Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes V >> Hrady >> Akademie

 

 

[ Budovy ] [ Hrdinové ] [ Jednotky ] [ Historie hradu ] [ Artworky ]

 

1. level
 Gremlin

Tato stvoření vznikla jako výsledek experimentů se zajatými skřety. Jsou chytřejší a poddajnější než jejich předkové a neobejde se bez nich žádná armáda mágů. Gremlini nejraději útočí zdálky svými primitivními střelnými zbraněmi, kterými na cíl metají hořící bomby. Tyto moždíře jsou tak pevné, že je gremlini při boji na blízko používají jako kovové kyje.

Schopnosti:

Střelec.

Atributy:

Útok: 2

Obrana: 2

Poškození: 1-2

Body zdraví: 5

Rychlost: 3

Iniciativa: 7

Střely: 5

Mana: -

Přírůstek: 20/týdně

 

 Mistr gremlin

Gremlinové, kteří se nějak vyznamenali na bojišti, dostanou hodnost mistrů gremlinů. Také se naučí opravovat různé mechanismy (balisty, golemy, atd.).

Schopnosti:

Střelec, Opravář.

Atributy:

Útok: 3

Obrana: 2

Poškození: 1-2

Body zdraví: 6

Rychlost: 5

Iniciativa: 11

Střely: 7

Mana: -

Přírůstek: 20/týdně

 

2. level
 Kamenný chrlič

Chrliči jsou sochy létajících stvoření, které rozpohybovala magie. Mágové tyto bytosti respektují, neboť se dokáží z výšky snést na své nepřátele a mocně je udeřit kusem kamene. Kamenní chrliči jsou imunní vůči bleskovým kouzlům.

Schopnosti:

Letec, Elementální, Zuřivost, Imunní vůči blesku.

Atributy:

Útok: 3

Obrana: 4

Poškození: 1-1

Body zdraví: 15

Rychlost: 6

Iniciativa: 0

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 14/týdně

 

 Obsidiánový chrlič

Materiál, z něhož jsou vzácnější a dražší obsidiánoví chrliči vyrobeni, je daleko odolnější. Díky němu jsou odolní vůči ohni, mrazu a bleskům.

Schopnosti:

Letec, Elementální, Zuřivost, Imunní vůči ohni, Imunní vůči chladu.

Atributy:

Útok: 3

Obrana: 5

Poškození: 1-2

Body zdraví: 20

Rychlost: 7

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 14/týdně

 

3. level
 Železný golem

Golemové jsou umělé bytosti, jimž vdechla život pradávná magie, aby se stali hlavní bitevní jednotkou ve Stříbrných městech. V každé ruce třímají dlouhý zahnutý meč a kov, z něhož jsou stvořeni, je jim přirozeným brněním. Železní golemové jsou odolní vůči zpomalovacím efektům (pomaleji už se stejně pohybovat nemohou) a dobře jsou chráněni i proti magii (všechna útočná kouzla na ně mají pouze poloviční účinek).

Schopnosti:

Mechanický, Imunní vůči zpomalení, 50% magická ochrana.

Atributy:

Útok: 5

Obrana: 5

Poškození: 3-5

Body zdraví: 18

Rychlost: 4

Iniciativa: 7

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 9/týdně

 

 Ocelový golem

Oceloví golemové byli svými tvůrci pečlivě očarováni. Jsou téměř neteční vůči magii (magické útoky jim způsobují pouze čtvrtinové zranění). V boji jsou daleko nebezpečnější než jejich železní soukmenovci, neboť při napadení útok vždy okamžitě opětují.

Schopnosti:

Mechanický, Imunní vůči zpomalení, Neomezený protiútok, 75% magická ochrana.

Atributy:

Útok: 6

Obrana: 6

Poškození: 5-7

Body zdraví: 24

Rychlost: 4

Iniciativa: 7

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 9/týdně

 

4. level
 Mág

Někteří mágové ze Stříbrných měst slouží i v armádě. V boji zblízka sice příliš neobstojí, jelikož jsou ozbrojeni pouze dýkou a nemají příslušný výcvik, tuto slabinu ale bohatě vyvažují silou svých kouzel. Jejich ohnivé střely z čiré magické energie zraňují každého, kdo se vyskytuje v jejich dráze (včetně spojenců). Také u sebe nosí svitky s dalšími kouzly.

Schopnosti:

Střelec, Žádný střelecký postih, Kouzlí, Magický útok.

Atributy:

Útok: 10

Obrana: 10

Poškození: 7-7

Body zdraví: 18

Rychlost: 4

Iniciativa: 10

Střely: 3

Mana: 15

Přírůstek: 5/týdně

 

 Arcimág

Ti nejmocnější váleční mágové jsou povyšováni do hodnosti arcimágů a získají přístup k novým kouzlům. Pouhá jejich přítomnost na bojišti zvyšuje magickou moc hrdiny, který je vede.

Schopnosti:

Střelec, Žádný střelecký postih, Kouzlí, Magický útok, Energetický kanál.

Atributy:

Útok: 10

Obrana: 10

Poškození: 7-7

Body zdraví: 30

Rychlost: 4

Iniciativa: 10

Střely: 4

Mana: 25

Přírůstek: 5/týdně

 

5. level
 Džin

Džinové jsou prastaré elementální bytosti, které čarodějové dokáží přivolat a magicky připoutat ke své osobě. Takový džin pak nemůže utéci a musí svého pána bránit, dokud v něm zbývá alespoň špetka životní energie. V bitvě jsou tyto jednotky velkým přínosem, ale protože jsou stvořeny z čiré magie, mohou se občas chovat poněkud nevypočitatelně. Nelze například předem říci, jaké kouzlo použijí proti nepříteli, ale alespoň je jisté, že se neobrátí proti svým spojencům. Kouzlení však není jejich jedinou silnou stránkou - se svými těžkými scimitary se skvěle uplatní i v boji muže proti muži.

Schopnosti:

Velká jednotka, Letec, Náhodně kouzlí.

Atributy:

Útok: 13

Obrana: 12

Poškození: 12-16

Body zdraví: 33

Rychlost: 7

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 3/týdně

 

 Džin sultán

Džinové sultáni mohou svými kouzly nejen ničit nepřátele, ale také posilovat spojence. Avšak podobně jako u normálních džinů ani u nich nelze předem říci, jaká kouzla zrovna použijí.

Schopnosti:

Velká jednotka, Letec, Náhodně kouzlí.

Atributy:

Útok: 15

Obrana: 13

Poškození: 16-22

Body zdraví: 40

Rychlost: 8

Iniciativa: 12

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 3/týdně

 

6. level
 Rakšasa Rani

Rakšasy jsou mstiví duchové z dávno zapomenutých věků, kteří v Ashanu přebývají již více než tisíc let. Jejich pomstychtivost zaujala čaroděje, kteří se s nimi setkali, a po mnoha počátečních neúspěších se je naučili vyvolávat a ovládat. Mág, za něhož se na bojišti bije rakšasa rani, má vítězství téměř v kapse - toto stvoření se lví hlavou a krutě ostrými meči totiž vzbuzuje na bojišti takovou hrůzu, že nepřátelé nedokáží jeho útoky nijak opětovat.

Schopnosti:

Velká jednotka, Nepřítel nevrací úder.

Atributy:

Útok: 25

Obrana: 20

Poškození: 15-23

Body zdraví: 120

Rychlost: 5

Iniciativa: 9

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

 Rakšasa Raja

Rakšasa raja je stejně nebezpečným nepřítelem jako rakšasa rani, navíc se ale v případě potřeby dokáže bleskurychle pohybovat.

Schopnosti:

Velká jednotka, Nepřítel nevrací úder, Úprk.

Atributy:

Útok: 25

Obrana: 30

Poškození: 23-30

Body zdraví: 140

Rychlost: 6

Iniciativa: 8

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 2/týdně

 

7. level
 Kolos

Kolosové jsou nejmocnějšími jednotkami, jaké mohou čarodějové postavit nebo přivolat. Tvoří se podobně jako golemové, ale v mnohem větším měřítku. Každý z nich v sobě také nese myšlenku, jakousi pseudoduši, kterou mu jeho stvořitel dává. Díky tomu je jejich vůle tak pevná, že na ně nepůsobí žádná mysl ovlivňující magie - čaroději budou věrní za každých okolností. Tyto jednotky nenosí zbraně - nepřátele nablízko drtí svými obrovskými pěstmi.

Schopnosti:

Velká jednotka, Imunní vůči ovládání mysli.

Atributy:

Útok: 27

Obrana: 27

Poškození: 40-70

Body zdraví: 175

Rychlost: 6

Iniciativa: 10

Střely: 0

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 

 Titán

Titáni jsou největším úspěchem, o jakém sní každý čaroděj. Podobně jako kolosové dokáží holýma rukama rozdávat smrtící rány a mysl ovládající magie na ně nijak nepůsobí. Navíc mohou vrhat blesky, jimiž nepřátele zasáhnou i na velkou vzdálenost.

Schopnosti:

Velká jednotka, Imunní vůči ovládání mysli, střelec, Bez postihu při boji zblízka, Kouzlí blesky.

Atributy:

Útok: 30

Obrana: 30

Poškození: 40-70

Body zdraví: 190

Rychlost: 6

Iniciativa: 10

Střely: 5

Mana: -

Přírůstek: 1/týdně

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum