Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Hrady >> Peklo >> Historie hradu

 

Peklo

"Dělej co se ti zlíbí"

 

- Používané barvy: černá a červená

- Uctívání: Urgash, Drak Chaosu

- Hlavní filozofie: "Síla je moc"; Dobývej, rabuj a znič slabé. Směj se když jsi zraněn nebo mučen, utápěj se v sobeckém potěšení, rozsévej anarchii a chaos, zkorumpuj ty správné.

- Země / Království: Sheog, Vězení ohně

- Hlavní město: Ur-Hekal, "Brána hořícího srdce"

- Hlavní symboly: Hexagram, Ouroboros (had kousající svůj vlastní ocas)

- Popis:

Běsnící bestie, které by spálily svět na popel, jen proto, aby viděly, jak hoří. Démoni jsou cizácký panteon nepřátelských příšer, které mají sklony dobýt Ashan. Naštěstí jsou uvězněni v pekle ("dimenzím vězení" vytvořeném v žhnoucím jádru planety) a nemohou ho na dlouho opustit na hmotný svět (povrch), pokud nejsou přivoláni kouzelníkem, nebo pokud neobsadí hmotné tělo. Na bitevním poli jsou pekelné jednotky proslavené pro svou nesmyslnou brutalitu a to jak v ohlodu magickém, tak i vojenském. Pekelné jednotky s chutí poběží do boje, zatím co magicky nadané bytosti zvrátí normální běh okolností povoláním posil nebo přivolání hněvu ohnivého živlu na své nepřátele. Pekelní hrdinové budou samozřejmě podporovat své jednotky, někdy tím, že sami zasáhnou do boje, ale většinou budou využívat své obrovské zásoby many na sesílání nespočetných a ničivých kouzel.

 

 

Stručná historie:

 

Začátky

 

28-40 YSD: Válka ohně, první velký vpád démonů

Velkolepý čaroděj Sar-Elam, známý jako "sedmý drak", se obětuje, aby ukončil válku a odrazil démonskou invazi. Sar-Elam a jeho následovníci uvězní démony, aby zabránili jejich návratu.

 

62 YSD: Rozkol sedmy

Rozkol mezi následovníky Sar-Elama, kteří se nemohli shodnout na nejlepším cestě, jak následovat cestu, kterou určil Sedmý drak. Sar-Antor zakládá Slepé bratry, společenství léčitelů, vidoucích a balzamovačů zasvěcených víře v Ashanu. Sar-Bando zakládá Dračí Rytíře, vojenský řád schopný jak tělem, tak myslí.

 

67 YSD: Proroctví Démona Mesiáše

Sar-Shazzar sděluje Proroctví Démona Mesiáše, které mimo jiné předpovídá, že napůl démoní hrdina jednoho dne rozmetá démoní vězení a vypustí krvavý chaos do světa.

 

104 YSD: Dračí rytíři se stávají tajným řádem

Na svém smrtelném loži Sar-Bando přikazuje Dračím rytířům, aby se stáhli z povrchu světa a zasvětili svou existenci k uchováni učení Sedmého draka a dávali pozor na démoní aktivity. Dračí rytíři již více nejsou známí, nebo viditelní světu.

 

330 YSD: první Zatmění - Válka krvavého měsíce - stvoření skřetů

Úplné zatmění měsíce způsobí ohromné protržení Démonského vězení. Vládci démonů si prorážejí cestu a plení všechny země. Armády se shromáždí, aby se jim postavili, ale jsou překvapeny a rychle přemoženy. Démoni jsou konečně poraženi, ale ze strašlivou cenu. Vládci démonů jsou odvoláni a přeživší démoni zavrhnuti zpět do jejich Pekelného vězení. Dračí rytíři se vynoří z úkrytu, aby opravili vězení, jak nejlépe umí, a pak znovu zmizeli.

 

564 YSD: druhé Zatmění - Povstání Démonského nejvyššího

Úplné zatmění měsíce. Tentokrát ho Slepí bratři předpověděli a Aliance, s podporou Dračích rytířů, rychle reaguje. Jen malé skupince démonu se podaří uprchnout do světa. Jména Vládců démonu, prvních Urgashovích dětí, již nejsou slyšena. Místo toho se objevuje jméno Mal-Beletha, nového a jediného nejvyššího mezi démony.

 

717 YSD: třetí Zatmění - Lov na draky

V průběhu krátkého zatmění měsíce uteče malá skupinka démonů do světa. Hledají a najdou skrytou pevnost Dračích rytířů a rozpoutají tajnou, krvavou válku. Výsledek tohoto konfliktu je zaznamenán neznámo kde.

 

Moderní doba

 

843 YSD: čtvrté Zatmění - Poslední let Falconů

Démoni napadají hlavní město Falconského Císařství a masakrují královské sídlo. Jakmile jsou démoni zahnáni proti údernou silou, ostatní vznešené rody se snaží získat trůn. Duje Ivan Gryfský získává zakrvácenou korunu. Císařství je přejmenováno na "Svaté Gryfí císařství".

 

969 YSD: páté Zatmění - Válka královny Isabely

Zatmění nepředpovězené žádným kalendářem strhne Slepé bratry v paniku. Démoni se vynoří v síle a pochodují na Nebeské hlavní město.

 

Tato válka bude známa jako válka Královny Isabely a bude tématem kampaně v Heroes V.

 

 

Autor překladu: DaveJame

Korektor: Czernovski

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum