Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Hrady >> Nekropolis >> Historie hradu

 

Nekropolis

"Život je změna, chaos, špína a utrpení. Smrt je mír, řád a věčná krása."

 

- Používané barvy: černá a toxicky zelená

- Uctívání: Nekromanti věří v Prvotvořitele, Draka Řádu, ale převrácenou, ničivou formou

- Hlavní filozofie: "Objasni Prázdnotu" Morbidní fascinace smrtí a fanatická oddanost jejím příčinám.

- Země / Království: Žádné (jsou skrytou společností ukrývající se v řadách Nebe a Akademie)

- Hlavní město: Žádné (z neznámého důvodu)

- Hlavní symboly: Pavoučí matka

- Popis:

Nekromanti jsou odštěpek Čarodějů. Studují magii smrti, aby se stali věčnými. Můžou ovládat duše skonalých (duchy) nebo pozvednout mrtvé z hrobů (kostry, zombie). Nekromanti věří, že potěšení je smyslové (spojené s našimi pěti smysly) a že každé potěšení vede k utrpení (cítit se špatně kvůli přejedení, zármutek kvůli smrti někoho blízkého, atd..) Řešení je obejmout smrt, což je perfekce skrze ztrátu smyslů. Nekromanti věří ve věčný, neměnný, neutrální život, je to lepší, než žít mírný život s omezeními. Vysoko postavení nekromanti se stávají upíry: věčně krásnými, mladými a mocnými, ale chladní a bezcitní jako alabastrová socha.

 

Na bojišti jsou jednotky nekromantů obvykle slabší než jejich protivníci. Ale jejich ceny jsou nižší, jelikož jsou vázáni na materiální zdroje důležité pro jejich rozvoj. Takže jejich snahy směřují k získání početní převahy. Ale nekromanti vyrovnávají svou relativní slabost jinými schopnostmi. Všechny jednotky jsou "Nemrtvé" a nejsou tedy ovlivněny morálkou: je jim to jedno, nemůžete je motivovat vidinou vítězství a nemají strach ze smrti. Na mysl působící efekty a jedy na ně též nepůsobí (nemají jak tělo, tak mysl). K tomu všemu budou vysávat život ze svých nepřátel nebo zůstanou netknuty nemagickými útoky.

 

 

Stručná historie:

 

Začátky

 

62 YSD: Rozkol sedmy

Rozkol mezi následovníky Sar-Elama, kteří se nemohli shodnout na nejlepší cestě, jak následovat cestu, kterou určil Sedmý drak. Sar-Antor zakládá Slepé bratry, společenství léčitelů, vidoucích a balzamovačů zasvěcených víře v Ashnu. Sar-Bando zakládá Dračí Rytíře, vojenský řád schopný jak tělem, tak myslí.
Jiní následovníci vedení Sar-Shazzar, tím nejobdařenějším z nich všech, se zasloužili o exodus čarodějů a v mysli jim podobným lidem a o založení Sedmi Měst (prvního království magie) v jižních pouštích.

 

74 YSD: Záhadná smrt Sar-Shazzara

Sar-Shazzar zemřel ve spánku. Když se pokoušeli přenést jeho tělo do nekropole pro balzamaci a pohřeb, rozpadlo se v prach.

 

461 YSD: Objevení Nekromancie

Belketh, následovník Sar-Shazzara, objevil cestu nekromancie. Nekromantické pokusy se začínají objevovat v Sedmi Městech.

 

610-660 YSD: Vzestup Nekromancie

Nekromantická přítomnost roste až se stávají mocnou politickou silou v Sedmi Městech.

 

Moderní doba

 

751-770 YSD: Pogrom proti nekromantům - Občanská válka v Sedmy Městech

Závist k moci, kterou si nekromanti drželi, podnítila čaroděje Sedmi Měst k hromadné cílené persekuci v podobě zabavování soukromého majetku, vyhnanství a veřejných poprav.
Rozpoutá se dlouhá a strašlivá občanská válka. Prastará města jsou zničena a většina země zůstává neobyvatelná.

 

771 YSD: Založení stříbrné Ligy

Přeživší se Sedmi Měst vytvářejí Stříbrnou Ligu (Druhé království magie) zemí na jihu. Nekromanti utíkají na východ do strašidelného údolí Heresh.

 

813-822: Válka zlomené hole

Nekromanti se pokoušejí rozdrtit nově vzniklou Stříbrnou Ligu, ale čarodějové získávají převahu a vnikají do Hereshe. Nekromanti jsou poraženi a jejich království je roztříštěno.

 

 

Autor překladu: DaveJame

Korektor: Czernovski

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum