Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

H5: Tribes of the East >> Hrdinové

 
Warlockové

Agbeth

Agbeth je potomkem krutých lidí žijících v zuřivé době. Byl odtržen od svých sylvanských bratří a zatažen pod zem, kde se stal nedobrovolnou obětí války temných elfů proti trpaslíkům. Přesto je strach to poslední, co by ho trápilo, a i mezi svým pragmatickým národem má pověst chladného, bezcitného a efektivního zabijáka.


Specializace:
 Temný mystik
Schopnost rituálního transu je silnější, neboť umožňuje hrdinovi regenerovat manu i za hranici, která by obyčejně byla maximální. Množství zregenerované many nad horní hranici závisí na úrovni hrdiny.
   

Ranleth

Nenávist vůči trpaslíkům je stará jak temní elfové a Ygg-Chall samotný. Ranleth pochází z velmi staré rodiny, která střežila svou rodovou linii stejně, jako pěstovala zlobu vůči trpaslíkům. Její rod totiž kdysi téměř dvakrát kvůli trpaslíkům zanikl během válek pod horou a Ranleth touží nejvíce právě po pomstě a odplatě pro ty, kteří její příbuzné zradili.


Specializace:
 Chovatel ještěrů
Specializace na nájezdníky. Zvláštní útok nájezdníka ještěří kousnutí způsobuje větší poškození v závislosti na úrovni hrdiny.
   
Runoví mágové

Hangvul

Hangvul, lhostejný kněz klanu Hlubokého žáru, vyrazil do války proti temným elfům, aby chránil svůj národ. Přestože nechová k nepřátelům stejnou zášť jako jeho bratři, nevyhýbá se žádnému boji a krutostem, které jsou potřebné pro ukončení hrozby ze strany temných elfů.


Specializace:
 Strážce plamene
Specializuje se na kněží. Runoví kněží a patriarchové v hrdinově armádě získají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počínaje první.
   
Rytíři

Orlando

Životopis neznámý, pravděpodobně lidská podoba pána démonů Orlanda.

 

Specializace:
 Cvičitel gryfů
Všichni gryfové a královští gryfové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Gryfové získávají schopnost střemhlavého útoku.
   


Páni démonů

Orlando

Orlando je víc než jen další pán démonů. Když Agrael zradil Vládce démonů a Biaru poslali pryč ochromit Gryfí říši a její spojence, stal se oddaným služebníkem, kterého samotný Kha-Beleth poslal rozdmýchávat nepokoje a najímat nové přisluhovače mezi nekromanty, čaroději i Svobodnými městy. Jeho slizké charisma a svůdná brutalita mu v neklidné hierarchii Sheogu zajistily důvěru a moc.


Specializace:
 Aura rychlosti
Iniciativa všech jednotek v hrdinově armádě je za každou úroveň hrdiny zvýšena o 1%.
   
Nekromanti

Arantir

Vládci Hereshe jsou bezcitná, krutá a fanatická skupina. Získat si v jejich hierarchii místo není jen otázkou talentu, ale i neúnavného odhodlání v naplnění plánu jejich boha - což je pavoučí aspekt samotné Ashy. Arantirovi se opravdu podařilo dostat hodně vysoko, je počítán mezi ty nejlepší, co mezi nimi žili - nebo nežili. Jeho horlivost ve víře, uctívání bohyně a zápal při ničení jejích démonických nepřátel z něj dělají úctyhodného velitele.


Specializace:
 Avatar smrti
Hrdina dokáže vyvolat záhadné stvoření, které se potom na bojišti bije po jeho boku. Síla této bytosti závisí na úrovni hrdiny. Pokud tato jednotka zemře, hrdina přijde o veškerou manu.
   

Ornella

Ornella byla kdysi okouzlující a smyslná vévodkyně Gryfí říše, ale její zvědavé koketování s nekromanty vyústilo v nezvratnou změnu. Tato žena kdysi plná života teď přestoupila na druhý břeh existence. Pod přísnýma Arantirovýma očima musí dokázat, že je hodná jeho přízně, pomoci mu ve válce s démony a odhalit schopnosti a omezení svého nového bytí.


Specializace:
 Upíří princezna
Všichni upíři a páni upírů v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.
   
Hraničáři

Tieru

Tieru je vážený druid, který bezmezně věří v dobrotu svých lidí a mezi jehož silné vlastnosti patří především oddanost a odhodlání. Pevně doufá, že to, co koná, je správné a že by ho Sylanna varovala, kdyby náhodou sešel z cesty. Na rozdíl od ostatních elfů vidí ve všem širší souvislosti a nejen vlastní lesy a domovina mu stojí za záchranu.


Specializace:
 Rychlý útočník
Na začátku bitvy získávají všechny jednotky v hrdinově armádě bonus +0,5 % k iniciativě za každou hrdinovu úroveň.
   
Barbaři

Garuna

Skřetí historie zná dobu bojovníků, jimž krvavá zuřivost kolovala přímo v žilách coby dědictví dávných démonických předků. Garuna je dcera šamanky, která se účastnila obětních rituálů i přes své pokročilé těhotenství a své dítě na svět přivedla během rituálu ohně a krve. Není tedy divu, že se z ní stala proslulá "Popíječka krve" a pokaždé, když se jí podaří pobít skupinu nepřátel, stanou se její bojovníci ještě silnějšími.


Specializace:
 Popíječ krve
Každá zabitá nepřátelská jednotka (vyvolané jednotky se mezi ně počítají také) zvýší útok všech jednotek v hrdinově armádě o +1 za každých šest úrovní hrdiny.
   

Goršak

Mezi skřety je málo přirozených vůdců, neboť k získání jejich důvěry je zapotřebí nejen statečnost a inteligence, ale i určitá divokost. Goršak je v tomhle trochu výjimečný - i ostatní velitelé k němu díky jeho dovednostem čas od času vzhlížejí. Během dlouhého sucha roku prašných polí dokázal udržet křehké spojenectví sedmi kmenů navzdory šestiměsíční cestě skrz písek, ohni, útokům rozzuřených bestií, válce s trpasličími odpadlíky a nakonec nečekané povodni. Je náčelníkem mezi náčelníky, kteří bojují s velkým zápalem, když Goršak stojí po jejich boku.
Specializace:
 Khanova čepel
Zabijáci, kati a náčelníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě úrovně hrdiny, počínaje úrovní první.
   

Gotai

Gotai je mladý slibný vůdce, který se od ostatních skřetů odlišuje hlavně svou děsivou horlivostí. I když svým způsobem sdílel smysl pro loajalitu ke kmeni, byl velmi - skoro až nepochopitelně - oddaný Quroqovi, náčelníkovi, který ho adoptoval, když jeho vlastní rodiče zavraždila skupinka yetiů. Teď, když Quroq zemřel, musí Gotai najít své vlastní místo na světě. A vzhledem k jeho schopnostem zamíří nepochybně vysoko.
Specializace:
 Vůdce kmene
Všechny válečné pokřiky spotřebovávají méně many a v závislosti na úrovni hrdiny poskytují více bodů zuřivosti.
   

Hagaš

Hagaš byla nalezena opuštěná a bloumající ve stepích blízko Quthughu během roku mořské hřívy. Ujal se ji kmen kentaurů, který ji vychoval jako svou vlastní. Nyní je z ní vůdkyně kentauří armády, která je díky ní nejen rychlá, ale i spolehlivá a nebezpečná.
Specializace:
 Velitel kentaurů
Kentauři, kentauří kočovníci a kentauří nájezdníci v hrdinově armádě získají bonus +1 ke svému útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, první úrovní počínaje. Kromě toho získají za každou úroveň hrdiny +1% ke své počáteční iniciativě.
   

Kilghan

Míšení ras je mezi skřety velké tabu. I přesto ale ze spojení goblinů a skřetů vzešla linie gobliních pánů. Ti jsou o něco menší než skřeti a chytřejší než goblini. Kilghan se svým rodem představuje to nejnebezpečnější z obou ras. Goblini pro něj rádi bojují a pod jeho velením je menší pravděpodobnost, že z bitvy utečou.
Specializace:
 Král goblinů
Počet goblinů v hrdinově armádě se každý týden zvýší o množství, které se rovná hrdinově úrovni. Pokud už v armádě nemáš vylepšené gobliny, ti, kteří se připojí, také nebudou vylepšení. Pokud ano, připojivší se goblini se přidají ke goblinům lovcům. Šance, že goblini hrdinu zradí, se s každou hrdinovou úrovní snižuje o 1%.
   

Kragh

Kragh byl přirovnáván k "blesku z čistého nebe"; k energii, která prosvětlí neposkvrněnou oblohu náhle a zčistajasna. Tuto přezdívku poprvé dostal, když byl nepřítel, se kterým bojoval, odmrštěn beze zbraně pryč z kruhu ještě dřív, než dokončil svůj rituální řev výzvy. Kragh je prudký a agresivní i na skřetí měřítka a jeho rychlost a horlivost mu umožňují zaútočit ještě dříve než jeho vojákům.
Specializace:
 První v bitvě
Tento hrdina dokáže bezprostředně po začátku souboje uskutečnit jeden zvláštní útok na blízko. Kromě toho způsobí všechny útoky hrdiny o +5% větší zranění za každou jeho úroveň.
   

Kudžin

Kudžin je šamanka, skřetí vědma, které pochopení plánů Matky země a Nebeského otce umožňuje přístup k mocným vizím a magii. Její vrozená inteligence a schopnost diplomacie z ní učinily uznávanou vůdkyni. Je ohleduplná, moudrá a vzdělaná a skřeti tvrdí, že její jedinou slabostí je nedostatek smyslu pro humor...
Specializace:
 Lovec démonů
Pokud jsou v souboji přítomny jakékoliv démonické jednotky, jednotky v hrdinově armádě rychleji získají démonickou zuřivost.
   

Kunyak

Jako dítěti stvořené rasy vře Kunyakovi krev v žilách, když vidí podmínky, v nichž jeho lid žije. Jeho lidé jsou považováni za otroky a pro ostatní nejsou víc lidmi než třeba golemové čarodějů - a takové zacházení nemohou skřeti tolerovat. Přesto sní Kunyak o něčem jiném, chce totiž najít místo, kde by skřetům zařídil domov, v němž by žili podle svých vlastních pravidel. Je přesvědčený, že jedinou nadějí pro jeho lid je proměnit tenhle sen ve skutečnost.
Specializace:
 Khanova čepel
Zabijáci, kati a náčelníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě úrovně hrdiny, počínaje úrovní první.
   

Quroq

Quroq, vůdce zneužívaného lidu, se ke svým záměrům nebojí použít nátlak, lest ani krutost. Jak říká, je to jen otázka efektivity a žádný čin pro něj není nepřijatelný, má-li posloužit k dosažení jeho vize skřetí budoucnosti. Je přesvědčen, že lidé a ostatní rasy budou kmeny skřetů vždy pronásledovat a zotročovat, a myšlenka, že nejlepší obrana je útok, mu určitě není cizí.
Specializace:
 Popíječ krve
Každá zabitá nepřátelská jednotka (vyvolané jednotky se mezi ně počítají také) zvýší útok všech jednotek v hrdinově armádě o +1 za každých šest úrovní hrdiny.
   

Šak'Karukat

I když všechny skřetí děti bývají statečné a divoké, Šak’Karukat byl extrém i mezi nimi. Už během dospívání byl naprosto nezvladatelný a jeho kmen se obával, že ho budou muset vyhnat. Naštěstí ho zachránilo setkání s prodejcem wyvern, jejichž moc a krutost mu rázem učarovaly. Zaměřil se tedy na jejich ovládnutí a posílení. Žene-li jeho wyverny oddanost či strach, těžko říct, ale je pravda, že jsou mnohem silnější a v boji vydrží déle.
Specializace:
 Krotitel wyvern
Za každé dvě úrovně hrdiny, první úrovní počínaje, získají wyverny, odporné wyverny a paokaiové v hrdinově armádě bonus +1 k životům.
   

Telsek

Telsek! Skřetí bojovníci pozvednou hlavy a vzplane v nich oheň, sotva uslyší jeho jméno. Vychován byl pyšnou rodinou bojovníků a svého prvního vlka zabil v šesti letech. Pod jeho velením byly vyhlazeny celé karavany krutých otrokářů ze Svobodných měst - jejich těla pak dlouho hnila podél hlavních obchodních cest jako varování. Je to šampión obyčejných skřetů, kteří se mohou v boji přetrhnout, aby od této žijící legendy zaslechli slovo chvály.
Specializace:
 Chánova pěst
Bojovníci, bijci a štváči v hrdinově armádě získají bonus +1 ke svému útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, první úrovní počínaje.
   

Urghat

Urghat se říkalo "Neviditelná" a také "Neklidná". Její znalosti stopování a cestování v dobách, kdy ještě byla obyčejnou lovkyní, zaručily, že její kmen nikdy netrpěl hladem. Během brutální zimy v roce dlouhého mrazu nejen že zabila mnoho yetiů, kteří se proháněli mezi stany při hledání jídla, ale dokázala jednoho z nich stopovat po šest dní až k jeho tlupě, kde během dalšího týdne pobila všech třicet sedm jejích členů. Je zvyklá cestovat daleko a svižně po jakémkoliv terénu a vojáci, které vede, se vždy dostanou všude rychleji.
Specializace:
 Znalec terénu
Zvyšuje počet bodů pohybu hrdiny o 1% za každé jeho tři úrovně. Snižuje postih k pohybu na cizím terénu o 2% za každou úroveň hrdiny.
   
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum