irina, nejstarší dcera vévody Slavy a vévodkyně Cate z Gryfa, se o tyto tradiční ženské záležitosti téměř nezajímala. Místo toho si dobře rozuměla se svým neklidným nevlastním bratrem, Sandorem, a těšila se z toho nejširšího možného vzdělání. Nakonec přesvědčila i skřeta Kraala, velitele vojsk rodu Gryfů, aby ji učil zákonům divočiny a umění válečnictví.

 

Iriny už tak překročená tolerance pro předepsanou roli v císařské společnosti byla narušena toho dne, kdy byla násilním zasnoubena s Gerhartem, odporným vévodou z Vlka.

 

O svatební noci ji totiž násilně napadl a ona ho na oplátku vážně zranila. Irina, uvězněna v páchnoucích kobkách Vlka, byla odhodlaná raději zemřít než se tomuto tyranovi omluvit. Nakonec ale byla osvobozena Sandorem a oba utekli na jihovýchodní ostrovy v Nefritovém moři.

 

Irina uvázla v srdci území Nag a připadá si jako cizinec v cizí zemi, ale s prostředky jak se pomstít Gerhartovi a Svatému císaři samotnému.

 

Kiril

 "Nezaprodal jsem svou duši... to udělal někdo jiný. Je mi jedno, jestli to mělo být pro záchranu světa... Já si ji vezmu zpátky."

 

Kiril, nejmladší syn vévody Slavy a vévodkyně Cate z Gryfa, se narodil ve stejný den jako jeho sestra, Anastasya. Jako většina dvojčat i oni mezi sebou sdílejí hluboké pouto a navzdory dlouhému vzájemnému odloučení (na příkaz císaře studovali u jiných učitelů) k ní Kiril cítí silnou spřízněnost.

 

Kiril byl bystrý žák s temným, suchým smyslem pro humor a oceněním pro absurditu a jeho nucené odloučení od Anastasye bylo zmírněno studováním pod dohledem legendárního archanděla, Sarah, ke které vzhlíží a zbožňuje a ona na oplátku obdivuje jeho.

 

Když se stane svědkem kouzly řízené vraždy jeho vlastního otce Anastasyí, Kirilův vztek utiší Sarah, která mu poskytuje jak sílu, tak i riskantní plán jak se dostat do Sheoghu...

 

Sandor

 "Možná se vám mé návrhy budou zdát zajímavější, dám-li vám svou zbraň na hrdlo."

 

Narozen jako levoboček, vychován jako levoboček. Sandor je nemanželské dítě vévody Slavy a jeho milenky, Elisabeth. Vždycky se tak i cítil.

 

Ačkoli je příliš pyšný na to, aby svou bolest dával najevo, hlavní emocí ovládající jeho život je hluboce zakořeněný pocit odmítnutí. Navzdory získání otcova smyslu pro spravedlnost a loajality a nebojácné síly od matky se nikdy necítil v Gryfím vévodství jako doma a vyrostl z něj výtržník.

 

Útěchu našel ve společnosti skřeta Kraala, velitele vojsk rodu Gryfů, a své nevlastní sestry Iriny, ve které vidí alespoň spřízněného ducha, pokud ne víc.

 

Když se Irina provdala za toho zlomyslného vévodu z Vlčího vévodství, Sandor, naštvaný na svého otce za spoluúčast na tomto spojení, se rozhodl opustit Svatou říši a vydal se hledat svůj osud v Kraalově vlasti napříč Nefritovým mořem. Nejprve ale bude muset navštívit ještě svou sestru...

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum