Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Hrady >> Lidé >> Historie hradu

 

Lidé

"Za Čest, Řád a Povinnost"

 

- Také známi jako: Rytíři Světla

- Používané barvy: světle modrá, bílá a zlatá

- Uctívání: Elrath, Drak Světla a jeho první služebníci - Andělé

- Hlavní filozofie: " Zákon a Řád" spíše než "Dobro a Slitování"

- Země / Království: Svatá Gryfí Říše

- Hlavní město: Talonguard

- Hlavní symboly: "Svaté Slunce", Gryf

- Popis:

Feudální Svatá Říše, nejsilnější říše Ashanu, je královstvím středověkých rytířů a mnichů s běžným přístupem k "Světlé / Životodárné" Magii a "Andělským" elitním jednotkám. Říše si jako symbol vybrala Gryfa. Ochočení gryfové jsou používáni šlechtou jako "létající spřežení" a občas jako koně. Na bojišti jsou Lidské jednotky extrémně odolné, spoléhajíce se více na mocnou sílu krutých jednotek než na jemné umění magie. Hrdinové Lidského hradu získávají dovednosti a schopnosti k podpoření hurikánu oceli a zuřivosti, se kterou spěchají na nepřátelské oddíly.

 

 

Stručná historie:

 

Začátky

 

3 YSD: Zrození Sokolí Říše

Sokol Veliký sjednotil lidská království (počáteční říše, která se jednoho dne stane Nebem). Proroctví říká, že Sokolova linie vydrží stejně dlouho jako sám svět.

 

328-40 YSD: Války Ohně - První velký výpad démonů

Většina andělů zahynula během těchto válek. Ti, kteří přežili, vzali uprchlíky do Sokolí Říše, která se stále víc otáčela pryč od Draka Vzduchu - Sylatha a přikláněla se k Drakovi Světla.

 

48 YSD: Sokolí Říše se stává "Svatou" Sokolí Říší - Zakládají se Svobodná Města na Východě

Císař Brian Sokol získává absolutní moc nad Kostelem Draka Světla. Lidské království je přejmenováno na "Svatou Sokolí Říši". Neshody rostou mezi mnohými občany, kteří mají vztek, že musí opustit svoji víru v Sylatha. Mnoho z nich opouští území říše a zakládají Svobodná Města na Východě.

 

Moderní doba

 

843 YSD: čtvrté Zatmění - Sokolův Poslední Let

Démoni vtrhnou do hlavního města Sokolí říše a zmasakrují královský dům. Brzy jsou démoni znechuceni boji o různé ušlechtilé domy a rozhodují se získat trůn. Vévoda Ivan "Gryfský" získává krvavou korunu. Říše je přejmenována na "Svatou Gryfí Říši".

 

951 YSD: páté Zatmění - Válka Šedé Aliance

Armády démonů čelí spojeným silám jednotek Nebeských rytířů a dalších dvou stran. Císař Alexei "Gryfský" pronásleduje démony až do hlubokého podsvětí a je zabit. Jeho duše je zachráněna mystickým a legendárním rytířským městem známým jako Tieru a vrácena zpět v artefaktu nazvaném Srdce Gryfa. Alexejův šestiletý syn Nicolai nastupuje na říšský trůn.

 

969 YSD: šesté Zatmění - Válka královny Isabely

Zatmění nebylo předpovězeno v žádném z kalendářů a uvedlo říši do paniky. Démoni se vynořili ve velkých počtech a směřují směrem k hlavnímu městu Nebe.

 

Tato válka bude známa jako válka Královny Isabely a bude tématem kampaně v Heroes V.

 

 

Autor překladu: Paulie

Korekce: Czernovski

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum