Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

H5: Tribes of the East >> Historie orků

 

Démoni a Skřeti: Nepřátelští bratři

Je rok 330 RSD, období klidu a prosperity. Národy Ashanu vzkvétají, poznávají krásu přírody, moc magie a sebe navzájem, zkrocujíc sílu svého světa.


Mezitím se však v Sheoghu, vězení démonů, začíná něco dít.


Asha, prvotní drak(dračice) řádu ulehla ke spánku a léčbě poté, co byl Chaos poražen jejím šampiónem Sar-Elamem. Avšak malá chyba v čarodějově rituálu zapečetění dala démonům možnost ze svého vězení utéct. Pokud by Asha byla svým bratrem a dvojčetem Urgashem, prvotním drakem Chaosu, poblouzněna, mohly by být jeho řetězy, které ho poutají k rozžhavenému jádru Ashanu nebezpečně povoleny.


V roce 330 RSD si obyvatelé Ashanu skoro nepovšimnou prvního zatmění slunce a první démonické invaze.


Zcela nepřipravení na vpád démonických hord je obrana Ashaniných dětí rychle proražena a jsou přinuceny k ústupu. První jsou napadeny elfí země. Narychlo sestavená aliance z lidí, trpaslíku a zbylých elfů si nevede o nic lépe. Přeživší utíkají na jih,doufaje, že mágové(Čarodějové) ze Stříbrných měst najdou něco čím zastavit neslábnoucí invazi.


Jejich prosby a modlitby se však ztrácí v nenávratnu, když démoni vyhrávají bitvu za bitvou. Jediné zdroje, které zůstávají obráncům, jsou strach a beznaděj.


Právě v této době se uskutečňuje troufalý experiment. Zaměřováním spoutaných sil země na démonickou krví napumpované lidské tělo zjišťují mágové, že jsou schopni jej přivést opět k životu. Přestože ono stvoření okamžitě umřelo, pochopili, že by možná mohli spojit dvě úplně odlišné síly a vytvořit zcela novou rasu, jinou rasu, rasu stvořenou z dítěte Ashy a Urgashe. Takové tvoření by mohlo zvrátit rozložení vojenských sil.


Přestože jsou nebeští spojenci z náboženských důvodů proti takovému kroku, zůstávají mágové klidní a vysvětlují jim, že pokud by mohli pokračovat ve svém výzkumu, mohli by vytvořit mocnou armádu nebývalé síly. Nová rasa, která bude později známá jako Skřeti (Orkové) by zdědila sílu a odolnost proti démonické magii ze své démonické krve a jejich lidská těla by jim umožňovala volně se pohybovat po světě. S blížícím se obrazem poslední hodiny se vkládají veškeré naděje do rukou mágů a jejich přání je vyslyšeno. Účel světí prostředky. S pokusy se začíná ve velkém.


Omylů je mnoho, hořící těla, šílenci a zrůdy jsou výsledkem magických pokusů prováděných v děsivém množství. Ale jednou je učiněn průlom. Mág jménem Ishizaar zjišťuje, že když se zvýší množství elementárních komponentů hlavně pomocí zhušťování a správném uspořádání energetického spektra drahokamů a krystalů, zůstanou konfliktní síly v prostoru stabilní.


Jsou zrozeni skřeti.


Jejich příchod na bojiště je jako účinek tornáda v obilných polích. Bez možnosti použít svou magii proti surové síle Skřetů zůstávají démoni bezradní. Vedeni mocí svého krvavého běsnění a spojeni pomocí podivného, jakoby klanového bratrství, obrací skřeti to co mělo být vítězství démonů v noční můru plnou krveprolití a potupy. Za zády skřetích úderných jednotek si spojenci uvědomují, že čas je teď na jejich straně a využívají ho k vytváření nových defenzivních a ofenzivních strategií za pomoci svých nových elitních jednotek. Jejich zlepšující se umění války napomáhá zvrátit válku ve prospěch spojenců a dny démonů na povrchu Ashanu se zdají být sečteny.


Vládci démonů zuří a odmítají se vzdát bez boje. Přísahají, že pokud démonické legie nepřežijí tuto válku, nepřežijí ji ani Skřeti. Ke splnění svého slibu volí démoni velmi jednoduché řešení – bez dětí nebudou žádní další Skřeti.


Strategie démonů se změní na špionáž a záškodnickou činnost. Když jejich tvůrci ženou své skřetí otroky do předních linii jsou jejich nechráněné vesnice v noci navštěvovány stinnými podobami a vneseny do víru ohně a teroru. Když se vítězné klany vrátí do svých chýší, zjišťují, že jejich další generace a naděje byly zničeny.


Přesto však přišel ďábelský plán příliš pozdě. Armády démonů jsou zničeny ještě dříve, než se předpokládalo a porážka má příchuť krvavé pomsty. Plány, které se tvořily celá staletí, jsou zničeny a jejich vězení je znovu zapečetěno. Skřeti žijí nadále a dávají život nové generaci.


Mezi ostatními rasami Ashanu je velká válka která začala roku 330 RSD známá jako Válka krvavého měsíce – první zatmění, první invaze démonu. Hrůzné vzpomínky na blízkost vyhubení. Ve skřetím letopočtu má tahle událost jiný název, je nazývána Válkou prázdných kolíbek.


Jsou některé věci, které skřeti nikdy nezapomenou, nikdy neodpustí. I když ostatní rasy vnímají skřety a démony jako dvě strany jedné mince, pro skřety je tohle přirovnání nepochopitelné. Tyto dvě rasy navždy zůstanou nepřátelskými bratry.

 
Copyright © 2005 - 2021 Heroes Centrum