Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Hrady >> Akademie >> Historie hradu

 

Akademie

"Všechna tajemství budou pochopena a ovládnuta. Časem."

 

- Také známi jako: Čarodějové, Mágové

- Používané barvy: oranžová a zlatá

- Uctívání: Čarodějové nevidí Draky jako bohy, spíše jako velmi silné bytosti. S dostatkem studií a množstvím pokusů dosáhnou i oni moci draků

- Hlavní filozofie: "Žádní bohové, žádní vládci. Znalost je síla a síla je svoboda." Vesmír je velká hádanka, kterou je třeba vyřešit. a účel svědčí prostředky

- Země / Království: Stříbrná města

- Hlavní město: Al-Safir, nebeský dóm

- Hlavní symboly: Stříbrná hvězda, kříž moudrosti

- Popis:

Čarodějové Akademie jsou hrdí hledači znalostí a představitelé přírodního řádu. Akademická společnost je zaslíbena znalostem a moudru. Mágové tráví své životy studiemi a psaním okultních výzkumných studií. Senát mágů, který se nazývá Kruh Devíti, vládne stříbrným městům, přestože si každé z měst drží větší či menší stupeň samostatnosti. Obyvatelé, kteří nejsou schopni magie, jsou považováni za druhořadé s tím, že schopnost ovládat kouzelnickou moc je klíčem k sociálním a politickým výhodám. Magie je učena v Akademiích velkých měst. Tyhle akademie jsou formálními místy (dosti podobné Oxfordu a Cambridge v našem světě), kde to, na jaké škole jsi, má velký vliv na to, co se naučíš, jak se to naučíš a jak se zbytek tvého života vyvine. Čarodějové mají tendenci se v oněch "školách" uzavírat. Následují učení různých velkých mágů a mezi školami zuří značná rivalita.

 

Mágové vládnou bytostem, které byly buďto přivolány, nebo magicky oživeny, aby jim sloužily.

 

 

Stručná historie:

 

Začátky

 

0 YSD: Revoluce Sedmého draka

Sar-Elam, první čaroděj, dosahuje úrovně vědomí Draka Řádu, který ho učí o podstatě hmoty a ducha a ukazuje mu vyšší cestu moci. Osvícen svým novým pochopením se Sar-Elam stává Sedmým Drakem.

 

62 YSD: Rozkol sedmy

Rozkol mezi následovníky Sar-Elama, kteří se nemohli shodnout na nejlepší cestě, jak následovat cestu vytyčenou Sedmým drakem. Sar-Antor zakládá Slepé bratry, společenství léčitelů, vidoucích a balzamovačů, zasvěcenou víře v Ashanu. Sar-Bando zakládá Dračí Rytíře, vojenský řád schopný jak tělem, tak myslí.
Jiní následovníci jsou vedeni Sar-Shazzarem, tím nejobdařenějším z nich všech. To vedlo k exodu čarodějů a v mysli jim podobných lidem a k založení Sedmi Měst (prvního království magie) v jižních pouštích.

 

330 YSD: První Zatmění - Válka krvavého měsíce

Úplné zatmění Měsíce podnítí ohromné protržení Démonského vězení. Vládci démonů si prorážejí cestu a plení elfí země. Překvapeni náhlým vpádem jsou obránci rychle přemoženi.

 

Požádáni o pomoc, posílají čarodějové Sedmi měst své síly do boje. Provádí pokusy s démonskou krví, kterou očkují lidským otrokům a zločincům. Výsledkem jsou bestiální skřeti. Podpořeni skřetími šokery, Aliance poráží démony. Vládci démonů jsou odvoláni a přeživší démoni zavrhnuti zpět do svého Pekelného vězení.

 

V počátcích druhé démonické války jsou skřeti přesídleni jak ve Falconském císařství, tak v Sedmi městech. Jejich svoboda jim není zaručena, místo toho slouží jako smluvní jednotky.

 

467-504: Skřetí křížová výprava

Skřetí vzpoura v Sedmi městech, která se rozšiřuje i do nebe (zde myšleno do nebeské frakce).

 

Skřeti zavrhujíce své pány a Dračí bohy a prohlašují se za svobodné.

 

Ve Falconském císařství je proti skřetům vyhlášena křížová výprava - s úmyslem je zkrotit a přivést zpět na Dračí víru. Boj je brutální a skřeti jsou nelítostně zatlačeni zpět. Ti, co nebyli znovu uvězněni, utíkají kam se dá, mimo jiné do jižních pouští, severovýchodních stepí a na Bariérové ostrovy na východ.

 

Obrovská bouře potápí nebeskou flotilu, která byla postavena, aby pronásledovala skřety do jejich ostrovního útočiště. Falconské císařství to prohlašuje za znamení od Draků a oficiálně končí Skřetí křížové výpravy.

 

512 YSD: Stvoření zvěřího lidu

Zvířecí národy (Minotauři, Kentauři, Harpie.) jsou stvořeny jako sluhové, hračky a stráže v Sedmi městech. Původně byly stvořeny jako náhrada Skřetů.

 

610-660 YSD: Vzestup Nekromantů

Vliv Nekromantů roste, až se stávají mocnou politickou silou v Sedmi městech.

 

751-770 YSD: Pogrom proti Nekromantům - Občanská válka v Sedmi Městech

Závist vůči moci, kterou si Nekromanti drželi, podnítila čaroděje Sedmi Měst k hromadné cílené persekuci v podobě zabavování soukromého majetku, vyhnanství, a dokonce k veřejným popravám.
Rozpoutá se dlouhá a strašlivá občanská válka. Prastará města jsou zničena a většina země zůstává neobyvatelnou.

 

Moderní doba

 

771 YSD: Založení Stříbrné Ligy

Přeživší ze Sedmi Měst vytvářejí Stříbrnou Ligu (Druhé království magie) v zemích na jihu. Nekromanti utíkají na východ do strašidelného údolí Heresh.

 

813-822: Válka zlomené hole

Nekromanti se pokoušejí rozdrtit nově vzniklou Stříbrnou Ligu, ale čarodějové získávají převahu a vnikají do Hereshe. Nekromanti jsou poraženi a jejich království je roztříštěno.

 

 

Autor překladu: DaveJame

Korektor: Czernovski

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum