Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

H5: Tribes of the East >> Orkové

 
1. level
 Goblin

Goblini jsou zbabělé jednotky a nejsou příliš dobrými vojáky. Klidně se přidají k nepříteli, i kdyby to mělo zapříčinit porážku jejich druhů. A když se začnou obávat o svou vlastní bezpečnost, budou se snažit od nebezpečí utéct co nejdál. Jakmile je ale někdo zažene do kouta a nemají-li už jinou možnost, budou o svůj život bojovat s až nevídanou krutostí.

Schopnosti:

Zbabělost, Zrada.

Atributy:

Útok: 1

Obrana: 4

Poškození: 1-1

Body zdraví: 3

Rychlost: 4

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 25/týdně

 

 Goblin lovec

Hlavní úkol goblinů lovců je vymýšlení nejrůznějších špinavých praktik na zneškodnění nepřítele, ideálně s osudnými následky. Rádi pokládají na bojiště nejrůznější pasti. Také se považují za velké válečníky. Před bojem se vždy pečlivě pomažou blátem a na krk si pověsí náhrdelník ze zubů svých obětí.

Schopnosti:

Zbabělost, Léčka.

Atributy:

Útok: 1

Obrana: 3

Poškození: 1-1

Body zdraví: 7

Rychlost: 4

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 25/týdně

 

 Goblin medicinman

Gobliní medicinmani jsou mezi svými druhy velmi respektováni. Jsou uznávaní díky své inteligenci a zkušenostem - umějí hrát na tamburínu, tancovat kolem ohně a vyprávět děsivé příběhy. Dovedou způsobit horké chvilky nepřátelům, kteří se proti nim opováží použít magii; koneckonců nikdo nejásá, když jeho kouzla přestanou fungovat nebo nedělají to, co mají.

Schopnosti:

Zbabělost, Znesvěcení magie.

Atributy:

Útok: 2

Obrana: 1

Poškození: 1-2

Body zdraví: 5

Rychlost: 5

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 25/týdně

 

2. level
 Kentaur

Kentauři jsou lehkou jízdou skřetí armády. Jsou rychlí, pohybliví a jejich lehké luky z nich činí útočnou sílu, se kterou je třeba počítat. Pokud jsou napadeni zblízka, stáhnou se, přeskupí a znovu zaútočí přesnou sprškou šípů.

Schopnosti:

Velká jednotka, Střelecká jednotka, Manévr.

Atributy:

Útok: 3

Obrana: 1

Poškození: 2-4

Body zdraví: 6

Rychlost: 5

Iniciativa: 11

Střely: 8

Mana: -

Přírůstek: 14/týdně

 

 Kentaur kočovník

Kentauři kočovníci jsou nejzdatnější střelci mezi kentaury. Jejich luky jsou účinnější a dostřelí dále než luky obyčejných kentaurů a jejich agresivita útok jen násobí.

Schopnosti:

Velká jednotka, Střelecká jednotka, Manévr.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 2

Poškození: 3-6

Body zdraví: 9

Rychlost: 5

Iniciativa: 10

Střely: 8

Mana: -

Přírůstek: 14/týdně

 

 Kentaur nájezdník

Kentauří nájezdníci jsou těžkou kavalérií skřetí armády. Sice nejsou nejlepšími střelci, ale dojde-li na boj zblízka, působí jejich pevné brnění a smrtící meč hotové divy. Milují bojové trofeje, a proto jsou vždy k nalezení ve víru bitvy, kde mohou nasbírat tolik lebek a skalpů, kolik si jen přejí.

Schopnosti:

Velká jednotka, Střelecká jednotka, Bez postihu při boji z blízka.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 4

Poškození: 3-5

Body zdraví: 10

Rychlost: 6

Iniciativa: 10

Střely: 6

Mana: -

Přírůstek: 14/týdně

 

3. level
 Bojovník

Tito zocelení a divocí válečníci jsou hlavní silou skřetí armády a jako takoví vydrží na jeden zátah běžet míle přes vyprahlou step a pak ještě zaútočit na nepřítele. Jsou krutí, nemilosrdní a neznají slovo `ústup`. I proto pohrdají gobliny a dobírají si je pro jejich zbabělost.

Schopnosti:

Zuřivost.

