Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Informace >> Hrdinové >> Nekropolis

 
Giovanni
Giovanni kdysi býval hrabětem v Býčím vévodství, ale původem byl natolik vzdálený vládnoucímu rodu, že nemohl dosáhnout žádné důležité pozice. Proto začal svou moc hledat jinak a stejně jako jeho sestra Lucretia se i on začal věnovat nekromantským uměním. Nyní je z něj mocný pán upírů, který ovládá důležité území na hranicích Gryfí říše.
Specializace:
 Lovec duší
Pokaždé, kdy nepřátelští bojovníci padnou v bitvě, objeví se malá skupinka duchů, kteří tě poslouchají. Jejich počet závisí na hrdinově úrovni.
   
Nikolai
Životopis není k dispozici.
Specializace:
 Oživovač
Kouzlo oživení mrtvých má zvýšený účinek. Počet oživených jednotek je zvýšen o 1 za každých pět úrovní hrdiny, počítáno od první.
   
Lucretia
Tato bývalá hraběnka z Býčího vévodství projevila touhu po krvi i moci krátce poté, co ji na nekromantské scestí svedl samotný Sandro. Lucretia byla nadanou kurtizánou už za svého života, ale přijetí mezi upíry ji umožnilo cvičit se v umění svádění, podrážení a politikaření několik dalších století. Její schopnosti jí nakonec vynesly hodnost princezny nemrtvých. Je duchovní a (ne)morální vůdkyní ostatních upírů, kteří touží po napodobení jejích kousků.
Specializace:
Upíří princezna
Všichni upíři a páni upírů v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.
   
Naadir
Naadir opovrhuje světem živých ještě více než jeho nekromantští kolegové. Podle něj lze dokonalost nalézt pouze v duchu obnaženém od materiálních nečistot. Na bojišti mu jeho úžasná znalost duchovního světa umožňuje "zachytit" duše nepřátel a použít je jako posily vlastních řad. Netřeba zvlášť popisovat dopady na morálku nepřátel, kteří jsou donuceni bojovat s duchy svých padlých přátel.
Specializace:
Lovec duší
Pokaždé, kdy nepřátelští bojovníci padnou v bitvě, objeví se malá skupinka duchů, kteří tě poslouchají. Jejich počet závisí na hrdinově úrovni.
   
Raven
Raven přežila války, které oddělily nekromanty od jejich bývalých přátel, mágů ze Stříbrných měst, a viděla v nich na vlastní oči, jak zhoubné účinky mají kouzla na nemrtvé vojáky. Od té doby se věnovala hledání cest, jak oslabit nepřátelské čaroděje, narušit jejich útoky a zkrátit dobu působení jejich kouzel.
Specializace:
Požírač duší
Kouzlo prokletí nyní sníží nejen poškození, které postižená jednotka působí, také její zásobu many, a to o 1 bod za každé tři úrovně hrdiny, počítáno od první.
   
Zoltan
Zoltan patří mezi ty nemrtvé vůdce, kteří považují mágy za své úhlavní nepřátele. Aby je lépe poznal, studoval Zoltan do hloubky tajemnou magii Stříbrných měst. Ve výsledku tak dokáže spojit své vlastní nekromantské schopnosti s těmi tajemnými za jediným účelem: jakmile nepřítel jednou na bojišti použije určité kouzlo, zapomene jej až do doby, kdy Zoltan opustí bojiště.
Specializace:
Vysávač kouzel
Pokud nepřátelský hrdina sešle jakékoliv kouzlo, existuje šance, že jej až do konce bitvy nebude moci zopakovat. Tato pravděpodobnost roste spolu s novými úrovněmi hrdiny. Čím vyšší je kruh kouzla, tím je menší šance na jeho zablokování.
   
Markal
Markal pilně nastudoval vše, co o nekromancii nastudovat šlo, a dosáhl nejvyšších met, které lze mezi nekromanty dosáhnout, aniž by u toho jedinec musel zemřít. Markal býval dvorním astrologem a oblíbeným rádcem gryfí královny Fiony a přímo v srdci Svaté říše vybudoval silnou (ale tajnou) síť uctívačů smrti. Nicméně duchovní vůdci Církve světla si jeho hanebných činů povšimli a jakmile Fiona skonala, vyhnali jejího chráněnce na samotný okraj Říše.
Markal si uvědomuje, že jakmile přijme polibek pavoučí bohyně, nebude se moci dále volně pohybovat po Ashanu, takže raději dále plní Hereshovy úkoly pomocí diplomacie a samozřejmě podvodů. 
Specializace:
 Vládce mrtvých
Všechny neutrální nemrtvé jednotky se připojí k hrdinově armádě. Počet, který se do armády přidá, je 50% původního počtu +2% za každou hrdinovu úroveň
   
Deirdre
DDeirdre byla přespříliš fanatickou inkvizitorkou Církve světla ve Svaté gryfí říši a mnoho let strávila pronásledováním démonických kultistů ve Svobodných městech na východě. Na okraji území Říše "očišťovala" stejným způsobem nevinné  i zločince, žel její morální pochybení i tak umožnilo rozšíření korupce. Nakonec byla svými nepřáteli umučena k smrti. Nicméně její duše nenašla pokoje, neboť ji vyvolal nekromant toužící po jejím umění získávat od živých bytostí informace. Přesvědčil ji, aby se k němu přidala na soukromou trestnou výpravu. Nelze pochybovat o tom, že nikdo neslyšel více výkřiků bolesti než Deirdre.
Specializace:
Bánší
Účinnost schopnosti kvílení bánší se s novými úrovněmi hrdiny zvyšuje.
   
Kaspar
Kaspar býval slavným doktorem a léčitelem, který dokázal vyléčit i ta nejhorší zranění. Kaspar se zavrtával do tajemství života a smrti stále hlouběji, až provedl vcelku nebezpečný experiment, který nevyšel... a přenesl jej do království mrtvých. I když teď stojí v čele nemrtvých armád, stále má znalosti o anatomii a léčení jako nikdo jiný.
Specializace:
Balzamovač
Stan první pomoci vyléčí za každou úroveň hrdiny o 5 bodů života více. Poškození, které působí morový stan, je také vyšší.
   
Orson
Orsonovi poněkud chybí charisma a přirozená autorita. Brzy přišel na to, že není příliš schopným vůdcem vojáků, kteří dokáží samostatně myslet. Aby se Orson vyhnul tomu, že někdo bude jeho rozkazy zpochybňovat nebo je nesplní, strávil několik let tvorbou dokonale poslušných zombií. Nemrtvý generál razí myšlenku, že "vše nad krkem je zbytečné".
Specializace:
Pán zombií
Všechny zombie a morové zombie v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.
   
Vladimir
Vladimir se domnívá, že živí vojáci ve většině případů své nemrtvé protějšky vymanévrují a přechytračí. Proto se soustředí na vybudování obrovských armád a jemnými útoky se vůbec nezabývá. Specializuje se tudíž na výcvik hord nemrtvých bez mozku, kteří své protivníky převálcují naprostou početní převahou.
Specializace:
Oživovač
Kouzlo oživení mrtvých má zvýšený účinek. Počet oživených jednotek je zvýšen o 1 za každých pět úrovní hrdiny, počítáno od první.
   

 

Zdroj: oficiální stránky
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum