Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

H5: Hammers of Fate >> Runy

 

Runa berserka (Úroveň 1, 1 kamení)
Jednotka příští kolo proti stejnému cíli zaútočí nablízko dvakrát namísto jednou (alespoň jedna bytost z této přátelské jednotky musí být zabita, aby na ní bylo možné danou runu použít).
 Runa výpadu (Úroveň 1, 1 dřevo)
Rychlost jednotky se do konce kola zvýší o 100 %.
 Runa vymítání (Úroveň 2, 1 síra)
Odčaruje všechny negativní efekty, které na jednotku působí (jen ty, které je možné odstranit).
 Runa ovládnutí magie (Úroveň 2, 1 drahokam)
Jednotka při příštím útoku ukradne jeden náhodný pozitivní efekt působící na nepřátelský cíl.
 Runa elementální imunity (Úroveň 3, 1 rtuť)
Jednotka získá do konce boje imunitu na dva náhodné magické elementy.
 Runa nehmotnosti (Úroveň 3, 1 krystal)
Jednotka bude jedno kolo nehmotná.
 Runa vzkříšení (Úroveň 4, 1 dřevo + 1 drahokam)
Vzkřísí 40 % zabitých jednotek ve zvolené skupině.
 Runa omráčení (Úroveň 4, 1 dřevo + 1 rtuť)
Zvolená jednotka bude moci omráčit jednoho nepřítele a připravit ho tak o iniciativu.
 Runa bojové zuřivosti (Úroveň 5, 1 kamení + 1 krystal)
Jednotka v příštím kole zaútočí na všechny okolní nepřátele (ti nevracejí úder).
 Runa draka (Úroveň 5, 1 dřevo + 1 síra)
Jednotka získá na jedno kolo 100 % k obraně, 100 % k útoku a 50% odolnost vůči magii (neúčinkuje na draky).
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum