Heroes 7
Heroes 6
Heroes 5
Heroes 4
Heroes 3
Heroes 2
Heroes 1
Dark Messiah
Fórum

Heroes Centrum - Česká centrála pro sérii HoMM

Heroes Centrum banner

Heroes II >> Datadisk - The Price of Loyalty

 

Je datadisk ke hře Heroes of Might and Magic 2 vytvořený studiem Cyberlore v roce 1997.

 

Datadisk přináší do hry spoustu nových map, celkem 4 nové kampaně a řadu nových herních objektů a artefaktů rozšiřující samotnou hru.

 

Mapy:

Datadisk přináší celkem 32 nový samostatných map. Řada z nich je dělaná systémem dobrodružství (jeden hrdina plnící herní úkol). Najdou se však mezi nimi i mapy vhodné pro hru více hráčů.

 

Kampaně:

Z celkového množství 4 kampaní se dají dvě označit za krátké (4 mapy) a dvě za dlouhé (8 map). Následuje jich struční popis.

 

Kampaň 1: Cena věrnosti (8 map)

Hráč se ujímá role neznámého šlechtice, kterému je udělena mise najít a zničit Vikomta Kreagra. Vikomt Kreager, který je tvým dávným přítelem z dětství, si dovolil otevřeně odporovat Císaři a vydal se hledat části dávného a mocného artefaktu. Začíná závod o tři artefakty, na jehož konci bude možná osvětleno, proč Kreager učinil onen zrádný krok. Tvá mise je nanejvýše důležitá. Ten, kdo získá nadvládu nad oním artefaktem, získá moc rozhodnout o osudu celého Impéria.

 

Speciální hrdinové:

Drakoniea (Kouzelnice)

Lord Kreager (Rytíř)

Ibn Fadlan (Nekromant)

 

Kampaň 2: Ostrov čaroděje (4 mapy)

Před nedávnou dobou se k tobě donesly zvěsti o podivných, v mlze zahalených ostrovech, které se z ničeho nic objevily v západních mořích. Mohou tyto kousky země být legendární Zahalené ostrovy, které se objevují jednou za tisíc let a o kterých se říká, že je na nich ukryt pramen magie? Vskutku to vypadá, že je tomu tak. Ale není času na zbyt. Tví konkurenti se již jistě připravují na svá tažení. V sázce je mnohé. Legendy říkají, že moc toho, kdo si dokáže podmanit moc ostrova, přetrvá dalších tisíc let.

 

Speciální hrdinové:

Strýček Ivan (Barbar)

 

Kampaň 3: Potomci.(8 map)

Z pohledu generace osobních strážců sleduješ historii rodu Jarkonas. Celá tvá rodina byla po dlouhá staletí věrná Jarkonaskému rodu. Nejednou zachránili tví předkové rod před úpadkem. Zhlédni tedy cestu časem, která mapuje slávu i strasti rodu Jarkonas, a co víc – slávu tvé vlastní rodiny.

 

Speciální hrdinové:

Josef (Mág)

Strýček Ivan (Barbar)

 

Kampaň 4: Cesta domů (4 mapy)

Tvé jméno je Gallavant. Jsi věrným rytířem svého patrona Lorda Alberona. Jednou, když jsi cestoval za svým patronem, narazila tvá loď na pobřeží neznámého ostrova. Tvá poklidná námořní plavba zřejmě nebude až tak poklidná. Čeká tě nejedno dobrodružství, než se konečně dostaneš k pobřeží svého pána. Však na konci tvé cesty tě bude čekat úkol nejtěžší. Úkol, ve kterém se budeš muset rozhodnout mezi ctí a krví.

 

Speciální hrdinové:

Gallavant (Rytíř)

Martine (Černokněžník)

Lord Alberon (Rytíř)

Drakonia (Nekromant)

 

Nové objekty na Mapě

Kromě nových map a kampané přináší datadisk i několik nových objektu, se kterými se hráč může na mapě setkat. Mnoho z nich je hráčům známo z pozdějších dílů.

 

Vězení: Ve vězení je uvězněn hrdina, který se přidá k tomu, kdo jej osvobodí.

 

Mořská panna: (vyskytuje se na moři) Navštívení mořské panny zvýší hrdinovo štěstí v následující bitvě o 1.

 

Stáje: Do konce týdne zvýší hrdinův pohyb. Ve stájích si hráč může zadarmo vylepšit Kavalérii na Šampióny.

 

Aréna: Jednou za hru si v ní hrdina může zvýšit útok, obranu nebo sílu kouzel. Omezení se vztahuje na všechny arény na mapě. Pokud hrdina jednou využije tuhle příležitost, nemůže ji později využít v žádné jiné aréně, i kdyby jich na mapě bylo několik.

 

Věž alchymisty: Za určitý poplatek zničí alchymista přebývající v této věži hrdinovy prokleté artefakty. (Kromě Ohyzdné masky, Listiny daní a Fizbiny neštěstí sem patří i pětice artefaktů z datadisku. Podrobněji budou pospány níže.)

 

Sirény: (vyskytují se na moři) Při jejich navštívení získá hrdina určité množství zkušeností. Ztrácí za to však určité procento své armády.

 

Bariéry a Stany: Bariéra brání všem hrdinům v průchodu. Aby ji mohl hráč rozpustit, musí znát patřičné heslo. Toto heslo se na začátku hry náhodně generuje ve stanu patřičné barvy. Poznámka: v české verzi hry způsobuje bariéra komplikace, z důvodu, že ve hře nejde použít diakritika, kterou hesla často obsahují. Tento problém by měl řešit patřičný patch.)

 

Bouda mága a Oko Mága: Mág obývající tuto prostou boudu má svá magická oka rozmístěná na mnoha místech po celém kraji. Stačí jej navštívit a rád ti ukáže, co díky nim vidí.

 

Hrobka: Na tomto proklatém místě se to hemží duchy. Pokud máš dostatečné bohatství, možná si budeš moct několik z nich najmout do své armády.

 

Oltář ohně, Oltář země, Oltář Vody a Oltář vzduchu:

Na těchto místech se protínají elementární sféry s hmotným světem. Díky tomu je u těchto oltářů možno si najmout do své armády Elementály.

 

Nová stavba v hradech

I když je počet staveb v hradech v Heroes 2 daný, absence Putyky u nekromantů dala tvůrcům datadisku prostor pro vytvoření zcela nové stavby.

 

Oltář (Nekropole, 4000 zlata + 10 dřeva + 10 krystalů)

Oltář zvyšuje účinnost schopnosti nekromancie u všech hrdinů hráče, kdo jej ovládá o 10 %. Efekty vícero oltářů se sčítají.

 

Nové artefakty

V datadisku se objevilo celkem 17 nových artefaktů. Většina z nich zvyšovala hrdinovy primární hodnoty nebo nějak ovlivňovala magii. Ty nejvýznamnější z nich jsou.

 

Negativní artefakty

Celkem 5 artefaktů má kromě nějakého pozitivního efektu i nějaký postih. Záleží jen na hráči, zda se mu výhoda, kterou artefakt poskytuje, zdá dostatečná pro to, aby si jej ponechal. Aby se hráč proklatých artefaktů nemusel zbavovat složitě (najmout hrdinu, předat mu artefakty a pak ho propustit) byl do hry přidán nový objekt na mapě „Věž alchymisty“ (viz Nové objekty na mapě)

 

Ruka mučedníka: Artefakt přidává hrdinovi +3 k Síle kouzel. Ale zároveň způsobuje postih na morálku za nemrtvého v armádě.

 

Brož krytí: Artefakt sice snižuje hrdinovu Sílu kouzel o 2, na druhou stranu je jeho armáda z 50 % chráněna před kouzly Armagedon a Živelná bouře.

 

Koule negace: Koule negace zabraňuje používání jakékoliv magie na bojišti. Otázka je, zda je to pro hrdinu výhodou, nebo nevýhodou.

 

Srdce ohně a Srdce ledu: Obě srdce snižují účinnost kouzel daného živlu seslaných na hrdinovu armádu o 50 %. Opačný živel však způsobí dvojnásobná zranění.

 

Další zajímavé artefakty

 

Křišťálová koule: Díky tomuto artefaktu  uvidí hrdina přesné množství nepřátel.

 

Rýč nekromancie: Tato náhodně pohozená zdobená lopatička zvyšuje hrdinovu schopnost nekromancie o 10 %.

 

Bojový štít Andurinu: Tento artefakt můžete najít samostatně, nebo jej sestavit z jeho 3 součástí (Meč Andurinu, Helma Andurinu a Krunýř Andurinu). Kromě toho, že hrdinovi přidává veškeré bonusy svých součástí, získají navíc hrdinovy jednotky maximální štěstí a morálku a hrdina bude mít k dispozici kouzlo „Městská brána“, které bude moct použít bez ohledu na úroveň své Moudrosti.

 

Kouzelný svitek: Na svitku je napsáno mocné kouzlo. Kdo nosí svitek u sebe, má možnost toto kouzlo volně použít.

 
Copyright © 2005 - 2024 Heroes Centrum