Atributy:

Útok: 5

Obrana: 2

Poškození: 2-5

Body zdraví: 12

Rychlost: 4

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 11/týdně

 

 Bijec

Bojovat se skřetem bijcem je velmi nevděčná a vyčerpávající práce. Tito bojovníci jsou rození útočníci a netouží po ničem jiném, než být obklopeni nepřáteli, z nichž krev tryská proudem. V bitvě se z nich stávají nebezpečné stroje na zabíjení. Dokáží se pohybovat velkou rychlostí a rozlévat krev nepřátel po okolí je s jejich palicemi hračka. Tam, kde by jiní válečníci zasáhli jednou, oni zasáhnou dvakrát, takže jejich protivníci většinou bitvu opouští s daleko většími ztrátami.

Schopnosti:

Zuřivost, Pokus o útok.

Atributy:

Útok: 6

Obrana: 4

Poškození: 4-6

Body zdraví: 12

Rychlost: 5

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 11/týdně

 

 Štváč

Skřeti štváči se vyžívají v přepadávání nepřátel. Tito mistři boje na blízko věří, že jsou jejich meče účinnější než palice jejich spolubojovníků a jsou tak stateční, že mají-li chránit své druhy před útokem, nepřemýšlí dlouho a vrhnou se na protivníka vší silou.

Schopnosti:

Zuřivost, Mocný protiútok, Výsměch.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 6

Poškození: 3-5

Body zdraví: 20

Rychlost: 4

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 11/týdně

 

4. level
 Šamanka

Někteří by možná tyto ženské čarodějnice označili za krásné, ale jen do té doby, než pozvednou své rituální dýky a začnou se ohánět magií. Šamanky mají mezi skřety významné postavení - bojí se jich a uznávají je i ti nejnebezpečnější bojovníci. Rady těchto moudrých krásek často vyhledávají náčelníci z široka daleka.

Schopnosti:

Kouzlí.

Atributy:

Útok: 5

Obrana: 5

Poškození: 6-9

Body zdraví: 30

Rychlost: 5

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: 8

Přírůstek: 5/týdně

 

 Dcera nebes

Dcery nebes věnovaly své bytí a mysl otci Nebes, jehož moc dokáží skrze toto intimní spojení využít ve své krvavé magii. Během rituálů obětují gobliny a poté s pomocí otce Nebes sežehnou nepřátele bleskem. I kvůli tomu se jich protivníci a také goblini tolik bojí.

Schopnosti:

Kouzlí, Obětování goblina.

Atributy:

Útok: 7

Obrana: 9

Poškození: 6-9

Body zdraví: 35

Rychlost: 4

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: 12

Přírůstek: 5/týdně

 

 Dcera země

Po přežití mučivé zkoušky v Mrtvých stepích může dcera země využít svého mistrovství ve skřetí krvavé zuřivosti a v objetí matky Země dokáže vyslat vlnu ničivých útoků vůči všem svým nepřátelům, kteří se nemohou ani bránit. A chce-li jejich ztráty ještě zvýšit, obětuje navíc goblina, čímž vylepší nejen vlastní krvavou zuřivost, ale zvýší tak i množství své many.

Schopnosti:

Kouzlí, Obětování goblina, Rychlý úder, Prokletý útok.

Atributy:

Útok: 10

Obrana: 7

Poškození: 7-11

Body zdraví: 35

Rychlost: 5

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: 8

Přírůstek: 5/týdně

 

5. level
 Zabiják

Zabijáci jsou sevřenou pěstí skřetích armád a velitelé skřetích oddílů. Jsou to opravdoví vůdci a v boji jsou vždy první - svými oboustrannými meči ostatním razí cestu skrz nepřátele a navíc svým běsněním vlastní jednotky i povzbuzují.

Schopnosti:

Rozseknutí.

Atributy:

Útok: 11

Obrana: 8

Poškození: 7-10

Body zdraví: 34

Rychlost: 6

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 5/týdně

 

 Kat

Kati věří, že zuřivost je tou nejlepší formou obrany a strach nepřátel je pro ně tou nejlepší odměnou. Proto pohrdají nebezpečím a odmítají nosit v boji brnění. Najít je lze tam, kde je boj nejdivočejší, a je jim jedno, proti komu stojí. Opájí se vůní boje a zaútočí na každou jednotku, která se je odváží napadnout.

Schopnosti:

Aura zděšení, Statečnost, Rozseknutí

Atributy:

Útok: 14

Obrana: 10

Poškození: 8-12

Body zdraví: 40

Rychlost: 7

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 5/týdně

 

 Náčelník

Na náčelníka povýší rada válečníků jen ty nejlepší zabijáky. Chce-li si zabiják tento titul zasloužit, musí přežít mnoho bojů a prokázat nehynoucí věrnost kmeni a schopnost být výjimečným vůdcem. Válečníci náčelníka následují bez váhání, protože vědí, že pod jeho velením dosáhnou věčné slávy a že se o nich bude vyprávět v legendách.

Schopnosti:

Přítomnost velení, Náčelníkův rozkaz.

Atributy:

Útok: 13

Obrana: 15

Poškození: 10-12

Body zdraví: 48

Rychlost: 7

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 5/týdně

 

6. level
 Wyverna

Wyverny, které se nejvíce vyskytují na pustých svazích kopců, jsou známé svou nevlídností a zálibou v zabíjení čehokoliv, co není na první pohled podobné skřetům. Říká se, že jsou to potomci dávných draků, které změnila nějaká divná magie - ale tyto domněnky zůstanou navždy nepotvrzené, neboť ti, co je stvořili, jsou již dávno mrtví - nepochybně zásluhou svých vlastních výtvorů.

Schopnosti:

Velká jednotka, Letec, Regenerace.

Atributy:

Útok: 17

Obrana: 17

Poškození: 15-25

Body zdraví: 90

Rychlost: 6

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

 Odporná wyverna

Šamanky občas sbírají čerstvě vylíhnutá mláďata wyvern a pomocí speciální výživy u nich vypěstují jedové váčky. V boji pak dokáže jedový dech odporných wyvern způsobit nepřátelům velké ztráty, zatímco schopnost regenerace těmto okřídleným ještěrům zaručuje praktickou nezranitelnost.

Schopnosti:

Velká jednotka, Letec, Regenerace, Zhoubný jed.

Atributy:

Útok: 21

Obrana: 18

Poškození: 20-27

Body zdraví: 105

Rychlost: 7

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

 Paokai

Paokai jsou mezi skřety nazývání slepými soudci - rozhodují, kdo je zbabělec a zrádce, kdo si zaslouží ušetřit a kdo bude odsouzen ke smrti a zapomnění. Ale osvobozujících rozhodnutí je pomálu, neboť tyto bytosti potřebují maso ostatních pro svou obživu.

Schopnosti:

Velká jednotka, Letec, Imunní vůči slepotě, Mrchožrout, Bleskový dech.

Atributy:

Útok: 19

Obrana: 19

Poškození: 20-25

Body zdraví: 120

Rychlost: 7

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

7. level
 Kyklop

Tato obrovská vtělení síly a zuřivosti svých démonických předků nerozsévala hrůzu a smrt mezi nepřáteli skřetů vždycky. Celkem dlouhou dobu žili tito netvoři odděleně od svých pokrevních bratranců. Ale pak se divocí, nepředvídatelní, smyslů zbavení a neustále hladoví kyklopové lehce nechali přesvědčit argumenty kmenové rady, která jim nabídla dostatek goblinů, kteří jsou oblíbenou pochoutkou těchto jednookých monster.

Schopnosti:

Velká jednotka, Spolknutí goblina.

Atributy:

Útok: 29

Obrana: 27

Poškození: 40-52

Body zdraví: 220

Rychlost: 5

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 

 Nezkrotný kyklop

Tyto obrovské nestvůry jsou natolik divoké a kruté, že se jich bojí i samotní skřeti. Když se nezkrotného kyklopa zmocní zuřivost, přestane sám sebe ovládat a začne dokonce požírat i gobliny, kteří bývají jeho oblíbenou pochoutkou. Kyklopova síla je tak velká a jeho obrovský kyj tak mocný, že je často využíván místo obléhacích strojů při ničení bran, věží nebo opevnění. A běda ubohé stráži, která mu padne do spárů.

Schopnosti:

Velká jednotka, Spolknutí goblina, Drtivá rána, Házení goblinů.

Atributy:

Útok: 30

Obrana: 27

Poškození: 45-57

Body zdraví: 225

Rychlost: 5

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 

 Krvežíznivý kyklop

Krvežíznivý kyklop nepotřebuje kyj. Jeho zbraní je velké, krvavé oko, kterým sežehne každou ubohou duši, jež nemá tolik štěstí, aby se vyhnula jeho prokletému pohledu.

Schopnosti:

Velká jednotka, Spolknutí goblina, Oko zla, Házení goblinů.

Atributy:

Útok: 28

Obrana: 28

Poškození: 35-50

Body zdraví: 235

Rychlost: 6

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum