Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Hrady >> Kobka

 

 

[ Budovy ] [ Hrdinové ] [ Jednotky ] [ Historie hradu ] [ Artworky ]

 

1. level
 Zvěd

Hlavním úkolem zvědů na bojišti je střílet z kuší. Jsou však vycvičeni i pro boj zblízka a dokáží se velmi dobře bránit.

Schopnosti:

Střelec, Žádný postih při boji zblízka, Postih na vzdálenost.

Atributy:

Útok: 3

Obrana: 3

Poškození: 2-4

Body zdraví: 10

Rychlost: 5

Iniciativa: 10

Střely: 5

Mana: -

Přírůstek: 7/týdně

 

 Vrah

Hlavní rolí vraha na bojišti je útočit zdálky smrtící kuší. Svými magickými šípy působí nepřátelům velmi těžká zranění.

Schopnosti:

Střelec, Žádný postih při boji zblízka, Postih na vzdálenost, Otrávený útok.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 3

Poškození: 2-4

Body zdraví: 14

Rychlost: 5

Iniciativa: 12

Střely: 5

Mana: -

Přírůstek: 7/týdně

 

2. level
 Krvavá panna

Krvavé panny jsou bleskurychlé bojovnice, jejichž způsob boje by se dal přirovnat k překroucené formě bojového tance. V rukou třímají dva krátké meče, s nimiž se rychle přiblíží k nepříteli, udeří a pak se vrátí na původní místo.

Schopnosti:

Úder a Únik.

Atributy:

Útok: 4

Obrana: 2

Poškození: 5-7

Body zdraví: 16

Rychlost: 7

Iniciativa: 14

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 5/týdně

 

 Krvavá fúrie

Krvavé fúrie jsou elitními válečnicemi vojsk temných elfů. Bojový tanec pojaly svým vlastním způsobem, který je velice účinný. Dokáží vyrazit, udeřit a rychle zmizet, aniž by měl nepřítel příležitost jim ránu oplatit.

Schopnosti:

Úder a Únik, Nepřítel nevrací úder.

Atributy:

Útok: 5

Obrana: 3

Poškození: 5-7

Body zdraví: 16

Rychlost: 8

Iniciativa: 16

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 5/týdně

 

3. level
 Minotaur

Minotauři jsou napůl lidé, napůl býci. Stvořili je čarodějové ze Sedmiměstí jako náhradu za skřety, ale plně zotročit se jim je nepodařilo – potenciální otroci uprchli na východ a do podzemí, kde hledali klid a svobodu. Ta jim však nebyla dopřána – místo toho si je podmanili temní elfové, pro něž musí vykonávat nejpodřadnější práce a nejvíce ponižující úkoly. I přes toto zacházení však minotauři prosluli svou statečností a oddaností. Svěřená poslání plní vždy naplno, a to i v případě, že si je jejich pán krutě zotročil. Samozřejmě doufají, že jednoho dne přece jen dosáhnou kýžené svobody - a temné elfy sužují noční můry o tom, že jednoho krásného dne se tito silní bojovníci obrátí proti nim a svou volnost si vybojují.

Schopnosti:

Statečnost.

Atributy:

Útok: 5

Obrana: 2

Poškození: 4-7

Body zdraví: 31

Rychlost: 5

Iniciativa: 8

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 6/týdně

 

 Minotauří stráž

Ti nejlepší z minotauřích bojovníků získávají zvláštní gladiátorský výcvik, po jehož absolvování jsou povýšeni na strážce. Znaky svého úřadu si tetují přímo na tělo a svými ostrými dvoubřitými sekyrami nepřátelům zasazují hned dva údery najednou.

Schopnosti:

Statečnost, Dvojitý útok.

Atributy:

Útok: 5

Obrana: 2

Poškození: 4-7

Body zdraví: 35

Rychlost: 5

Iniciativa: 8

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 6/týdně

 

4. level
 Temný nájezdník

Temní nájezdníci jsou páteří armád Ygg-Challu. Jsou to výborně vycvičení a obrnění vojáci, kteří táhnou do boje pevně třímajíce svá těžká kopí a štíty. Jezdí na obrovských plazech, které si temní elfové ochočili. Jejich hlavní zbraní je rychlost: síla, jakou svým kopím nepřítele udeří, vždy závisí na tom, jak dlouhý byl jejich rozjezd.

Schopnosti:

Velká jednotka, Útok tryskem.

Atributy:

Útok: 9

Obrana: 7

Poškození: 7-12

Body zdraví: 40

Rychlost: 6

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 4/týdně

 

Děsivý nájezdník

Děsiví nájezdníci se podobají svým slabším bratřím, temným nájezdníkům. Nicméně jsou daleko schopnější a jejich ještěři jsou vycvičeni k tomu, aby své nepřátele kousali.

Schopnosti:

Velká jednokta, Útok tryskem, Kousnutí ještěra.

Atributy:

Útok: 10

Obrana: 9

Poškození: 7-14

Body zdraví: 60

Rychlost: 8

Iniciativa: 11

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 4/týdně

 

5. level
 Hydra

Hydry patří mezi další stvoření, která si temní elfové ochočili a zotročili. Nikdo přesně neví, odkud vlastně pocházejí, i když jejich velice omezená inteligence a nedostatek magické moci dává tušit, že budou spřízněny s draky. I přesto jsou ale velice silné a svými hlavami dokáže útočit hned na několik nepřátel najednou.

Schopnosti:

Velká jednotka, Tříhlavý útok, Nepřítel nevrací úder, Zuřivost.

Atributy:

Útok: 15

Obrana: 12

Poškození: 7-14

Body zdraví: 80

Rychlost: 5

Iniciativa: 7

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 3/týdně

 

 Hlubinná hydra

Hlubinné hydry jsou starší než ostatní hydry a mají namísto tří hlav hned šest; díky tomu mohou uštědřit větší ránu a napadnout více nepřátel najednou.

Schopnosti:

Velká jednotka, Šestihlavý útok, Nepřítel nevrací úder, Zuřivost, Regenerace.

Atributy:

Útok: 15

Obrana: 15

Poškození: 9-14

Body zdraví: 125

Rychlost: 5

Iniciativa: 7

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 3/týdně

   

 

6. level
 Čarodějka stínu

Čarodějky stínu jsou kněžkami bohyně Malassy. V boji zblízka používají bičů, ale mnohem raději nepřítele zasypávají svými temnými kouzly.

Schopnosti:

Střelec, Kouzlí.

Atributy:

Útok: 18

Obrana: 18

Poškození: 17-24

Body zdraví: 80

Rychlost: 4

Iniciativa: 10

Střely: 4

Mana: 11

Přírůstek: 2/týdně

 

 Matka stínu

Matky stínu patří mezi elitu bojovníků temných elfů. V boji zblízka švihají svými krutými biči, ale mnohem raději spoléhají na své mocná kouzla temné magie. Matky stínu disponují větším počtem kouzel než čarodějky.

Schopnosti:

Střelec, Kouzlí, Švihnutí bičem.

Atributy:

Útok: 20

Obrana: 20

Poškození: 17-27

Body zdraví: 90

Rychlost: 4

Iniciativa: 10

Střely: 4

Mana: 18

Přírůstek: 2/týdně

 

7. level
 Stínový drak

Tito draci přebývají v hlubokých podzemních jeskyních. Temní elfové je uctívají jako avatary své Velké matky, a proto je tyto nestvůry obvykle trpí a občas se s nimi i spojí. I jediný z těchto veleještěrů je děsuplným protivníkem, neboť jeho dech stvořený z čiré negativní energie dokáže zničit i nejodolnějšího nepřítele.

Schopnosti:

Letec, Velká jednotka, Ohnivý dech.

Atributy:

Útok: 25

Obrana: 24

Poškození: 45-70

Body zdraví: 200

Rychlost: 9

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 

 Černý drak

Černí draci jsou staršími a mocnějšími příbuznými draků stínových. Jsou však mnohem silnější a zcela imunní vůči magii.

Schopnosti:

Velká jednotka, Letec, Immunní vůči magii, Ohnivý dech.

Atributy:

Útok: 30

Obrana: 30

Poškození: 45-70

Body zdraví: 240

Rychlost: 9

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum