Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Bossové

 

V základní hře je celkem 12 speciálních soubojů a setkáte se v nich s 9 bossy — velkými a strašlivými soupeři schopnými jednou ranou zabít desítky vašich jednotek. Se dvěma z nich se můžete setkat už ve scénáři „Srdce nočních můr“, který byl k dispozici jako bonus pro některé speciální edice hry. Oba bossové jsou zde však v poněkud slabším provedení a v jejich plné síle je potkáte až v průběhu tažení.

 

Bossy můžeme obecně rozdělit podle 3 charakteristik.

1. podle národa, ke kterému patří

2. podle jejich stylu boje, zda jsou to sólisti, vůdci mocných armád nebo si na pomoc přivolávají společníky

3. zda je setkání s nimi hlavním či vedlejším cílem dané mise

 

UPOZORNÌNÍ: Tento článek může vyzrazovat zápletku hry nebo některých jejích částí!

 

Peklo

Azakaal

Azkaal je velice zvláštní a zajímavý boss, protože na rozdíl od všech ostatních jste to vy, kdo jej ovládá. Azkaal je jeden ze závěrečných soupeřů v první mapě tažení za Kirila. Je to jednoznačný sólista, který kombinací svých schopností musí porazit velkou armádu vedenou Xanou. Osobně jeho souboj považuji za jeden z nejzábavnějších soubojů celé hry.

 

Pekelný červ

Pekelný červ je závěrečným bossem poslední mapy Sandorova tažení. Je to zákeřný sólista, který uhýbá ihned poté, co obdrží zásah a když je mu nejhůř, neváhá spolknout nějakou tu slabší jednotku a léčit se tím, jak ji tráví. Stejně jako mnoho bossů i Pekelný červ ztrácí zábavnost kvůli tomu, že je velice jednoduché ho přečíslit. I když na rozdíl od ostatních má on alespoň nějaký náznak časového limitu.

 

Arhiban

Pekelný princ hněvu, Arhiban, je závěrečný boss Antonova tažení a setkáte se s ním v jeho čtvrté mapě, jak obléhá hlavní město Sokolí říše, Sokolí vrch. Na rozdíl od ostatních bossů pekla je Arhiban přivolávač a v boji si na pomoc přivolává skupinky různých démonů. Jeho cílem není vás zabít, ale zabít všechny obránce hradu. Arhiban jde velice jednoduše přečíslit, zejména kvůli velké mapě a spoustě vedlejších úkolů. Proto je souboj s ním v porovnání s ostatními bossy velice jednoduchý.

 

Královna rodu

S posledním z bossů pekla se setkáte v závěrečné mapě Irinina tažení. Královna rodu je vedlejším hlavním cílem mise, ale její poražení misi značně urychlí. Královna rodu je sólistka, která disponuje velkým množstvím různých útoků. Umí uštědřit opravdu velká zranění, takže souboj s ní může být i velice zajímavý. Zvláštností na Královně rodu je to, že je jako jediná zcela nehybným bossem a v souboji s ní je vhodné s tímto faktem pracovat.

 

Nekropole

Matka Namtaru

Matka Namtaru je jedním z bossů, se kterým se můžete setkat už v mapě Srdce nočních můr. V příběhu se sní však setkáte až na konci druhé mapy za Kirila. V tomto souboji má Kiril za úkol zranit Matku Namtaru natolik, aby se mu vzdala. I tento boss jde celkem jednoduše přečíslit. V souboji s Matkou Namtaru se vám na mapě budou objevovat náhodně skupinky duchů. Ty je vhodné co nejrychleji zabít, protože jinak je může Matka Namtaru pozřít, a doplnit si tak své zdraví. Osobně tento souboj považuji za jeden z těch lehčích, ale pokud proti Matce Namtaru nastoupíte v mapě „Srdce nočních můr“, můžete se těšit na poněkud zábavnější souboj.

 

Svatyně

Hai Ryou

S dračím úhořem Hai Ryou se v průběhu tažení potkáte několikrát. Pokud své tažení začnete bonusovou mapou „Srdce nočních můr“, bude to dokonce první boss, se kterým se setkáte. V tažení se s ním pak můžete setkat v třetí mapě Sandorova tažení, kde plní funkci jednoho z vedlejších úkolů. Hai Ryou je přivolávač se značně omezeným pohybem, ale silnými plošnými útoky na blízko a schopnostmi odsouvat útočníky. Střelci jsou proto v souboji s ním důležitým faktorem. 

 

Azyl

Uriel

Prvním bossem v barvách světla vzývajících lidí je mladší z dvojice andělských bratrů, Uriel. Setkáte se s ním na konci Anastáziina tažení, kde působí jako závěrečný nepřítel čtvrté mapy. Oba bratři jsou velitelé, které v boji podporují jejich služebníci. V případě Uriela je to několik skupin velice silných Střelců a Pretoriánů. Uriel se specializuje na podporu svých služebníků. Dokáže z nich odstranit negativní kouzla, léčit je a dokonce je vrátit zpět mezi živé. Uriel sám osobě není také vůbec slabým soupeřem, ale stejně jako v mnoha dalších případech je velice jednoduché ho přečíslit.

 

Michael

Starší z obou andělských bratrů je závěrečným nepřítelem v jedné ze dvou map epilogu. Sám o sobě je to velice pěkně navržený boss. Do souboje jde Michael spolu s 10 speciálními Zářícími světicemi. Krom toho, že jsou samy o sobě nepříjemné, převezmou tyto světice vždy 10 % zranění, které Michael utrpí. Pokud tedy žije všech 10 světic, neobdrží Michael žádné zranění, ale veškeré škody jsou rovnoměrně rozděleny mezi jeho poddané. A samozřejmě, že Michael má i schopnost si své spojence léčit nebo je též obětovat, a způsobit tak cílovému nepříteli značné škody. I Michael jde velice jednoduše přečíslit, ale z důvodu, že jeho mapa je velice rychlá, může souboj s ním být i celkem zajímavý.

 

Kobka

Ano, vím, že kobka v základní hře není. Ale ti, kteří již hru dohráli, pochopí proč jsem oba tyto souboje do této skupiny zařadil.

Jorgen

S tímto soubojem se setkáte na konci první mapy Anastáziina tažení. Jedná se o velice neobvyklý souboj, který však přesto patří do této skupiny. Cílem zde totiž je zachránit vězně, a to dřív než jej spálí oslepující záře. Překážkou v tomto souboji vám bude několik skupin světic, jejichž přítomnost je velice nepříjemná. Tento souboj je velice zajímavý nejen proto, že se zde nesetkáváme s žádným bossem, ale i proto, že je to jediný souboj ve hře, kdy máte určitou formu časového limitu na splnění úkolu. Je pravda, že i souboj s Ahribbanem je veden v tomto duchu, ale ten bohužel doplácí na příliš velkou délku mapy.

 

Cate

Dračí rytířka Cate, nebo též Dcera Malassy, je závěrečný boss epilogu za krev. Dle hodnot je to nejsilnější boss ve hře a esteticky i jeden z nejvydařenějších. Má velmi silné útoky a schopnosti na oslabení soupeře. Navíc dokáže vzlétnout, a přivolat si tak na pomoc skupinky stínových elementálů. Ale i přes veškerou její sílu je tato dračice velice slabým soupeřem. Její mapa je velice dlouhá a zdlouhavá. Obsahuje mnoho hradů, a tak dřív než se k ní dostanete budete mít víc jak dostatečnou armádu na to, abyste ji porazili.

 

Autor: DaveJame

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum