Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Informace >> Hrdinové >> Lidé

 

Isabela

Isabela strávila své dětství v odloučení, obklopena chůvami a sluhy, neboť byla ve vládnoucí rodině Greyhoundského vévodství jedináčkem. S vypuknutím války cítí mladá královna potřebu přijít Říši na pomoc. Isabela při cestě za splněním svých cílů bez váhání využívá toho, co je jí vlastní - bohatství a vznešenost.


Specializace:
Lenní pán
Hrdina se podílí na denním příjmu království 250 zlatými denně. Při nákupu vojáků ve městech azylu pak dostává slevu ve výši 2 %.
   

Godrik

Godrik je právem považován za vzorného rytíře a propagátora ryzích rytířských ideálů. Godrik si získává respekt všude, kde se objeví, neboť vyžaduje nejvyšší odvahu a oddanost jak od sebe, tak od svých podřízených. Vojáci pod jeho praporem mu bezmezně důvěřují, jelikož ví o jeho hrdinských činech a o tom, že je s Elrathem zadobře. Proto je jeho samotná přítomnost na bojišti pro některé zárukou vítězství.
Specializace:
Vzorný rytíř
Účinek kouzla požehnání se s novými úrovněmi hrdiny zvyšuje. Nároky na manu jsou u kouzel magie světla sníženy o 1.
   

Freyda

Freyda razí heslo “Udeř jako blesk”. Za svých studentských let na Královské vojenské univerzitě často překvapovala své instruktory odvážnými řešeními taktických situací založenými na rychlých pochodech, lstivých útocích a geniálních obchvatech. Freyda se v koutku duše nemůže nikdy dočkat další bitvy, jen aby si mohla vyzkoušet nějaký svůj oblíbený taktický trik. Říká se o ní, že svou hodnost získala díky tomu, že je Godrikovou dcerou, ale série vítězství a příkladné vedení jednotek umlčelo i ty nejcyničtější kritiky.
Specializace:
Větrný jezdec
Účinek spěchu je zvýšen o 1% za každou hrdinovu úroveň.
   

Maeve

Maeve je vynikající a tvrdou panovnicí, která se zoufale snaží dostat svou říši řítící se do záhuby ven ze sestupné spirály. Maeve se při snaze o záchranu tříštící se Sokolí říše a současných bojích s armádou démonů může spolehnout pouze na svou oddanost ideálům rytířství a na neochvějnou víru v Draka světla.
Specializace:
Větrný jezdec
Účinek spěchu je zvýšen o 1% za každou hrdinovu úroveň.
   

Dougal

Dougal o síle Gryfí říše, stejně jako jeho spolubojovníci, ani v nejmenším nepochybuje. Jeho věrnost je ale ještě posílena koňskou dávkou pragmatismu. Věří totiž, že nejlepší nepřítel je ten, který padne ještě dříve, než stihne ublížit vojákům Gryfí říše. Dougal se proto mnoho let věnoval výcviku a výbavě svých lučištníků. Ti se mu za to odměňují vírou, že dokud má Dougal velení, nemůže se jim nic stát.
Specializace:
Velitel lučištníků
Všichni lukostřelci a kušníci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.
   

Ellaine

Ellaine hrdě sloužila v královské armádě za války zapomnění. Po jejím skončení se vrátila ke správě statků svého rodu jako moudrá, soucitná a spravedlivá šlechtična. Přestože její majetek byl zprvu v ubohém stavu, její píle přinesla ovoce: panství se rozrůstalo a prosperovalo. Když se teď Ellaine vrátila zpátky na bojiště, vykonávají její rolníci na bojišti neobyčejně odvážné skutky, neboť nezapomněli na to, jak dobře se měli v časech míru pod její vládou.
Specializace:
Lidem milovaný
Všichni rolníci a branci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Každý rolník či branec v armádě také přinese do královské kasy 1 zlatý denně.
   

Irina

První, co ve svém životě Irina spatřila, byli gryfové; narodila se totiž do rodiny respektovaných gryfích chovatelů. Jak vyrůstala, poznala tyto nebezpečné a hrdé ptáky skrz naskrz. Když ji pak Říše povolala do války, zužitkovala v maximální míře své znalosti gryfů. Irina se tak vždy ujistí, že gryfové, se kterými vyráží do boje, jsou v tom nejlepším stavu a dokáží rychle vykonat veškeré příkazy.
Specializace:
Cvičitel gryfů
Všichni gryfové a královští gryfové v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první. Gryfové získávají schopnost střemhlavého útoku.
   

Klaus

Klaus, jenž si prošel důkladným výcvikem, pochází z chudé šlechtické rodiny z jednoho zapadákova v Gryfí říši. Kdyby se na něj neusmálo štěstí, zůstal by prakticky neznámým. Do rukou se mu však náhodou dostal ztracený pergamen, který mu dovolil zúčastnit se nejtěžšího rytířského turnaje v Říši. Podařilo se mu pak ohromit davy tím, že shodil ze sedla jedny z nejslavnějších rytířů země. Od toho dne jej veškeří jezdci za jeho činy hluboce uznávají.
Specializace:
Velitel kavalérie
Jezdci a paladinové v hrdinově armádě získávají s jeho novými úrovněmi další bonusy za útok z trysku. Hrdinova schopnost "odvetný útok" je silnější.
   

Laszlo

Laszlo je neurozeného původu, a když si klestil cestu vzhůru, byl nucen prožít mnohá utrpení, což jej v jeho pevném a takřka zoufalém odhodlání dále posílilo. Jeho srdce ale zahořklo. Do nepřátelských řad seká zuřivě jako přírodní živel, je proto pokryt jizvami a platí za tvrdého a nelítostného. Své pěšáky hrdě nazývá "králové bojiště". Těm nezbývá, než svého velitele poslechnout na slovo. V boji pak - často nedobrovolně - prokazují neuvěřitelnou odvahu.
Specializace:
Velitel pěšáků
Všechna pážata a pěšáci v hrdinově armádě získávají +1 k útoku a obraně za každé dvě hrdinovy úrovně, počítáno od první.
   

Rutger

Předtím, než byl Rutger povolán do služby Gryfí říše ve Vlčím vévodství, znali ho lidé spíše jako povaleče, tuláka a cestovatele. Rutger dokáže urychlit přesuny svých vojáků tím, že odhalí každou skrytou stezku či zkratku, což se naučil za svých bezstarostných let. Čím dříve válka skončí, tím spíše se může zase vrátit na cesty, které jej očividně pořád lákají ze všeho nejvíc.
Specializace:
Hledač cest
Pohybové body hrdiny jsou zvýšeny o 1% za každou jeho úroveň.
   

Vittorio

Vittorio pamatuje mnoho bojů s bouřlivými Svobodnými městy na jihovýchodní hranici Gryfí říše a jako takový je expertem v umění obléhání. Celá léta strávil zdokonalováním stavby a použití obléhacích strojů, neboť pevně věřil, že vylepšení bitevních technologií zachrání bezpočet gryfích životů. Posádky, které poprvé jeho výtvory testují, mohou zažít nejednu horkou chvilku, přesto se má však všeobecně za to, že se jeho strojům nic nevyrovná.
Specializace:
Kostruktér obléhacích strojů
Za každou úroveň hrdiny získají balisty +1 k útoku. Šance na zásah se u katapultů zvyšuje o 2% s každou úrovní hrdiny.
   
 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum