Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

H5: Hammers of Fate >> Hrdinové

 

Wulfstan

Wulfstan patří k trpasličímu klanu Zimního větru. Je silný a otužilý, neboť vyrůstal v drsném podnebí trpasličích hor (jen málo jeho příbuzných opouští svá podzemní města). Na svých cestách se spřátelil i s lidmi z jiných národů, takže ho někteří z jeho konzervativnějších druhů považují za "poněkud divného". Svou nevybíravou mluvou a nediplomatickými názory často přivádí do rozpaků i samotného krále. Ten ho nakonec víceméně odklidil až na hranice své říše, kde Wulfstan velí jedné důležité tvrzi.

 


Specializace:
 Hraniční hlídka
Hrdina získá bonus k obraně (+1 k obraně za každé dvě hrdinovy úrovně), bojuje-li více než den cesty od vlastního města.

 

Rolf

Pokud se Rolf pohybuje na královském dvoře, je ve svém živlu. Je prvotřídním dvořanem a poměrně slušným, i když nijak skvělým, bojovníkem. Patří k důležitým členům klanu, ale příliš se zabral do politiky, než aby bral ohled na nějaké vnější okolnosti. Řečeno bez obalu, Rolf se chce stát králem. Na to však musí prokázat svou cenu všem šesti klanům, které budou volit Tolgharova nástupce. Nebude to lehký úkol, ale když je jeho nebezpečně schopný bratr Wulfstan kdesi daleko, mohly by mu jeho plány vyjít..

Specializace:
 Zlato v hrdle
Zvyšuje pravděpodobnost, že se k tomuto hrdinovi připojí neutrální jednotky. Navíc hrdina získává z vyhraných bojů zlato a další suroviny.
 

Král Tolghar

Král Tolghar je v jádru dobrý muž, ale již dlouho žije v neustálém strachu. Bojí se, že není dost dobrý pro svůj lid. Bojí se, že nemá dost čisté srdce, aby na něj mohl jeho bůh milostivě shlížet. Bojí se, že by mohl učinit špatné rozhodnutí. Bojí se, že jednoho krásného dne i jeho zasáhne chaos, který zachvátil všechny okolní země. Není proto příliš s podivem, že ho jeho rádci snadno obalamutí. Ostatní trpaslíci na jeho obavy často hrají jako na "bhak-zad", což jsou jakési trpasličí varhany, které však místo měchů pohání horký vzduch z lávových trhlin.

Specializace:
 Král Kamenných síní
Všechny jednotky v hrdinově armádě získají stálý efekt runy omráčení (obnovuje se na začátku kola jednotky).
 

Ebba

Ebba bezpochyby patří mezi největší trpasličí hrdinky. Jako malé dítě ji vychovali medvědi, kteří ji také přinesli mezi její příbuzné. Když ji poprvé spatřili, jen málokdo si všiml, že ta malá a zuřivá bytůstka je vlastně trpaslice. Ebba si však brzy získala slávu i jinak než svou věrností a oddaností drsným medvědím válečníkům.

Specializace:
 Medvědí jezdec
Specializuje se na medvědí jezdce. Jezdci na medvědu a jezdci na černém medvědu v hrdinově armádě získají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počínaje první.
 

Brand

Tento nerudný a samotářský vojevůdce si svou tvář vždy zakrývá červenou látkou. V mládí prý totiž neobratně experimentoval s runami, které ho šeredně popálily. To mu však nezabránilo v jejich dalším studiu. Svým zápalem a bohabojností si nakonec získal přízeň a požehnání samotného ohnivého draka Arkatha, který mu v runové magii propůjčil nadpřirozené schopnosti.

Specializace:
 Runový umělec
Šance na úspěch kouzla precizní runa je zvýšena o 20 % a o další +1 % za každou úroveň.
 

Erling

Ochočená bílá sova Trolinga, která mírumilovně dřímá na Erlingově rameni, doprovázela svého pána i na dlouhé výpravě do ledových krajů. Na otázky, co v tak vzdálených končinách dělal, odpovídá jen tajuplným úsměvem. Stejně jako jeho sova se i Erling v těchto zemích naučil runové magii a trpaslíci se jen marně dohadují, kde vlastně byl a s kým se tam setkal.

Specializace:
 Strážce plamene
Specializuje se na kněží. Runoví kněží a patriarchové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počínaje první.
 

Helmar

Helmar vstoupil do armády jako bojový runový kněz. Svou zbožností, prostotou, asketismem a fanatickou nenávistí k nepřátelům si rychle získal úctu svých druhů. Jeho nadřízení si schopného kněze brzy všimli a začali mu svěřovat velení menších jednotek. Vojáci, které vedl do bitvy, vždy zuřivě bojovali, jako by se jeho zápal přenesl i na ně. Nyní je Helmar uznávaným vojevůdcem, jehož jednotky prosluly svou zuřivostí a nemilosrdností.

Specializace:
 Posvátné kladivo
Pokaždé, když hrdina sešle na přátelskou jednotku kouzlo magie světla, existuje šance, že se na ní sešle zároveň i kouzlo spravedlivá moc.
 

Inga

Tato dcera slavných kameníků se nějak nevyvedla. Namísto tesání do kamene totiž tvrdila, že mu dokáže "naslouchat". V mládí trávila spoustu času s runovými knězi a studovala tajuplné písně, které zaslechla ve skále, již podle svých zabedněných příbuzných měla otesávat. Protože však v tom zvláštním tichém šepotu zněla slova samotného Arkatha, stala se nakonec skvělou velitelkou runových kněží.

Specializace:
 Mistr run
Při každém přestupu na novou úroveň se může hrdina spontánně naučit o jedno runové kouzlo více.
 

Ingvar

Za války pod horou musel Ingvar bránit průsmyk Ledového klíče. Byla to lítá řež, kterou přežily sotva tři stovky obránců, většinou právě z jeho jednotky. Od té doby se tento vojevůdce řadí mezi nejlepší velitele Kamenných síní. Zvláště prostí obránci ho ve všech bitvách věrně podporují.

Specializace:
 Ochránce
Specializuje se na obránce. Obránci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě úrovně a +1 k životům za každých pět úrovní hrdiny.
 

Karli

Karli strávil spoustu let v podzemních kovárnách. Studoval prastaré formule a experimentoval s různými slitinami a přísadami, aby mohl vyrábět ty nejlepší zbraně. Není proto divu, že válečníci, kterým velí, mají takřka dokonalé zbraně, jež jim na bojišti skýtají značné výhody.

Specializace:
 Ostrá čepel
Specializuje se na kopiníky a záškodníky. Kopiníci a záškodníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počínaje první.
 

Svea

Svea vyrůstala ve městech Stříbrného spolku, kde patřila k malému vyslanectví, které trpaslíci v zemích čarodějů měli. Avšak zatímco její druhové životem v cizí zemi trpěli a volný čas většinou trávili stýskáním po domově, Svea studovala všechny taje magických umění. Její snažení se vyplatilo a jako jedna z mála příslušnic trpasličího národa se stala mistryní magie blesků.

Specializace:
 Vyvolávač bouří
Nepřátelé nemohou odolat hrdinovým bleskovým útokům (imunity a magická odolnost stále platí).
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum