Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

H5: Tribes of the East >> Artefakty

 
 Book of Power (Kniha moci) - Přidává +1 k hrdinovým znalostem a síle kouzel, nemá-li tento hrdina dovednost osvícení.
Přidává +2 k hrdinovým znalostem a síle kouzel, má-li tento hrdina dovednost lepší osvícení nebo +3, má-li dovednost expertní osvícení.
Má-li hrdina schopnost magický pohled, může se navíc naučit kouzla čtvrté úrovně.
 Crown of Leadhership (Koruna vedení) - Přidává +1 k hrdinově morálce a zdvojnásobuje efekt dovedností “hospodaření“, “diplomacie“ a “verbování“.
 Edge of Balance (Ostří rovnováhy) - "Dobrým" rasám přidá +3 k hrdinově útoku a odečte -1 od hrdinovy obrany, zatímco "zlým" přidá +3 k hrdinově obraně a odečte -1 od hrdinova útoku.
 Horn of Plenty (Roh bohatství) - Přidává každý den nějaké suroviny.
 Mask of Equity (Maska spravedlnosti) - Během boje s nepřátelským hrdinou, který je na vyšší úrovni, vyrovnává hrdinovu úroveň (zvýšením jeho primárních vlastností) na úroveň protivníka.
 Ring of Machine Affinity (Prsten spřízněnosti se stroji) - Přidává +1 k hrdinově obraně. Balista a katapult získávají jeden výstřel navíc. Stan první pomoci vyléčí dvakrát více životů. Vozík se střelivem zvyšuje útok střeleckých jednotek o +4.
 Ring of Banishment (Prsten vyhnanství) - Sníží účinnost nepřátelských kouzel magie přivolání. Poskytne hrdinovi schopnost “vyhnanství“.
 Treeborn Quiver (Toulec pravého střelce) - Přidává +4 k útoku všem střeleckým jednotkám v hrdinově armádě a poskytuje jim neomezeně střeliva.
 
Copyright © 2005 - 2022 Heroes Centrum