Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Hrady >> Sylvan >> Historie hradu

 

Sylvan

"My tančíme do rytmu světa"

 

- Také známi jako: Lesní elfové

- Používané barvy: zelená a hnědá

- Uctívání: Sylanna, Dračice země, Velká matka přírody

- Hlavní filozofie: "Žij a nech žít... v harmonii"

- Země / Království: Irollan, Bludiště lesa

- Hlavní město: Shataqua "Nová zeleň"

- Hlavní symboly: List stromu, Pírko, "triskelská" runa

- Popis:

Rychlí jako vítr, půvabní jako řeka, silní jako vodopád, moudří jako dub... v jednotě s přírodou... Sylvani jsou půvabné a trpělivé duše, které žijí v těsné harmonii se zemí. Nedůvěřují strojům a městům, udržují si své dávné způsoby. Jen zřídka se spojují s jinými. Sylvanská společnost je postavena okolo několika lidí žijících v symbiotickém vztahu, což dělá ze Sylvanů velice celistvý národ.
Spolu s Elfy (Druidy, Lovci, Válečníky) žijí divoké legendární bytosti (Vlci, Jednorožci, Stromy) a Víly (Víly, Bludičky).

 

 

Stručná historie:

 

Začátky

 

Asha, prvotvořitelka a dračice řádu, tvoří svět, dávaje mu formu a smysl. Pak nechává zrodit Draky živlů, kteří jsou předurčeni k tomu, aby vedli a vládli jejímu stvoření. Smrtelné rasy jsou stvořeny jakožto "služebníci bohů" a umístěny na povrch světa. Každá si zvolí svůj dar a svého patrona. Tiší a dumající elfové si volí Sylannu, Dračici země.

 

Války starších - Andělé vyhlašují křížovou výpravu na Facelesse. Ničivost je ohromná a starší rasy děsivě trpí. Mladší elfí civilizace a království jsou zničeny. Provotvůrčí Draci se stávají mýty a postupně jsou zapomenuti. Pouze živelní Draci jsou vzýváni věřícími.

 

Moderní doba

 

28-40 YSD: Válka ohně, první velký vpád démonů

Do Válek Ohně je toho o elfech známo velmi málo. Avšak byli to oni, kdo jako první povolal ostatní rasy, aby bojovaly proti démonickým armádám. Mnoho velkých generálu oné války byli elfové. Byli to právě elfové, kdo držel řady proti poslednímu démonickému výpadu, zatím co Sedmý drak připravoval své poslední kouzlo. Ne, že by si to lidé dnes pamatovali...

 

50-260 YSD: Roky léčení - Stvoření Irollanu, Obnova po Válce Ohně a relativně harmonické soužití ras

Velké pásy elfího lesa byly démony vypáleny, jizvíce zemi a otravujíce vody. Po skončení boje se elfové navrátili do svých raněných krajů a strávili Roky léčení tím, že je obnovovali. Sadili nové porosty, čistili vody a odstraňovali i tu nejmenší skvrnu zanechanou démony. Tak bylo vytvořeno nové Elfí království - Irollan.

 

528 YSD: Tuidhananin úspěch

S hlavou poblouzněnou skupinou pochlebovačů se Arniel, třetí elfí král, rozhodl, že elfí moc je příliš rozptýlená a způsob volení Nejvyššího Krále moc náhodný. Místo toho je nutná centralizovaná vláda s následnickou monarchií. Zatímco mnozí tiše nesouhlasili, jediná Tuidhana, královna malé země na hranicích s Falconským císařstvím, se rozhodla jednat a vyhlásila nezávislost.

 

540 YSD: Válka trpkého popelu - Vynik temných elfů

Rytíři Svatého Falconského Císařství uviděli příležitost a v plné zbroji přišli na Tuidhaniny hranice. Ta požádala Armiela o pomoc, ale její posel byl vyhoštěn ze dvora Nejvyššího Krále nevyslyšen.

 

"Když chce sama stát, ať si sama bojuje" zněla Arnielova odpověď. Lidé obsadili téměř celé Tuidhanino území, než něco podnikla.

 

Teď, když byla Tuidhana dostatečně zahanbena (alespoň si to tak všichni mysleli), vedl Arniel své síly k hranicím a proti lidským armádám v takzvané Válce Popelu. Ani jedna ze stran nijak nebrala ohled na elfy, o jejichž zem bojovaly.

 

V zoufalé snaze ochránit svůj lid se Tuidhana obrátila na jiné spojence. Když byly její země spáleny a její poddaní zabiti, uzavřela pakt s jedním s přeživších Faceless, o kterých ze říkalo, že již dávno vymřeli. Pokud ona a její lid změní svou víru na víru v Malassu, Dračici temnoty, Faceless ji přislíbí pomoc, o kterou si žádá.

 

Tuidhana uskutečnila onu úmluvu a tím byly stvořeni Temní elfové z přeživších elfů jejího království. Jak elfové, tak lidé byli vyhnáni z okupovaného území a Tuidhana znovu získala svou nezávislost. Velmi křehký a nelehký mír byl uzavřen mezi Elfy a Temnými Elfy.

 

566 YSD: Dny ohnivých slz - Tuidhanina smrt

Ohromný oheň zachvacuje hlavní město elfů. Nejvyšší Král Arniel umírá v plamenech s většinou svého dvora. Brythigga, svatá matka všech stromů, je též pohlcena plameny. Na zemi zůstala černá jizva, na které už nikdy nic neporoste. Ztráty jsou ničivé.

 

Temní elfové jsou obviněni z této pohromy a je jim nabídnuto Vaneilem, Arnielovým synem, vyhnanství nebo smrt. Většina si vybírá vyhnanství, zbytek je štván a zabíjen bez sebemenšího slitování. Tuidhana zůstává ve svých zemích a je také zabita.

 

Místo, kde stávala Brathigga, bylo vyškrtnuto ze všech map a dodnes tam žádný elf nepřišel. Byl zvolen nový Mateřský strom, ukryt hluboko v lesích a žádný elf o něm s cizinci nesměl mluvit.

 

585 YSD: Odhalení démonského podílu na Dni ohnivých slz

Dračí rytíři přinášejí elfům důkazy, že Brythaggin zločinný oheň byl založen démonským špehem. Vyslanci jsou vysláni z lesů k putujícím Temným Elfům, nabízejíce amnestii a vyzívajíce je, aby se vrátili domů. Nabídka je odmítnuta.

 

765 YSD: Danielova smrt

Po Vanielovi následuje král Alaron, jehož oči se odvrací od lesa. Pomalu znovu navazuje silnější kontakty s ostatními rasami. Alaron poskytuje pomoc Čarodějům ze Stříbrných měst v jejich válce proti nekromantům a zastrašuje zrádce, kteří by se chtěli přiblížit k elfím hranicím.

 

951 YSD: Páté Zatmění - Válka šedé aliance

Alaron vyvádí elfí armády z lesů, aby podpořili nebeské rytíře a Čaroděje ze Stříbrných měst v nešťastné šedé Alianci. Démonická horda je konečně poražena, ale za příšernou cenu pro alianci.

 

 

Autor překladu: DaveJame

Korektor: Czernovski

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum