Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Hrady >> Lidé

 

 

[ Budovy ] [ Hrdinové ] [ Jednotky ] [ Historie hradu ] [ Artworky ]

 

1. level
 Rolník

Rolníci jsou základní pěchotní jednotkou svaté Gryfí říše. I když jsou slabí a jen částečně vycvičení, jejich síla spočívá v množství. Rolníci jsou důležitým zdrojem příjmů svých pánů.

Schopnosti:

Daňoví poplatníci.

Atributy:

Útok: 1

Obrana: 1

Poškození: 1-1

Body zdraví: 3

Rychlost: 4

Iniciativa: 8

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 22/týdně

 

 Branec

Branci jsou základní jednotkou svaté Gryfí říše. Jsou relativně slabí a ne zrovna dobře vycvičení, ale jejich síla spočívá v množství. Tato jednotka se hodí pro ochromování nepřátel v boji zblízka.

Schopnosti:

Úder.

Atributy:

Útok: 1

Obrana: 1

Poškození: 1-2

Body zdraví: 6

Rychlost: 4

Iniciativa: 8

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 22/týdně

 

2. level
 Lukostřelec

Lukostřelci Gryfí říše mohou oslabit nepřátelské řady ještě před započetím boje zblízka, neboť vynikají v umění zasypat nepřátele sprškami šípů.

Schopnosti:

Střelecká jednotka, Rozptýlené střely.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 3

Poškození: 2-4

Body zdraví: 7

Rychlost: 4

Iniciativa: 9

Střely: 10

Mana: -

Přírůstek: 12/týdně

 

 Kušník

Kušníci hrají klíčovou roli při oslabování nepřátelských řad ještě před započetím boje zblízka. Jejich mocné kuše, do kterých se nabíjí masivní šípy, jsou smrtící zejména na kratší vzdálenosti.

Schopnosti:

Střelecká jednotka, Přesné střely.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 4

Poškození: 2-8

Body zdraví: 10

Rychlost: 4

Iniciativa: 8

Střely: 12

Mana: -

Přírůstek: 12/týdně

 

3. level
 Pěšák

Pěšáci jsou hlavní obrannou silou armád Gryfí říše. Mohou odrážet útoky nepřátel, zatímco jejich spolubojovníci soupeře obejdou a zničí.

Schopnosti:

Velký štít, Úder, Zuřivost.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 8

Poškození: 2-4

Body zdraví: 16

Rychlost: 4

Iniciativa: 8

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 10/týdně

 

 Panoš

Panoši jsou páteří každé armády Gryfí říše. Dokáží odrazit nepřátelské nájezdy, zatímco ostatní spojenci napadají nepřítele zezadu. Je těžké je porazit, jelikož jsou mistry v boji zblízka. Bránit se umí stejně dobře – svým štítem dokonce mohou chránit i okolní jednotky.

Schopnosti:

Velký štít, Úder, Zaštiťují spojence, Zuřivost.

Atributy:

Útok: 5

Obrana: 9

Poškození: 2-5

Body zdraví: 26

Rychlost: 4

Iniciativa: 8

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 10/týdně

 

4. level
 Gryf

Gryfové jsou nejrychlejšími bojovníky říše, která nese jejich jméno. Jsou skvělí při útocích, kdy nalétávají do řad nepřátel. Pokud jsou donuceni bojovat zblízka, jsou slabí, ale vždy se budou bránit do posledního dechu.

Schopnosti:

Létání, Velká jednotka, Neomezené opětování úderů, Imunita vůči slepotě.

Atributy:

Útok: 7

Obrana: 5

Poškození: 5-10

Body zdraví: 30

Rychlost: 7

Iniciativa: 15

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 5/týdně

 

Královský gryf

Královští gryfové jsou nejrychlejšími bojovníky Gryfí říše. Vynikají v bleskurychlých útocích, při kterých nalétávají do nepřátelských řad z nebes nad bojištěm.

Schopnosti:

Létání, Velká jednotka, Neomezené opětování úderů, Imunita vůči slepotě, Střemhlavý útok.

Atributy:

Útok: 9

Obrana: 8

Poškození: 5-15

Body zdraví: 35

Rychlost: 7

Iniciativa: 15

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 5/týdně

 

5. level
 Kněz

Kněží jsou v Gryfí říši strážci pravé víry. Bojují proti všem bezvěrcům i těm, kteří by mohli ohrozit Elrathovu církev. Do boje zblízka se nezapojují, ale sesílají na nepřátelské vojáky hněv svého božstva.

Schopnosti:

Střelecká jednotka, Bez postihu na boj zblízka.

Atributy:

Útok: 12

Obrana: 12

Poškození: 9-12

Body zdraví: 54

Rychlost: 5

Iniciativa: 10

Střely: 7

Mana: -

Přírůstek: 3/týdně

 

 Inkvizitor

Inkvizitoři jsou strážci pravé víry v Elratha, svatého draka světla. Jako takoví nezaváhají ani na okamžik a do boje proti bezvěrcům vyrážejí s obrovským nadšením. Inkvizitoři se nezapojují do boje zblízka, ale čas od času sešlou na nepřátelské vojáky Elrathovu zlobu a zároveň podpoří své vlastní řady nějakým kouzlem.

Schopnosti:

Střelecká jednotka, Bez postihu za vzdálenost, Kouzlí.

Atributy:

Útok: 16

Obrana: 16

Poškození: 9-12

Body zdraví: 80

Rychlost: 5

Iniciativa: 10

Střely: 7

Mana: 12

Přírůstek: 3/týdně

 

6. level
 Jezdec

Jezdci jsou útočnými vojáky svaté Gryfí říše. Chrání je silná plátová zbroj a nejlépe se jim daří, pokud mají k útoku dostatečně velký rozjezd.

Schopnosti:

Bodnutí z trysku, Velká jednotka.

Atributy:

Útok: 23

Obrana: 21

Poškození: 20-30

Body zdraví: 90

Rychlost: 7

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

 Paladin

Paladinové jsou nejmocnějšími strážci a elitními vojáky Gryfí říše. Jezdí na mocných válečných koních, oděni v těžké plátové zbroji. Nejlépe se jim daří, pokud se mohou k úderu na nepřítele pořádně rozjet. Kromě toho dokáží paladinové rušit nepřátelské kletby.

Schopnosti:

Bodnutí z trysku, Velká jednotka, Přikládání rukou.

Atributy:

Útok: 24

Obrana: 24

Poškození: 20-30

Body zdraví: 100

Rychlost: 8

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

7. level
 Anděl

Andělé jsou ztělesněním Elratha na Ashanu a jako takoví jsou nejsilnějšími posly jeho moci. Tato stvoření světla jsou v boji neúprosná a jejich rány jsou vždy smrtící. Anděla nelze zabít; pokud je jeho tělo příliš ohroženo, stane se z něj průzračný duch, který se vrátí ke svému pánovi.

Schopnosti:

Létání, Velká jednotka.

Atributy:

Útok: 27

Obrana: 27

Poškození: 45-45

Body zdraví: 180

Rychlost: 6

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 

 Archanděl

Archandělé jsou ještě mocnější než andělé. Jako Elrathovi vyvolení mají úžasnou schopnost oživovat šampióny, kteří padli v boji, a dát jim druhou šanci ke službě svému pánovi.

Schopnosti:

Létání, Velká jednotka, Oživuje spojence.

Atributy:

Útok: 31

Obrana: 31

Poškození: 50-50

Body zdraví: 220

Rychlost: 8

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum