Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Informace >> Kouzla >> Magie světla

 
LEVEL I
   
Divine Strength (Božská síla)

POPIS:

Umožní dané jednotce způsobit v boji větší škody. Doba trvání závisí na hrdinově síle kouzel.

 

CENA: 4

   
Haste (Zrychlení)

POPIS:

Způsobuje, že se vybraná přátelská jednotka uplatní v boji častěji.

 

CENA: 4

   
LEVEL II
   
Cleansing (Očišta)

POPIS:

Snímá účinky příznivých kouzel z nepřátelských jednotek a účinky negativních kouzel z přátelských jednotek. Úspěšnost odekletí závisí na úrovni sesilatele kouzla; není tedy pravděpodobné, že kouzelník na nízké úrovni zruší účinky kouzla seslaného mágem vysoké úrovně.

 

CENA: 10

   
Endurance (Výdrž)

POPIS:

Zvyšuje obrannou sílu vybrané přátelské jednotky. Doba trvání závisí na síle kouzel.

 

CENA: 6

   
LEVEL III
   
Righteous Might (Spravedlivá moc)

POPIS:

Postiženou jednotku zachvátí zuřivost a touha po krvi; získává bonus na útok.

 

CENA: 6

   
Deflect Missile (Odklon střel)

POPIS:

Učiní vybranou přátelskou jednotku odolnější vůči útoku na dálku.

 

CENA: 6

   
LEVEL IV
   
Magical Immunity (Magická imunita)

POPIS:

Ruší působení pozitivních i negativních magických efektů na danou skupinu jednotek a chrání ji proti účinkům dalších kouzel. Dá se seslat pouze na vlastní skupinu.

 

CENA: 7

   
Teleportation (Teleportace)

POPIS:

Teleportuje hrdinu s celou jeho armádou na jiné místo na mapě.

 

CENA: 8

   
LEVEL V
   
Resurrection (Vzkříšení)

POPIS:

Oživí jednotky v cílové přátelské skupině.

 

CENA: 15

   
Word of Light (Slovo světla)

POPIS:

Způsobuje poškození svatou silou všem nemrtvým a pekelným jednotkám na bojišti.

 

CENA: 11

   
 
Copyright © 2005 - 2020 Heroes Centrum