Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes VI >> Azyl

 

„Za čest, řád a povinnost"

 

Také známi jako: Rytíři světla

 

V souhrnu: Feudální Svatá říše chráněná středověkými rytíři a mnichy, kteří mají přístup k magii Světla a elitním „andělským" vojákům.

 

Inspirace: Středověká západní Evropa (celková atmosféra a vzhled), Imperiální Řím (organizace armády a koncept „Pax Romana"), Řád templářů (smysl pro náboženská poslání), Viktoriánská Anglie (puritánská povaha a striktní třídní společnost).

 

Národní barva: světle modrá, bílá a zlatá

Symboly: „sluneční kříž", slunce, sokol, meč

Uctívání: Elrath, Drak Světla, a jeho první služebníci - Andělé

Základní filozofie: „Zákon a Řád" spíše než „Dobro a Slitování"

Země/Království: Svatý říše

Hlavní město: Sokolovo rozpětí (Falcon's Reach)

 

Organizace společnosti

Ve Svaté říši vládne feudální teokracie. Teoreticky má Císař absolutní moc, ale ve skutečnosti je země rozdělena na šest vévodství, dvanáct panství, přinejmenším devět takzvaných „nezávislých států", a tak dále, takže většinu času císaři zabere obalamucování jeho šlechticů.

 

Původy teokratického státu jsou složité, ale většinou se tento režim připisuje přítomnosti Andělů, vybraných dětí Elratha. Přestože byli zdecimováni v prastarých válkách, jejich energie i charisma přesvědčily lidi žijící na jejich území, aby přestali uctívat Ylatha, Draka Vzduchu, a přijali Elratha. Zřídkakdy je lze v Svaté říši zahlédnout, ale na její historii i kulturu mají obrovský vliv.

 


 

Architektura

Říšská architektura je těžkopádná a vyumělkovaná v okázalém gotickém stylu. Každý kousíček je pokryt sochami, plastikami a vlysy.

Většinou je město Azylu obklopeno vysokými, tlustými hradbami s vroubkováním, pozorovacími věžemi, rozmístěnými obléhacími stroji a dalším.

 

Magie

Azyl se výhradně spoléhá na Světlo, „svatou" magii Elratha a jeho ideálů Pravdy, Spravedlnosti a Čistoty.

 

Ukázkový hrdina Azylu:  Paladin (Síla)

Víra Rytířů Říše zápasí s vírou Kněží Světla. Výměnou za jejich oddanost mohou naplnit své bojové schopnosti „Zázraky", čímž je obohatí o síly sdílené Magií Světla.

 

Strategie Azylu: „Držet pozice"

Vojáci Azylu jsou také dobří obránci, jsou legendární tím, že dokážou přinutit své nepřátelé, aby bojovali na místě, na kterém oni chtějí.

 

Generálové Azylu by se měli zaměřit na výhru v dlouhém časovém úseku a odporovat nepřátelským výpadům a léčit způsobená poškození.

Hrdinové Azylu a schopnosti stvoření se zkombinují ve Slabost, která absorbuje a přesměrovává nepřátelské útoky, společně léčí utrpěná poškození a oplácí údery.

 

Silné stránky: Hromadná posílení a léčivé schopnosti, dočasná úplná imunita (rasová dovednosti), odolné jednotky, vysoká morálka, vysoké poškození při odvetě.

Slabé stránky: Omezená obrana proti střelcům, nízké poškození

Rasová dovednost: STRÁŽNÝ ANDÌL - spřátelená skupina bojovníku se stane imunní vůči poškození a nemocem.

 

Nejlepší zbraní Azylu je léčení a obrana, takže zaměření na ofenzivu musí být přenecháno na jiné, aby dosáhli bodu, ve kterém mohou svého nepřítele „přeléčit".

 

Nicméně je třeba pamatovat, že některé nepřátelské jednotky  jsou schopné podpůrné jednotky Azylu zneškodnit, případně jim alespoň uštědřit velká poškození.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum