Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

H5: Hammers of Fate >> Pevnost

 

 

[ Budovy ] [ Jednotky ] [ Charakteristika hradu ] [ Artworky ]

 

1. level

 Obránce

Obránci jsou bezpochyby páteří trpasličího vojska, a proto jich v Kamenných síních najdete nejvíce. Nosí tvrzené trpasličí brnění a dokáží odrážet i útoky mnohem silnějších nepřátel, než jsou sami.

Schopnosti:

Zuřivost, Obrněná jednotka, Velký štít.

Atributy:

Útok: 1

Obrana: 4

Poškození: 1-1

Body zdraví: 7

Rychlost: 4

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 18/týdně

 

 Štítonoš

Štítonoši jsou bojem ostřílení bojovníci, jejichž úkolem je chránit jiné trpasličí jednotky. Ze svých mocných štítů mohou vytvořit neproniknutelnou hradbu, která snižuje zranění, jež jim nepřátelé způsobují. Čím delší vzdálenost musí protivník při útoku urazit, tím slabší jeho úder bude.

Schopnosti:

Zuřivost, Obrněná jednotka, Velký štít, Ochrana štítu.

Atributy:

Útok: 1

Obrana: 5

Poškození: 1-2

Body zdraví: 12

Rychlost: 4

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 18/týdně

 

2. level

 Kopiník

Kopiníci jsou největšími trumfy trpasličí armády. Silný útok a obratné zacházení s těžkými kopími jim dává možnost snížit nepříteli rychlost a iniciativu.

Schopnosti:

Střelecká jednotka, Ochromení.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 4

Poškození: 1-2

Body zdraví: 10

Rychlost: 4

Iniciativa: 9

Střely: 2

Mana: -

Přírůstek: 14/týdně

 

 Záškodník

Z kopiníků, kteří dokáží svými těžkými zbraněmi nejen bodat, ale i házet (a to přesně), se stávají záškodníci. Mohou tak na nepřátele útočit i z dálky. Zároveň však skvěle bojují i nablízko, takže nemají žádný postih jako jiné střelecké jednotky. Krom vrhání kopí mohou rovněž narušit nepřátelskou iniciativu a rychlost.

Schopnosti:

Střelecká jednotka, Bez postihu na boj zblízka, Ochromení.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 4

Poškození: 2-3

Body zdraví: 12

Rychlost: 4

Iniciativa: 9

Střely: 4

Mana: -

Přírůstek: 14/týdně

 

3. level

 Jezdec na medvědu

Žádné vojsko se neobejde bez jízdy, jejímž hlavním úkolem je rychle napadat nepřátele. Trpaslíci za tímto účelem chovají medvědy, kteří jsou natolik silní a houževnatí, že nikomu nevadí jejich relativní pomalost.

Schopnosti:

Zuřivost, Velká jednotka.

Atributy:

Útok: 5

Obrana: 10

Poškození: 4-5

Body zdraví: 25

Rychlost: 6

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 7/týdně

 

 Jezdec na černém medvědu

Jezdci na černých medvědech představují výkvět trpasličí jízdy. Jejich těžce obrnění 'oři' prošli přísným výcvikem, který ještě umocnil jejich přirozenou houževnatost. Jejich šelmy se navíc mohou rozzuřit, svými mocnými tlapami srážet nepřátele a snižovat jejich iniciativu.

Schopnosti:

Zuřivost, Velká jednotka, Obrněná jednotka, Úder tlapou.

Atributy:

Útok: 6

Obrana: 14

Poškození: 5-6

Body zdraví: 30

Rychlost: 7

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 7/týdně

 

4. level

 Rváč

Rváči jsou mistry boje muže proti muži, a proto pohrdají jakýmikoliv zbraněmi. Místo nich nosí kovem vyztužené rukavice, v nichž pouhou silou svých paží zasazují nepřátelům mocné rány. Tito válečníci jsou natolik oddáni bojovým uměním, že na ně nepůsobí žádná kouzla, jež nějak postihují mysl.

Schopnosti:

Imunní vůči ovládnutí mysli.

Atributy:

Útok: 6

Obrana: 6

Poškození: 2-6

Body zdraví: 20

Rychlost: 5

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 6/týdně

 

 Berserkr

Berserkři se podobají rváčům, ale rukavice mají opatřeny krutě ostrými čepelemi. Na bojišti je také může zachvátit bojové šílenství, které o něco sníží jejich obranu, ale o to více umocní jejich útok. Pokud se to stane, berserkr napadne nejbližší jednotku, která nebude mít čas provést odvetný úder.

Schopnosti:

Imunní vůči ovládnutí mysli, Zuřivost berserkra.

Atributy:

Útok: 7

Obrana: 7

Poškození: 3-8

Body zdraví: 25

Rychlost: 5

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 6/týdně

 

5. level

 Runový kněz

Runoví kněží tvoří mezi trpaslíky zvláštní kastu. Ve svých dovednostech se cvičí už odmalička, neboť do jejich řad smí vstoupit pouze děti se zlatýma očima. To se pokládá za znamení boha Arkatha, který si je vybral, aby se přidali k jeho bojovým mágům. Tito muži pak útočí na nepřátele z dálky a jsou velmi odolní vůči magickým útokům. Také mohou svého protivníka proklít znamením ohně, které zvyšuje veškerá zranění ohněm, jež dotyčný utrpí.

Schopnosti:

Střelecká jednotka, Kouzlení, Odhalení magie, Znamení ohně.

Atributy:

Útok: 10

Obrana: 6

Poškození: 12-15

Body zdraví: 60

Rychlost: 3

Iniciativa: 8

Střely: 5

Mana: -

Přírůstek: 3/týdně

 

 Runový patriarcha

Zvlášť schopní runoví kněží podstupují zasvěcovací obřady v nejtajnějších síních klanu Hlubokého žáru a stávají se runovými patriarchy. Svým útokem dokáží nepřítele sežehnout a způsobit, že oheň přeskočí i na sousední jednotky.

Schopnosti:

Střelecká jednotka, Kouzlení, Odhalení magie, Znamení ohně.

Atributy:

Útok: 10

Obrana: 9

Poškození: 14-18

Body zdraví: 70

Rychlost: 3

Iniciativa: 9

Střely: 5

Mana: -

Přírůstek: 3/týdně

 

6. level

 Thén

Thénové jsou mocní válečníci, kteří však mají i magické schopnosti. Mohou se teleportovat do nepřátelských řad a pak své soky rozsekat mohutnými údery své obří sekyry. Z její čepele též vystřelují blesky, které zasahují i okolní protivníky. Snad ani nemusíme zmiňovat, že tito bojovníci jsou zcela imunní vůči magii blesků.

Schopnosti:

Velká jednotka, Teleport, Bouřný úder, Imunní vůči bleskům.

Atributy:

Útok: 15

Obrana: 25

Poškození: 8-12

Body zdraví: 100

Rychlost: 8

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

 Vojevůdci

Vojevůdci jsou thénové, kteří svůj život zasvětili ovládání horských bouří. Každý z nich tak může jednou za boj zvolený cíl i jeho okolí sežehnout mocným bleskem.

Schopnosti:

Velká jednotka, Teleport, Bouřný úder, Bouřná střela, Imunní vůči bleskům.

Atributy:

Útok: 15

Obrana: 25

Poškození: 9-14

Body zdraví: 120

Rychlost: 8

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

7. level

 Ohnivý drak

Ohniví draci jsou dětmi samotného Arkatha, dračího pána ohně a božského ochránce trpaslíků. Stejně jako jejich vzdálení příbuzní černí draci mohou tito veleještěři na své protivníky chrlit oheň a podobně jako fénixové na nepřátelské útoky odpovídat ohnivými vlnami. Jim samotným však oheň pochopitelně neublíží, vždyť jsou z něj stvořeni.

Schopnosti:

Ohnivý dech, Ohnivý štít, Elementál, Imunní vůči ohni.

Atributy:

Útok: 25

Obrana: 30

Poškození: 40-50

Body zdraví: 230

Rychlost: 5

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 

 Lávový drak

Lávoví draci se skutečně rodí přímo z roztaveného kamene, který na jejich těle časem ztvrdne a vytvoří velmi pevné šupiny. V žilách jim však koluje žhavá, velmi žhavá krev.

Schopnosti:

Ohnivý dech, lávový štít, elementál, imunní vůči ohni.

Atributy:

Útok: 35

Obrana: 40

Poškození: 40-50

Body zdraví: 280

Rychlost: 5

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum