Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Informace >> Hrdinové >> Sylvan

 
Findan
Víc básník a diplomat chutí a tréningem než bojovník, Findan je méně zručný v bojech s mečem v úzkých prostorech než mnoho jeho bratrů. Většinou zasazuje své údery rychle, tvrdě a z dálky. Jeho oblíbenou taktikou je nejdřív oslabit nepřátele s deštěm dobře mířených šípů.
Specializace:
Bouře šípů
Bombarduje nepřítele šípy na začátku každé bitvy, celkové škody závisí na hrdinově úrovni.
   
Alaron
Všichni Elfi uctívají ideál Harmonie, Alaron to dělal do té míry, že viděl své nepřátele jako potřebné a cenné. Zatímco to může být dobrá filozofie v obrovské míře, způsobuje to veliké těžkosti, když má vůdce vojáků sklon nepřátelům odpustit a nechat je žít. Vědom politické nutnosti zničení ostatních na ochranu vlastního světa, Alaron se i tak vyhýbá těmto momentům kdykoliv je to možné.
Specializace:
Elfská fúrie
Tančník čepelí, Tanečník války, Lovec, Mistr lovec, Druid, Druidí stařešina získají schopnost Vzteklost.
   
Gilraen
Tvrdý a vysoce citlivý v otázce cti, Gilraen dlouho a tvrde studoval ve stylu Elfského šermu. Stal se známým mistrem mečů a je bezchybným učitelem umění Bojového tance. Jeho přesnost, disciplína a síla působí taktéž na jeho vojáky, když vede armádu do boje, bojovníci děkují za hodiny strávené tréninkem.
Specializace:
Mistr čepelí
Všichni Tanečníci čepelí a Tanečníci války v hrdinově armádě získají +1 k jejich útoku a obraně za každé dvě úrovně hrdiny počínajíc první úrovní.
   
Ylthin
Lovena skupinou Temných Elfských otrokářů v mladosti, Ylthin byla zachráněna jednorožcem od toho příšerné osudu. Od té doby uctívala tyto záhadné obyvatele lesů a rozhodla se oddat svůj život práci s nimi. Nikdo jim nerozumí víc nežli Ylthin a její znalost jí v boji umožňuje využít rychlost a sílu jednorožce tím nejúčinnejším způsobem.
Specializace:
Služka jednorožců
Všichni Jednorožci a Stříbrní jednorožci v hrdinově armádě získají +1 k jejich útoku a obraně za každé dvě úrovně hrdiny počínajíc první úrovní.
   
Anwen
Anwen brání lesy a jejich flóru a faunu s pozoruhodnou horlivostí podle Elfských zvyků. Sama utekla do Irollských lesů, kde se hluboce o ně stará a stala se jejich uznaným ochráncem. Běda nepřítely, který by poškodil les nebo toho, kdo ho ochraňuje -- když je Anwen vyzvána do boje s bohyní Sylannou, bojuje na její straně a její hněv padá jako bouře na ty, kteří by poranily ty, které miluje.
Specializace:
Sylannin meč
Všechny jednotky Sylvanu pod hrdinovým vedením způsobí o 2% více škod oblíbeným nepřátelům za každou úroveň hrdiny.
   
Dirael
Vznášjící se vosy, kroužící sršni, zaneprázdněné včely -- z dětství Dirael našla tento malý, krásný, létající hmyz a fascinována vzácným bzučením. Byla do nich tak zamilovaná, že se stala druidem, aby mohla lépe bádat a rozumět jejich tajemstvím. Nakonec reagovala na volání harmonie a jela do války a nyní slouží Sylanně přivoláváním davů jejích oblíbených potvůrek, které obtěžují nepřítele.
Specializace:
Královna rojů
Kouzlo Vosí roj je více účinější v závislosti na hrdinově úrovni.
   
Ossir
Ossir je zkušeným stopařem a zázrakem s lukem; pravděbodobnì nejlepší střelec v národu slavném pro jeho talenty v lukostřelbě. Respekt, který si dokáže udělat mu zajistil přirozený výběr, když král Alaron hledal důstojníky, ačkoli by Ossir raději dával přednost svým milovaným lesům. Všechny pochybnosti byly po první bitvě rozptýleny, nicméně jeho jednotky zřetelně těžily z jeho vedení.
Specializace:
Mistr lovu
Všichni Lovci a Mistři lovců v hrdinově armádě získají +1 k jejich útoku a obraně za každé dvě úrovně hrdiny počínajíc první úrovní.
   
Talanar
Talnar byl jedinný, který přežil brutální útok v Den ohnivých slz. Vidící stovky jeho příbuzných umírat, mladého válečníka naplnilo neukojitelným vztekem, který se vrací, když vídí jeho bratry padat v boji. Jeho horlivost po pomstě je tak ohromná, že to cítí i ti, kteří jsou blízko něho; větší ztráty utrpěly jeho jednotky, staly se divočejšími.
Specializace:
Elfská fúrie
Tančník čepelí, Tanečník války, Lovec, Mistr lovec, Druid, Druidí stařešina získají schopnost Vzteklost.
   
Vinrael
Vinrael má dvě vlastnosti, díky nimž je pro Elfy cenný - je neobvykle všímavý a viděl více hodin bojů než jakýkoliv jiný válečník Sylvanu. Jeho horlivé oči a jeho sokoli stále bloudí před, během a po bitvě a studují všechny základy jednotek, taktik a terénu. Analyzováním jak jeho vlastních, tak nepřátelských akcích se učí enormě od obou stran úspěchy i chyby.
Specializace:
Bojová otrlost
Všechny zkušenosti, které hrdina získá po boji, jsou navýšeny 2% za každou úroveň.
   
Wyngaal
Wyngaal začal svůj život jako průzkumník a lovec, ale hněv proti těm, kteří narušili harmonii Sylvanu ho změnili na válečníka. Silně spoléhá na znalosti z jeho ranných let, nicméně používá pasti, návnady a překvapení. Jakékoliv nepřátelské jednotky, které čelí Wyngaalovi a jeho síle, nemají šanci vyhrát, protože jeho hbitost a zkušenosti mu dávají obrovskou sílu.
Specializace:
Hbitý útočník
Jednotky v hrdinově armádě mají 2% bonus k jejich iniciativě na začátku boje.
   

 

Zdroj: oficiální stránky
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum